Englannin kielikurssit

WordDiven englannin kielikursseilla opiskelet netissä tai mobiilisovelluksessa.
Murra kielimuuri WordDive-menetelmällä vain 63 tunnissa!

Kurssit sopivat aikuisille ja nuorille, ja kurssivalikoimasta löytyy alkeiskursseja, keskitason ja edistyneen tason kursseja sekä englannin abikurssi.

Alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle tervehdyksistä, keskitasolla syvennytään matkusteluun ja työelämään ja edistyneellä tasolla harjoitellaan haastavampaa teemasanastoa.

Valitse brittienglanti tai amerikanenglanti ja aloita opiskelu!

UUTTA

Brittienglannin kurssipaketti on uudistunut!

Uudistunut brittienglannin kurssipaketti sisältää mm. lause- ja kielioppiharjoituksia, kuuntelu-, luetunymmärtämis- sekä rakennetehtäväkursseja. Monipuoliset harjoitustyypit kehittävät kielitaitoasi entistäkin paremmin. Oppimateriaalia on runsaasti: uusi paketti sisältää 93 kurssia!

Laaja brittienglanti

Taso: Alkeet-Edistyneet (A1-C1)
Suoritusaika: 140-400 tuntia
Laajuus: 7100 opittavaa asiaa
Kurssit: 93
Lähtökielet: suomi, ruotsi, saksa

10.99 €/kk

Tilaus sisältää kaikki tasot.

Uusi alku

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opit hoitamaan tyypillisiä tilanteita, kuten tervehtimään ja tilaamaan kahvia. Opit myös taivuttamaan be- ja have-verbejä, jotka kuuluvat yleisimpien verbien joukkoon englannin kielessä.

Kuka sinä olet?

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Tutustuminen uusiin ihmisiin ja omasta perheestä kertominen on helpompaa tämän kurssin jälkeen. Opit myös artikkelien käytön perusteita sekä kuinka monikkoja muodostetaan.

Kun nälkä yllättää

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Pidätkö ruoasta? Tämä kurssi on sinulle!

Lempiasioitani

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi puhumaan asioista, jotka ovat sinulle tärkeitä. Samalla tutustut paremmin uusiin ystäviisi. Opit myös ajanprepositioista, possessiivipronomineista ja s-genetiivistä.

Kaupungilla

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Eksynyt olo? Tämän kurssin käytyäsi löydät helpommin perille kaupungilla.

Hotellissa

Taso: Alkeet (A1)
Aiheet: Löydä sopiva hotellihuone ja kirjaudu sisään vastaanottotiskillä. Opi myös käyttämään rakenteita there is / there are ja it is ja kertaa artikkeleiden käyttöä.

Asioilla

Taso: Alkeet (A1)
Aiheet: Opi liikkumaan kaupungilla ja hoitamaan erilaisia asioita. Opi järjestysluvut 1.-10. ja joitain paikan prepositioita.

Arkielämää

Taso: Alkeet (A1)
Aiheet: Opi puhumaan koulusta ja töistä. Opi myös käyttämään pronomineja this, that, these ja those sekä puhumaan omista velvollisuuksistasi have to -rakenteen avulla.

Tuoksuu hyvältä…

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Onko nälkä, mutta jääkaappi tyhjä? Aika vierailla lähimmässä supermarketissa ja ryhtyä kokkaamaan. Opi muodostamaan imperatiivi, johon törmää usein reseptejä lukiessa. Opit myös tunnistamaan joitakin laskettavien ja ei-laskettavien substantiivien eroja.

Small talk

Taso: Alkeet (A2)
Aiheet: Kerro enemmän itsestäsi ja kysy asioita muilta ihmisiltä. Opi käyttämään persoonapronominien objektimuotoja. Opi myös kuukaudet.

Kaupunkikierros

Taso: Alkeet (A2)
Aiheet: Opi kaupunkikierroksella hyödyllisiä sanoja ja ilmaisuja. Opi lisäksi muodostamaan adjektiivin komparatiivi- ja superlatiivimuodot.

Money, Money, Money

Taso: Alkeet (A2)
Aiheet: Tässä kurssissa opit käyttämään kestopreesensiä ja pääset puhumaan rahasta, ostoksista ja vaatteista. Opit myös epäsäännöllisiä substantiiveja.

Putipuhdasta!

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Siivouspäivä! Sanastoa ja ilmaisuja, joita tarvitset kotitöistä puhumiseen. Opit myös lisää ei-laskettavia substantiiveja ja joitain hyödyllisiä määrän ilmaisuja (a few, a little, any, some).

Ravintolassa

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Tässä kurssissa opit puhumaan ruoasta ja hoitamaan tyypillisiä tilanteita ravintolassa. Opit myös pyytämään asioita käyttämällä modaaliapuverbejä can ja could sekä kuvailemaan adverbien avulla, miten jokin asia tapahtuu.

