Tämä WordDive Oy:n (jäljempänä ”Yritys”) asiakasrekisterin tietosuojaseloste on laadittu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa EU-jäsenvaltioissa 25.5.2018 alkaen. WordDive Oy on sitoutunut noudattamaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyssä. Tämä tietosuojaseloste antaa kattavaa tietoa henkilötietojen käsittelystä asiakkaillemme, jotka käyttävät WordDive-palveluamme (jäljempänä ”Käyttäjä”).

Mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme ottamaan yhteyttä meihin alla ilmoitettuun osoitteeseen.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

WordDive Oy
Verstaankatu 1, 2. kerros
33100 Tampere, Suomi

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

info@worddive.com
+358 10 205 4455 (ark. klo 9–15)
(mpm/pvm)

3. Rekisterin nimi

WordDive-palvelun markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Millaisia tietoja minusta kerätään?

Käyttäjän antamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä:
WordDive-palveluun rekisteröitymiseksi ja palvelun käyttämiseksi Käyttäjän on annettava nimensä, sähköpostiosoitteensa, valitsemansa salasanan käyttäjätunnukselleen (sähköpostiosoite) sekä maa, josta palvelua käytetään.

Mikäli Käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun Facebookin kautta, Yritys saa tällöin tiedon hänen Facebook-käyttäjätunnuksestaan. Applen mobiililaitteissa on käytössä myös Kirjaudu sisään Applella -toiminto. Kirjaudu sisään Applella -toiminto antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi tiedot automaattisesti Apple ID:stäsi. Voit halutessasi muokata nimeäsi ja valita pitää sähköpostiosoitteesi yksityisenä. Lisätietoa löydät osoitteesta: https://support.apple.com/fi-fi/HT211687.

Lisäksi Käyttäjä voi halutessaan rekisteröitymisen tai palvelun käyttämisen yhteydessä antaa seuraavat tiedot vapaaehtoisesti: syntymävuosi, sukupuoli, käännöskieli, keneltä kuulit palvelusta. Ikää, sukupuolta ja äidinkieltä koskevia tietoja käytetään palvelun kehittämiseen, harjoittelun optimointiin ja oletuskäännöskielen asettamiseen. Keneltä kuulit palvelusta -tietoa käytetään markkinointimme kehittämiseen.

Rekisteröitymisen yhteydessä automaattisesti kerättävät tiedot:
Yksilöllinen käyttäjätunniste
Rekisteröitymisaika
Rekisteröitymiskanava
Ilmaisen kokeilun aktivointidata
Käyttöliittymäkieli
Käyttäjätyyppi
Aikavyöhyke

Palvelun käytöstä automaattisesti syntyvät tiedot:
Ensimmäinen kirjautumispäivä
Ostotapahtumat
Lisenssin alkamis- ja loppumisajankohta
Sisäänkirjautumisdata (ns. ”Muista minut” -evästeet)
Tarjouskampanjadata
Analytiikkadata (Google Analytics)
Oppimistulokset
Käyttäjän saavutukset mobiilisovelluksessa
Käyttäjälle annetut vinkit ja muistutukset
Aika, jolloin salasana on vaihdettu viimeksi

Käyttäjän antamat tai asettamat tiedot palvelun käytön yhteydessä:
Äänitiedostot, joita syntyy Käyttäjän harjoitellessa puheharjoituksia
Väärät vastaukset (ei yhdistetä yksittäisiin Käyttäjiin)
Palaute opiskelumateriaalista (vapaaehtoinen)
Käyttäjän lisäämät kaverit (vapaaehtoinen)
Opintoryhmädata (organisaatiokäyttäjät)
Käyttäjän kokeet (abikurssin suorittajat)
Takuupalautusdata (abikurssin suorittajat)
Uutiskirjeen tilaus tai peruuttaminen
Palvelun käytön yleiset asetukset
Käyttäjän kurssikohtaiset asetukset
Käyttäjän kielikohtaiset asetukset

Muut tiedot, joita kerätään ja käsitellään kohdassa 5 kuvattuja käyttötarkoituksia varten:
Asiakaspalvelun tai tuotekehityksen manuaalisesti lisäämät huomiot
Tieto niistä WordDiven lähettämistä sähköposteista, jotka Käyttäjä on avannut

5. Mihin tarkoitukseen tietojani käsitellään?

Kohdassa 4. eriteltyjä tietoja kerätään ja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

Palvelun käyttö

Palveluun rekisteröitymisessä ja kirjautumisessa tarvitaan Käyttäjän sähköpostiosoitetta ja salasanaa, paitsi jos käytät Kirjaudu sisään Applella -toimintoa. Ostotapahtumien yhteydessä tallennetaan ostoon liittyvää tietoa, kuten valittu kurssipaketti ja lisenssin pituus, jotta Käyttäjälle pystytään toimittamaan hänen ostamansa palvelu. Maan perusteella asetetaan oikea valuutta ja vero.

