Monthly Archives

Kesäkuu 2013

Artikkelit

Älä unohda, mitä juuri opit! Muistin merkitys sanaston oppimisessa

Kesäkuu 17, 2013

Edellinen artikkeli osoitti sanaston omaksumisen kompleksisen luonteen: uusia sanoja ei opita heti kertaheitolla, vaan kyseessä on monivaiheinen, asteittain karttuva prosessi, joka yleensä etenee reseptiivisestä produktiiviseen sanaston hallintaan. Tämän prosessin ensimmäisiä vaiheita voidaan pitää keskeisinä – sanan oikeinkirjoituksen, ääntämisen ja täsmällisen merkityksen oppiminen muodostaa vankan pohjan kielen kokonaishallinnalle. Mutta prosessin seuraava vaihe on ratkaiseva: jos kielenoppija ei onnistu tallentamaan muistiinsa juuri oppimaansa uutta tietoa, lopullinen tavoite eli uuden sanan oppiminen pysyvästi ei toteudu. Seuraavassa tarkastelemme yksityiskohtaisemmin muistin roolia sanaston oppimisprosessissa lähtökohtanamme…

Jatka lukemista