Päivä rannalla

Taso: Alkeet (A2)
Aiheet: Puhu päivän suunnitelmistasi be going to -rakenteella ja valmistaudu viettämään iltapäivä rannalla!

Vapaapäivä

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi keskustelemaan viihteestä ja kulttuuritapahtumista, esimerkiksi elokuvista ja konserteista. Opi myös, kuinka that-sanaa käytetään konjunktiona. Harjoittele kysymyssanoja ja ilmaise mielipiteitä käyttäen hyödyllisiä verbejä think ja prefer.

Kuin kala vedessä

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Tehosta keskustelutaitojasi! Opi hyödyllisiä sanoja, ilmauksia ja reagointitapoja, jotka saavat sinut kuulostamaan sujuvalta.

Juhlat edessä

Taso: Alkeet (A2)
Aiheet: Illalla juhlimaan? Suorita ensin tämä kurssi! Juhlimisen lisäksi opit käyttämään indefiniittipronomineja, of-genetiiviä ja modaaliverbejä shall ja should.

Ostoksilla

Taso: Alkeet (A2)
Aiheet: Opi lisää ostos- ja vaatesanastoa, ja opi muodostamaan säännöllisten verbien imperfekti ja käyttämään sitä.

Tien päällä

Taso: Alkeet (A2)
Aiheet: Tällä kurssilla vieraillaan eläintarhassa ja tehdään viikonloppuretki. Opi myös tunnistamaan verbit, jotka vaativat joko to-infinitiivin tai ing-muodon sekä käyttämään oikein paikan prepositioita at, in ja on.

Sairaana

Taso: Alkeet (A2)
Aiheet: Kertaa imperfektiä ja opi epäsäännöllisiä verbejä, jotta pääset puhumaan terveydestä ja hyvinvoinnista menneessä aikamuodossa!

Maali!

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi puhumaan urheilusta. Opi myös käyttämään modaaliverbejä.

Hyvä olo näkyy

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi puhumaan kauneudesta, hyvinvoinnista, rentoutumisesta ja terveellisestä elämäntavasta. Opi perfekti ja refleksiivipronominit.

Monikot ja artikkelit

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi erilaisten monikkojen ja artikkeleiden käyttö.

Pronominit

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Tällä kurssilla opit käyttämään erilaisia persoona-, indefiniitti ja relatiivipronomineja.

Preesens ja menneet aikamuodot

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi taivuttamaan yleisiä englannin verbejä preesensissä ja menneessä ajassa.

Fraasiverbit 1

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi käyttämään fraasiverbejä.

Rakennetehtävä 1

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: A Regular Week at Emily’s, Restaurant Chat, City Tour, Shopping, Weekend Plans

Viihdettä, kiitos!

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan esittävästä taiteesta.

Raha ratkaisee

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi käyttämään pankkiautomaattia ja hoitamaan muita henkilökohtaisia talousasioita.

Puhutaan tunteista

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Tunteista puhuminen ei ole helppoa – etenkään vieraalla kielellä. Opi selviytymään tunnepitoisista keskusteluista!

Sinulle on sähköpostia!

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi kirjoittamaan asiallisia ja kohteliaita sähköpostiviestejä.

Kuulitko uutiset?

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan uutisista ja ilmaisemaan mielipiteesi.

Luonnonhelmaan

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Varustaudu metsäretkelle!

Vuorovaikutus työpaikalla

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi viestimään kohteliaasti ja tehokkaasti töihin liittyvissä tilanteissa.

Risuja ja ruusuja

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi rakentamaan tiimihenkeä sekä antamaan palautetta ja vastaanottamaan sitä.

Pelien maailmaa

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi juttelemaan pelaamisesta.

Muodin mukaan

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Mikä on juuri nyt in ja out? Opi puhumaan muodin maailmasta.

Kädentöitä ja taidetta

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi käyttämään käsitöihin, piirtämiseen ja maalaamiseen liittyviä termejä.

Perinteet kunniaan

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan perinteistä ja tutustu Skotlannin kulttuuriin.

Yhteyksissä

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Tutustu internetin ja sosiaalisen median ihmeelliseen maailmaan. Kertaa imperfektin muodostusta ja opi epäsäännöllisiä verbejä.

Matkavalmisteluja

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Loman tarpeessa? Aika alkaa suunnitella seuraavaa lomamatkaa!

Ilmojen halki

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Hoida check-in, turvatarkastus ja boarding luontevasti ja tyylikkäästi.

Löydä alasi

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan erilaisista opiskelualoista, työpaikoista ja ammateista.

Villapaitakeli

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Haluatko välttää kiusalliset hiljaiset hetket keskusteluissa? Opettele puhumaan säästä!

Yhtä suurta perhettä

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi kertomaan perheestäsi ja muista tärkeistä ihmissuhteista. Opi myös lisää epäsäännöllisten verbien käyttöä imperfektissä ja perfektissä. Opi lisäksi kertomaan menneistä tavoista would ja used to -rakenteiden avulla.

