Monthly Archives

Kesäkuu 2015

Articles Newsletters Uutiskirjeet

Gradu: WordDive kehittää suullista kielitaitoa

Kesäkuu 22, 2015

”WordDiven sisältämä äänimateriaali sekä sanojen kirjoittaminen ohjaavat foneemi-kirjainvastaavuuden oppimiseen”, kirjoittaa kielitieteilijä Maiju Mäkelä Jyväskylän yliopiston kielten laitokselle tekemässään Pro Gradu -tutkimuksessa. Kahdestakymmenestä Mäkelän tutkimukseen osallistuneesta opiskelijasta viisitoista koki suullisen kielitaitonsa parantuneen WordDiven ansiosta. Maiju Mäkelän tutkimusaiheena olivat suomi toisena kielenä -opiskelijoiden kokemukset ja käsitykset suomen kielen oppimisesta sekä WordDive-menetelmän hyödyntämisestä opiskelun tukena. Tutkimuksen perusteella WordDive tukee sanaston oppimista niin, että opittua on todella mahdollista käyttää kirjoittamisessa ja keskustelussa. Lisäksi WordDive sai kiitosta havainnollisista kuvista, joiden koettiin auttavan opittavan asian merkityksen…

Jatka lukemista