WordDive-palvelu perustuu yksilölliseen optimointiin (profilointiin), jota varten Yrityksen on tallennettava esimerkiksi Käyttäjän harjoitusdataa, kuten valittuja, kirjoitettuja ja äänitettyjä vastauksia. Myös vapaaehtoisena annettuja tietoja, kuten ikää ja sukupuolta, käytetään palvelun kehittämiseen ja harjoitusten optimointiin.

Optimoinnin seurauksena syntyvään profiiliin tiedot on kerätty henkilöltä itseltään palveluun rekisteröitymisen ja sen käyttämisen yhteydessä. Käsiteltävät tiedot ovat tarpeellisia käyttötarkoituksen, eli palvelun yksilöllisen optimoinnin, kannalta.

Monia muita kohdassa 4 mainittuja tietoja tarvitaan palvelun eri ominaisuuksien käyttöön. Esimerkiksi todistukset lähetetään tallennettujen tulosten perusteella. Käyttäjän valitsemia asetuksia tallennetaan ohjaamaan palvelun toimintaa Käyttäjän toivomalla tavalla.

Tuotekehitys

WordDiven ominaisuuksien ja harjoittelualgoritmin kehitys perustuu erilaisiin testeihin sekä tilastolliseen analyysiin tietokantaan tallentuvasta Käyttäjien käyttäytymisestä palvelussa sekä heidän oppimistuloksistaan. Tuotekehityksessä käytettävä asiakasdata ei ole yksilöityä, vaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön suositusten mukaisesti analyysiä tehdään tilastollisesti isosta massasta, jossa tietoja käsitellään anonymisoidussa muodossa, josta yksittäinen Käyttäjä ei ole enää tunnistettavissa (esimerkiksi kaikkien englanninkielen opiskelijoiden perusteella).

Asiakaspalvelu ja tiedottaminen Käyttäjille

Käyttäjän yhteystietoja, maksutietoja ja harjoittelutietoja tarvitaan myös Käyttäjän tukipyyntöjen ratkaisemiseksi. Yleensä tukipyyntöihin liittyy Käyttäjän tietojen ja harjoitteludatan tarkastelua WordDiven hallintapaneelin kautta sekä maksutietojen tarkistamista eri maksupalveluntarjoajien hallintapaneeleista. Käyttäjien sähköpostiosoitteita tarvitaan myös tiedottamiseen.

Markkinointi

Markkinointialustojen pikselit ja muut vastaavat tekniikat keräävät Käyttäjien liikkumisesta ja toimista WordDive-palvelussa tietoa, jonka perusteella heille voidaan kohdentaa mainontaa. Kohdennetun mainonnan tarkoitus esimerkiksi Facebookissa ja Googlessa on, että jokainen kuluttaja näkisi täysin satunnaisten mainosten sijaan mainoksia mieluummin sellaisista tuotteista ja palveluista, jotka kiinnostavat häntä.

Vierailevalla Käyttäjällä on oikeus vastustaa tällaista profilointiin perustuvaa mainontaa taikka peruuttaa suostumuksensa tähän käyttötarkoitukseen estämällä kohdentavat evästeet eli “Targeting cookies” sivuston evästeasetuksista. Rekisteröitynyt Käyttäjä voi hallita mainosasetuksia suoraan käyttämissään sosiaalisen median palveluissa. Ohjeita mainosasetusten hallintaan löydät suoraan kyseisten palvelujen verkkosivuilta.

Kirjanpito

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään myös Yrityksen lakisääteisen velvoitteiden hoitamisen yhteydessä, kuten Yrityksen verotusta ja kirjanpitoa varten. Kirjanpitoa ja verojen maksua varten on tiedettävä mm. mitä tuotteita Käyttäjät ovat ostaneet, millä hinnalla, mitä maksupalveluntarjoajaa käyttäen ja missä maassa (maatieto vaikuttaa esim. arvonlisäveron määrään). Käyttäjän yhteystietoja tarvitaan mahdollisten maksuihin liittyvien ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen.