Vahinkoja sattuu

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Valmistaudu onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin työpaikalla ja vapaa-ajalla. Opi sujuvampaa kieltä fraasiverbien ja of-genetiivin avulla.

Lähetä hakemus

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Kaipaatko uusia haasteita? Tällä kurssilla opit hakemaan työtä tai opiskelupaikkaa. Opit myös muodostamaan sanoja ja viittaamaan tulevaisuuden tapahtumiin.

Kippis, kaverit!

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Valmistaudu illanviettoon aidossa brittipubissa. Opit myös muodostamaan tuplagenetiivin ja puhumaan vastakohdista, sekä harjoittelet joidenkin modaaliverbien käyttöä.

Näytät upealta tänään

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Oletko menossa treffeille ja haluat tehdä vaikutuksen? Tämä kurssi on sinulle. Opi myös lisää adverbien muodoista ja käytöstä.

Hallitsetko tietotekniikan?

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Aika puhua tekniikasta! Opi puhumaan tietokoneista ja nettisivuista. Harjoittele myös sanajärjestystä ja kertaa preesensiä, imperfektiä ja perfektiä.

Opinnot alkavat

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi puhumaan opiskelusta, kuten kokeisiin lukemisesta ja kirjastossa asioimisesta. Opi myös käyttämään relatiivipronomineja.

Ei kipua, ei hyötyä

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan kuntoilusta ja kilpaurheilusta, erityisesti kamppailulajeista. Opi myös lisää paljoussanoista ja modaaliverbeistä may, must ja might.

Futuuri ja konditionaali

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Harjoittele futuuria ja konditionaalia.

Prepositiot 1

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Harjoittele aikaa ja paikkaa ilmaisevia prepositioita

Infinitiivi ja ing-muoto

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Tällä kielioppikurssilla opit milloin tulee käyttää verbin infinitiiviä tai ing-muotoa.

Sidossanat ja konjunktiot

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opettele ilmaisuja, joiden avulla osoitetaan asioiden välinen looginen yhteys.

Fraasiverbit 2

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi käyttämään fraasiverbejä.

Hyvinvointi

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Harjoittele terveyteen liittyvää sanastoa sekä kertaa passiivia.

Liike-elämän perusteet

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi käyttämään yleisimpiä liike-elämässä ja muussa työkontekstissa käytettyä sanastoa.

Ilmaisut ja idiomit

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi hyödyllisiä ilmaisuja ja idiomeja.

Rakennetehtävä 2

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Finnish Customs, Florida Python, The Letter of Introduction, 1910, Sherlock’s Advice, John Carter Lands on Mars, Frankenstein; or, the Modern Prometheus, Winter Depression, Plastic in Science, A Modest Proposal

Työmatkalla

Taso: Keskitaso-Edistyneet (B1-C1)
Aiheet: Opi keskustelemaan kansainvälisten kollegoidesi kanssa työmatkan järjestelyistä ja ohjelmasta.

Ekspatriaatin elämää

Taso: Keskitaso-Edistyneet (B1-C1)
Aiheet: Ulkomaankomennus odottaa. Varaudu kulttuurishokkiin!

Herkkusuun päiväkirjat

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Tämä on kulinaristien kurssi! Opi lukemaan reseptejä ja puhumaan ruoanlaitosta.

Rytmi veressä

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Nyt sukelletaan musiikin maailmaan! Opi puhumaan soittimista ja musiikin teoriasta.

Astu lavalle

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi puhumaan esittävästä taiteesta, esimerkiksi tanssista, teatterista ja sirkuksesta.

Penni ajatuksistasi

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Haluatko tehdä vaikutuksen paikallisiin? Opi käyttämään yleisiä sanontoja.

Penkkiurheilua

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi keskustelemaan urheilulajeista yleisurheilusta mäkihyppyyn.

Aikamatka menneisyyteen

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi Britannian historiaa ja vie voitto pubivisassa!

Seiso arvojesi takana

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Tämän kurssin käytyäsi voit keskustella sosiaalisista ongelmista.

Etsitään vapaaehtoisia

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi puhumaan hyväntekeväisyydestä ja vapaaehtoistyöstä.

Pidä puhe

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi pitämään loistava puhe!

Nousukausi

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Tämän kurssin käytyäsi hallitset myyntiin, markkinointiin ja talouteen liittyvät keskustelut.

Prepositiot 2

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Harjoittele eri prepositioita ja niiden käyttöä.

Lauseenvastikkeet

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Harjoittele lauseenvastikkeiden muodostamista.

Fraasiverbit 3

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Harjoittele fraasiverbejä.

Epäsuora kerronta ja kysymykset

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Tässä kielioppikurssissa opit raportoimaan mitä joku on sanonut ja muodostamaan epäsuoria kysymyksiä.

Tiede ja teknologia

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Tällä kurssilla pääset harjoittelemaan tieteeseen, tutkimukseen ja teknologiaan liittyvää sanastoa sekä kertaamaan paljoussanoja, lukusanoja ja ajanilmauksia.

Johda ja menesty

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Opi menestyksekkään johtajuuden ja liiketoiminnan avainsanat.

Joka päivä töitä teen!

Taso: Keskitaso-Edistyneet (B1-C1)
Aiheet: Opi keskustelemaan työtehtävistä, työvuoroista, vapaista ja palkkauksesta.

Arvosta erilaisuutta

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Tällä kurssilla pääset harjoittelemaan tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvää sanastoa. Pääset myös harjoittelemaan kansallisuussanoja.

Taide ja kulttuuri

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Tällä kurssilla pääset harjoittelemaan kuvataiteisiin, elokuviin ja musiikkiin liittyvää sanastoa sekä ilmaisemaan omistamista englanniksi.

Rakennetehtävä 3

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Giant Seagrass, Summary: Romeo and Juliet, Speech: No to Racism, No to Fear, Comedy and Shakespeare’s Hamlet, A Letter from a Solicitor, Interview: What the Future Holds, Kenyan Rally Driving, Dota 2 stormed Kyrgyzstan’s state opera house, Elephant Poaching, Air pollution still too high across Europe

Rakennetehtävä 4

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Chicago, Emma, Fake news is ’journalistic warfare’, Australian Values, African Music Streaming, Jamaican Protests, Pride 2022, Video Games in New Zealand, Deep Space Images, Lost Shipwreck

Kestävä kehitys

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Tällä kurssilla pääset harjoittelemaan kestävään kehitykseen, kierrätykseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvää sanastoa.

Media ja vuorovaikutus verkossa

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Tällä kurssilla pääset harjoittelemaan mediaan ja nettiin liittyvää sanastoa sekä kertaamaan sanajärjestystä, liikkuvia määreitä ja it- there-subjekteja.

Lainkohtia ja pykäliä

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Opi käyttämään tärkeimpiä rikollisuuteen, rangaistuksiin ja muihin lakiasioihin liittyviä termejä. Kertaat myös modaaliapuverbejä.

Politiikka

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Tällä kurssilla puhutaan politiikkaa ja pohditaan, minkälaisia mahdollisuuksia kansalaisilla on vaikuttaa.

Luetun ymmärtäminen 1

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Letters of Complaint, Motivated Misremembering of Selfish Decisions, Recipe for Childhood Memories, Why Good People Turn Bad Online, Words You Did Not Know You Needed, Foreign Languages or Foreign Englishes?

Luetun ymmärtäminen 2

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Technology to Accelerate Ecology and Conservation Research, Why Some Robots Are Created Cute, The Blindness of Sentiment, When Sports Are Political, Europe’s Protected Areas, People Are Animals, Too

Kuunteluharjoitus 1

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: The Artisan Economy, The Road Not Taken, Movie Tickets for Two, Babysitter Burnout, Announcements, All You Need to Know About Coffee, Pet Turtle

Kuunteluharjoitus 2

Taso: Edistyneet (C1)
Aiheet: Selling Nostalgia, Plastic Fantastic, Sports News, What Money Can’t Buy, Costume Party, Bitcoin, The Dig

Laaja amerikanenglanti

Taso: Alkeet-Edistyneet (A1-C1)
Suoritusaika: 130-400 tuntia
Laajuus: 5180 opittavaa asiaa
Kurssit: 75
Lähtökielet: suomi, norja, ruotsi, saksa

10.99 €/kk

Tilaus sisältää kaikki tasot.

Uusi alku

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi hoitamaan tyypillisiä tilanteita ja niihin liittyviä keskusteluja, kuten tervehtiminen ja kahvin tilaaminen.

Kuka sinä olet?

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Tutustuminen uusiin ihmisiin ja omasta perheestä kertominen on helpompaa tämän kurssin jälkeen.

Kun nälkä yllättää

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Pidätkö ruoasta? Haluatko oppia käyttämään englannin olla-verbejä? Tämä kurssi on sinulle!

Lempiasioitani

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi puhumaan asioista, jotka ovat sinulle tärkeitä. Samalla tutustut paremmin uusiin ystäviisi. Opit lisää myös ajan prepositioista, possessiivipronomineista ja s-genetiivistä.

Kaupungilla

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Eksynyt olo? Tämän kurssin käytyäsi löydät helpommin perille kaupungilla. Opit muodostamaan kysymyslauseita ja käyttämään oikeaa prepositiota puhuessasi kulkuneuvoilla liikkumisesta.

Hotellissa

Taso: Alkeet (A1)
Aiheet: Löydä sopiva hotellihuone ja kirjaudu sisään vastaanottotiskillä. Opi myös käyttämään rakenteita there is / there are ja it is ja kertaa artikkeleiden käyttöä.

Asioilla

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi liikkumaan kaupungilla ja hoitamaan erilaisia asioita. Opi järjestysluvut 1.-10. ja joitain paikan prepositioita.

Arkielämää

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi puhumaan koulusta ja töistä. Opi myös käyttämään pronomineja this, that, these ja those sekä puhumaan omista velvollisuuksistasi rakenteen have to avulla.

Tuoksuu hyvältä…

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Onko nälkä, mutta jääkaappi tyhjä? Aika vierailla lähimmässä supermarketissa ja ryhtyä kokkaamaan. Opi muodostamaan imperatiivi, johon törmää usein reseptejä lukiessa. Opit myös tunnistamaan joitakin laskettavien ja ei-laskettavien substantiivien eroja.

Putipuhdasta!

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Siivouspäivä! Sanastoa ja ilmaisuja, joita tarvitset kotitöistä puhumiseen. Opit myös lisää ei-laskettavia substantiiveja ja joitain hyödyllisiä määrän ilmaisuja (a few, a little, any, some).

Ravintolassa

Taso: Alkeet (A2)
Aiheet: Tässä kurssissa opit puhumaan ruoasta ja hoitamaan tyypillisiä tilanteita ravintolassa. Opit myös pyytämään asioita käyttämällä modaaliapuverbejä can ja could sekä kuvailemaan adverbien avulla, miten jokin asia tapahtuu.

Vapaapäivä

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi keskustelemaan viihteestä ja kulttuuritapahtumista, esimerkiksi elokuvista ja konserteista. Opi myös, kuinka that-sanaa käytetään konjunktiona. Harjoittele kysymyssanoja ja ilmaise mielipiteitä käyttäen hyödyllisiä verbejä think ja prefer.

Maali!

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi puhumaan urheilusta.

Hyvä olo näkyy

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Opi puhumaan kauneudesta, hyvinvoinnista, rentoutumisesta ja terveellisestä elämäntavasta.

Epäsäännölliset verbit 1

Taso: Alkeet (A1-A2)
Aiheet: Preesens, Imperfekti, Perfekti

Small talk

Taso: Alkeet-Keskitaso (A2-B1)
Aiheet: Kerro enemmän itsestäsi ja kysy asioita muilta ihmisiltä. Opi käyttämään persoonapronominien objektimuotoja. Opi myös kuukaudet.

Kaupunkikierros

Taso: Alkeet-Keskitaso (A2-B1)
Aiheet: Opi kaupunkikierroksella hyödyllisiä sanoja ja ilmaisuja. Opi lisäksi muodostamaan adjektiivin komparatiivi- ja superlatiivimuodot.

Money, Money, Money

Taso: Alkeet-Keskitaso (A2-B1)
Aiheet: Tässä kurssissa opit käyttämään kestopreesensiä ja pääset puhumaan rahasta, ostoksista ja vaatteista. Opit myös epäsäännöllisiä substantiiveja.

Päivä rannalla

Taso: Alkeet-Keskitaso (A2-B1)
Aiheet: Puhu päivän suunnitelmistasi be going to -rakenteella ja valmistaudu viettämään iltapäivä rannalla!

Juhlat edessä

Taso: Alkeet-Keskitaso (A2-B1)
Aiheet: Illalla juhlimaan? Suorita ensin tämä kurssi! Juhlimisen lisäksi opit käyttämään indefiniittipronomineja, of-genetiiviä ja modaaliverbejä shall ja should.

Ostoksilla

Taso: Alkeet-Keskitaso (A2-B1)
Aiheet: Opi lisää ostos- ja vaatesanastoa.

Sairaana

Taso: Alkeet-Keskitaso (A2-B1)
Aiheet: Opi kuvailemaan oireitasi lääkärin vastaanotolla tai apteekissa.

Tien päällä

Taso: Alkeet-Keskitaso (A2-B1)
Aiheet: Tällä kurssilla vieraillaan eläintarhassa ja tehdään viikonloppuretki.

Yhteyksissä

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Tutustu internetin ja sosiaalisen median ihmeelliseen maailmaan. Kertaa imperfektin muodostusta ja opi epäsäännöllisiä verbejä.

Matkavalmisteluja

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Loman tarpeessa? Aika alkaa suunnitella seuraavaa lomamatkaa! Opi puhumaan tulevaisuuden tapahtumista englanniksi.

Ilmojen halki

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Hoida check-in, turvatarkastus ja boarding luontevasti ja tyylikkäästi. Opit myös muodostamaan pitkien adjektiivien komparatiivi- ja superlatiivimuodot ja käyttämään vahvistussanoja, joiden avulla teet adjektiiveista vahvemman kuuloisia.

Löydä alasi

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan erilaisista opiskelualoista, työpaikoista ja ammateista. Tällä kurssilla opit myös käyttämään joitakin yleisimpiä konjunktioita ja muodostamaan joidenkin epäsäännöllisten verbien imperfektimuodon.

Villapaitakeli

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Haluatko välttää kiusalliset hiljaiset hetket keskusteluissa? Opettele puhumaan säästä! Tällä kurssilla opit myös käyttämään liitekysymyksiä sekä harjoittelet epäsäännöllisiä verbejä perfektissä.

Yhtä suurta perhettä

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi kertomaan perheestäsi ja muista tärkeistä ihmissuhteista. Opi myös lisää epäsäännöllisten verbien käyttöä imperfektissä ja perfektissä. Opi lisäksi kertomaan menneistä tavoista would ja used to -rakenteiden avulla.

Vahinkoja sattuu

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Valmistaudu onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin työpaikalla ja vapaa-ajalla. Opi sujuvampaa kieltä fraasiverbien ja of-genetiivin avulla.

Lähetä hakemus

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Kaipaatko uusia haasteita? Tällä kurssilla opit hakemaan työtä tai opiskelupaikkaa.

Kippis!

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Valmistaudu illanviettoon ja keskustele ruoasta ja juomasta.

Hallitsetko tietotekniikan?

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Aika puhua tekniikasta! Opi puhumaan tietokoneista ja nettisivuista.

Opinnot alkavat

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi puhumaan opiskelusta, kuten kokeisiin lukemisesta ja kirjastossa asioimisesta.

Ei kipua, ei hyötyä

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan kunnon kohottamisesta ja kilpaurheilusta, erityisesti kamppailulajeista.

Viihdettä, kiitos!

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan esittävästä taiteesta.

Musiikkia korvilleni

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Tämän kurssin jälkeen osaat keskustella musiikista: soittimista, laulusta ja musiikkigenreistä.

Raha ratkaisee

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi käyttämään pankkiautomaattia ja hoitamaan muita henkilökohtaisia talousasioita.

Näytät upealta tänään

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Oletko menossa treffeille ja haluat tehdä vaikutuksen? Tämä kurssi on sinulle.

Puhutaan tunteista

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Tunteista puhuminen ei ole helppoa – etenkään vieraalla kielellä. Opi selviytymään tunnepitoisista keskusteluista!

Sinulle on sähköpostia!

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi kirjoittamaan asiallisia ja kohteliaita sähköpostiviestejä.

Kuulitko uutiset?

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan uutisista ja ilmaisemaan mielipiteesi.

Luonnonhelmaan

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Varustaudu metsäretkelle!

Onnellinen mieli

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi puhumaan hyvinvoinnista ja mielenterveydestä.

Vuorovaikutus työpaikalla

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi viestimään kohteliaasti ja tehokkaasti töihin liittyvissä tilanteissa.

Risuja ja ruusuja

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi rakentamaan tiimihenkeä sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

Nörtteilyä

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi juttelemaan pelaamisesta.

Muodin mukaan

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Mikä on juuri nyt in ja out? Opi puhumaan muodin maailmasta.

Kädentöitä ja taidetta

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi käyttämään käsitöihin, piirtämiseen ja maalaamiseen liittyviä termejä.

Kysyntä ja tarjonta

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi liike-elämän sanastoa ja kuulosta fiksummalta.

Perinteet kunniaan

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Opi keskustelemaan perinteistä ja tutustu kulttuuriin.

Fraasiverbit

Taso: Keskitaso (B1-B2)
Aiheet: Fraasiverbit

Epäsäännölliset verbit 2

Taso: Alkeet-Keskitaso (A2-B1)
Aiheet: Preesens, Imperfekti, Perfekti

Tekstiharjoitus

Taso: Keskitaso (B2)
Aiheet: Sitting Too Much, On the Road in Germany, The Letter of Introduction, 1910, Dungeons & No Dragons, A Bad American Habit I Kicked in Finland, Sherlock’s Advice, Spicy Bacon Chocolate Bar, Attila the Hun, John Carter Lands on Mars, Universal Declaration of Human Rights, Articles 26-27

Työmatkalla

Taso: Keskitaso-Edistyneet (B1-C1)
Aiheet: Opi keskustelemaan kansainvälisten kollegoidesi kanssa työmatkan järjestelyistä ja ohjelmasta.

Joka päivä töitä teen!

Taso: Keskitaso-Edistyneet (B1-C1)
Aiheet: Opi keskustelemaan työtehtävistä, työvuoroista, vapaista ja palkkauksesta.

Ekspatriaatin elämää

Taso: Keskitaso-Edistyneet (B1-C1)
Aiheet: Ulkomaankomennus odottaa. Varaudu kulttuurishokkiin!

Pidä puhe

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi pitämään loistava puhe!

Nousukausi

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Tämän kurssin käytyäsi hallitset myyntiin, markkinointiin ja talouteen liittyvät keskustelut.

Johda ja menesty

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi menestyksekkään johtajuuden ja liiketoiminnan avainsanat.

Herkkusuun päiväkirjat

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Tämä on kulinaristien kurssi! Opi lukemaan reseptejä ja puhumaan ruoanlaitosta.

Arvosta erilaisuutta

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi keskustelemaan ennakkoluuloista ja erilaisista kulttuureista.

Rytmi veressä

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Nyt sukelletaan musiikin maailmaan! Opi puhumaan soittimista ja musiikin teoriasta.

Taiteen lumoissa

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Tämän kurssin jälkeen voit osallistua keskusteluihin taiteesta ja kirjallisuudesta.

Astu lavalle

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi puhumaan esittävästä taiteesta, esimerkiksi tanssista, teatterista ja sirkuksesta.

Penni ajatuksistasi

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Haluatko tehdä vaikutuksen paikallisiin? Opi käyttämään yleisiä sanontoja.

Penkkiurheilua

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi keskustelemaan urheilulajeista yleisurheilusta mäkihyppyyn.

Aikamatka menneisyyteen

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi keskustelemaan historiasta.

Epäsäännölliset verbit 3

Taso: Keskitaso-Edistyneet (B1-C1)
Aiheet: Preesens, Imperfekti, Perfekti

Pelastetaan planeetta!

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Pidetään huolta luonnosta! Tällä kurssilla opit keskustelemaan ympäristöön liittyvistä asioista.

Demokratian kulmakivet

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Tällä kurssilla puhutaan politiikkaa ja pohditaan, minkälaisia mahdollisuuksia kansalaisilla on vaikuttaa.

Medialukutaidon merkitys

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi keskustelemaan uutisista, mainoksista ja muista mediaan liittyvistä asioista.

Seiso arvojesi takana

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Tämän kurssin käytyäsi voit keskustella sosiaalisista ongelmista.

Lainkohtia ja pykäliä

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi käyttämään tärkeimpiä rikollisuuteen, rangaistuksiin ja muihin lakiasioihin liittyviä termejä.

Etsitään vapaaehtoisia

Taso: Edistyneet (C1-C2)
Aiheet: Opi puhumaan hyväntekeväisyydestä ja vapaaehtoistyöstä.

Miten WordDive-menetelmä toimii?

Opit nopeasti usean aistin avulla tosielämän sanastoa.

Oppimisalgoritmi huolehtii, että etenet yksilöllisesti ja tehokkaasti.

Piirroskuva hymyilevästä ihmisestä, joka nojaa rennosti taaksepäin ja on nostanut kädet niskan taakse.

Opit pysyvästi ja pystyt toimimaan uudella kielellä luontevasti.

Miten WordDive-menetelmä toimii?

Opit nopeasti usean aistin avulla tosielämän sanastoa.

Oppimisalgoritmi huolehtii, että etenet yksilöllisesti ja tehokkaasti.

Piirroskuva hymyilevästä ihmisestä, joka nojaa rennosti taaksepäin ja on nostanut kädet niskan taakse.

Opit pysyvästi ja pystyt toimimaan uudella kielellä luontevasti.

Opi englantia netissä

WordDivella englannin opiskelun aloittaminen on helppoa. Suorita kursseja omassa tahdissasi netissä tai mobiilisovelluksessa. 

Kurssit ovat suomalaisten opettajien suunnittelemia ja natiivipuhujien äänittämiä ja oikolukemia. Ne sisältävät erilaisia tehtävätyyppejä, kuten lauseenrakennusta, sanaston harjoittelua ja kielioppia. 

Englannin opiskelu WordDivella on tehokasta, koska menetelmä aktivoi aivojasi monipuolisesti kaikkia aisteja hyödyntäen. Katsot, ajattelet, luet, kirjoitat, kuuntelet ja äännät. 

Selkeää oppimispolkua on helppo seurata. Ohjelma tunnistaa oppimisnopeutesi ja sovittaa etenemistahdin yksilöllisesti juuri sinulle!

 

Englannin kieli (English)

Englannin kieli on Englannissa kehittynyt germaaninen kieli. Yli 400 miljoonaa ihmistä puhuu sitä äidinkielenään. Lisäksi miljardi ihmistä puhuu sitä toisena kielenä.

Englanti on tieteen, tekniikan, kaupankäynnin, diplomatian, viihteen, Internetin ja matkailun tärkein kieli. Jos haluat oppia yhden kielen, jolla pärjäät kaikkialla, se on englanti.

Englannin kielen opiskelu on aina oikea päätös. Tee se nyt!

Kannattaako opiskella britti- vai amerikanenglantia?

Aiemmin brittienglanti oli yleinen opetuksen standardi. Viime vuosina amerikanenglannin merkitys on kasvanut, ja valinta näiden kahden välillä onkin nykyään makuasia.

Britti- ja amerikanenglannin sanoista suurin osa on samoja, vaikka ne usein äännetäänkin hieman eri tavoilla.

Syntyperäiset englannin puhujat erottavat kielen versiot toisistaan, mutta ymmärtävät molempia. Muualla maailmassa ei ole juurikaan merkitystä, kumpaa puhut. 

On kuitenkin parempi valita joko brittienglanti tai amerikanenglanti, sillä vain yhden kieliversion opiskelu on helpompaa ja kielenkäyttö kuulostaa sujuvalta.

WordDivella voit opiskella kumpaa tahansa. Suosituksemme on opiskella sitä englantia, joka on sinulle tutumpi tai joka miellyttää sinua enemmän.

Opi englannin kielioppia

Englannin kieliopin opiskelu on olennainen osa kielenoppimista. Kieliopin osaaminen auttaa sinua matkallasi taitavammaksi englannin kielen käyttäjäksi sekä suullisesti että kirjallisesti. 

Kun ymmärrät kieliopin perusteet, opit muodostamaan selkeitä, johdonmukaisia ja ymmärrettäviä lauseita, ja kommunikointi englanniksi sujuu helposti ja tehokkaasti.

Osaatko jo englannin prepositiot ja epäsäännölliset verbit? Kertaa englannin kielioppia tehokkaasti kielioppisivuiltamme!

MITEN MEILLÄ MENI?

Nea

WordDivella olen oppinut monipuolisesti ruotsin sanastoa ja oppinut käyttämään sanastoa arjen askareissa. WordDivessa parasta on selkeät oppimäärät ja selkeä punainen lanka miten täytyy opiskella ja missä tahdissa pitää edetä, jotta saavuttaa oman päämääränsä. WordDivella opiskelu mahtuu töiden ja koulun ohella arjen askareisiin.

WordDivella olen oppinut monipuolisesti ruotsin sanastoa ja oppinut käyttämään sanastoa arjen askareissa. WordDivessa parasta on selkeät oppimäärät ja selkeä punainen lanka miten täytyy opiskella ja missä tahdissa pitää edetä, jotta saavuttaa oman päämääränsä. WordDivella opiskelu mahtuu töiden ja koulun ohella arjen askareisiin.

Jussi

Saksan kielen sanavarasto sekä kielioppi on kehittynyt todella paljon lyhyessä ajassa. Oppiminen tapahtuu monella eri tavalla: kirjoittamalla, kuuntelemalla sekä ennen kaikkea esimerkkilauseiden avulla. Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voi opiskella aina kun on sopiva hetki.

Saksan kielen sanavarasto sekä kielioppi on kehittynyt todella paljon lyhyessä ajassa. Oppiminen tapahtuu monella eri tavalla: kirjoittamalla, kuuntelemalla sekä ennen kaikkea esimerkkilauseiden avulla. Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voi opiskella aina kun on sopiva hetki.

Mika

WordDive on parhain koskaan opiskelemani nettikielikurssi. Olen aikaisemmin mielestäni ollut huono oppimaan kieliä, mutta WordDiven avulla olen lyhyessä ajassa oppinut pysyvästi yli 300 uutta asiaa. Opiskeluaika joinakin päivinä saattaa venyä yli 2 tuntiin. Silti pitkä päiväkään ei tunnu pitkältä, koska opiskelu on niin hauskaa ja palkitsevaa.

WordDive on parhain koskaan opiskelemani nettikielikurssi. Olen aikaisemmin mielestäni ollut huono oppimaan kieliä, mutta WordDiven avulla olen lyhyessä ajassa oppinut pysyvästi yli 300 uutta asiaa. Opiskeluaika joinakin päivinä saattaa venyä yli 2 tuntiin. Silti pitkä päiväkään ei tunnu pitkältä, koska opiskelu on niin hauskaa ja palkitsevaa.

Seppo

Tehokkuus on aivan eri luokkaa verrattuna koulun tai kansalaisopiston kielten opetukseen. Ohjelma kertoo, milloin edistyt hyvin tai milloin olet liian väsynyt, ja kehottaa pitämään tauon. WordDivesta on tullut minulle jokapäiväinen seuralainen. On mukava huomata, että tässäkin iässä pystyy oppimaan uusia asioita.

Tehokkuus on aivan eri luokkaa verrattuna koulun tai kansalaisopiston kielten opetukseen. Ohjelma kertoo, milloin edistyt hyvin tai milloin olet liian väsynyt, ja kehottaa pitämään tauon. WordDivesta on tullut minulle jokapäiväinen seuralainen. On mukava huomata, että tässäkin iässä pystyy oppimaan uusia asioita.

Aino

WordDive on tosi koukuttava peli, jolla sanat jäävät oikeasti päähän. Digitalisaatiotutkijana voin sanoa, että WordDive on erittäin hyvä esimerkki pelillisyydestä, sillä WordDivessa motivaatio tuleekin pelin ulkopuolelta: oman kielitaidon kohenemisesta. Onhan se kiva mennä työpaikalla nyt kokouksiin, kun pystyy ilmaisemaan itsensä ja asiansa kunnolla.

WordDive on tosi koukuttava peli, jolla sanat jäävät oikeasti päähän. Digitalisaatiotutkijana voin sanoa, että WordDive on erittäin hyvä esimerkki pelillisyydestä, sillä WordDivessa motivaatio tuleekin pelin ulkopuolelta: oman kielitaidon kohenemisesta. Onhan se kiva mennä työpaikalla nyt kokouksiin, kun pystyy ilmaisemaan itsensä ja asiansa kunnolla.