Muutokset tai lisäykset käyttötarkoituksiin

Mikäli henkilötietojen käyttötarkoitukset myöhemmin oleellisesti muuttuvat tai uusia käyttötarkoituksia otetaan käyttöön, Yritys tiedottaa tällaisista muutoksista Käyttäjälle hyvissä ajoin ennen suunnitellun muutoksen toteuttamista. Tällöin Yrityksen on myös pyydettävä Käyttäjän suostumus tällaiselle oleellisesti muutetulle tai uudelle käyttötarkoitukselle.

6. Mihin oikeusperusteeseen käsittely perustuu?

Henkilötietojen käsittelylle on EU:n tietosuoja-asetuksessa määritetty kuusi oikeusperustetta. Ne ovat:

 • Suostumus
 • Sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve
 • Lakisääteinen velvoite
 • Elintärkeiden etujen suojaaminen
 • Yleiseen etuun tai julkiseen valtaan liittyvä peruste
 • Oikeutettu etu

WordDive kerää ja käsittelee henkilötietoja pääasiassa suostumuksen, sopimuksen toteuttamiseen liittyvien tarpeiden sekä Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden ja oikeutettujen etujen perusteella.

Ennen kuin Käyttäjä rekisteröityy WordDive-palveluun ja antaa henkilötietojaan Yritykselle, Käyttäjää pyydetään tutustumaan huolellisesti tämän palvelun käyttöä koskevan tietosuojaselosteen sisältöön ennen suostumuksensa antamista henkilötietojensa käsittelyyn. Suostumuksen antamista koskeva pyyntö esitetään selvästi erillään muista asioista, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa sekä selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Samassa yhteydessä Käyttäjälle kerrotaan, että hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Lisätietoja suostumuksen peruuttamiseksi on annettu jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa. Suostumuksen vapaaehtoisuuden periaatteen mukaisesti Käyttäjä saa itse valita, mihin suostumukseen perustuviin henkilötietojen käyttötarkoituksiin antaa suostumuksensa.

Sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve tarkoittaa sitä, että Käyttäjältä on kerättävä tiettyjä tietoja, jotta palvelun käyttö ja ostaminen olisi teknisesti mahdollista.

Lakisääteiset velvoitteet tarkoittavat esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä Yrityksen kirjanpitoon ja verotukseen liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi.

Yrityksen oikeutettuja etuja voi liittyä mm. seuraaviin toimintoihin: asiakaspalvelu, väärinkäytösten selvittäminen sekä tuote- ja palvelukehitys.

Kaikkien kohdassa 4 listattujen tietojen kerääminen ja käsittely perustuvat joihinkin näistä oikeusperusteista. Jos haluat saada yksityiskohtaisemman selvityksen oikeusperusteista, voit pyytää sitä sähköpostitse osoitteesta info@worddive.com.

Mikäli Käyttäjä ei halua antaa henkilötietoja, jotka perustuvat sopimuksen toteuttamiseen liittyvään tarpeeseen, Yrityksen lakisääteiseen velvoitteeseen tai Yrityksen muuhun oikeutettuun etuun, ei palvelua voi käyttää.

7. Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti Käyttäjiltä itseltään, joko suoraan tai evästeiden (ks. kohta 14) avustuksella. Tietoja kertyy rekisteröitymisen, oston ja palvelun käytön yhteydessä myös automaattisesti (ks. kohta 4).

Henkilötietoja voidaan kerätä julkisesti saatavilla olevista tiedoista ja muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. väestörekisteri) ja luottotietorekisterit.

8. Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Henkilötietoja luovutetaan maksupalveluntarjoajille, jotka perivät maksuja WordDiven kautta tilatuista tai käytetyistä palveluista ja tuotteista. WordDiven käyttämät maksupalveluntarjoajat ovat:

 • Apple App Store
 • Google Play Store
 • Klarna AB
 • PayPal Europe
 • Paytrail Oyj

Tietojen käsittely yllä mainituilla maksupalveluntarjoajilla tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaan ja niiden kanssa on tehty henkilötietojen käsittelyä ja salassapitoa koskeva sopimus. WordDive on vastuussa maksupalveluntarjoajien suorittamasta henkilötietojen käsittelystä kuin omastaan suhteessa Käyttäjään.

Henkilö- ja ostotietoja luovutetaan myös seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Joviaali Oy, joka vastaa Yrityksen kirjanpidosta ja palkanlaskennasta
 • Freshdesk, joka on Yrityksen asiakaspalvelussa käytettävä ohjelmisto
 • Liana Technologies, joka on Yrityksen uutiskirjeiden lähetyksessä käytettävä ohjelmisto
 • Google, joka on Yrityksen mainonnassa ja analytiikassa käytettävä palvelu
 • Facebook, joka on Yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • Instagram, joka on Yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • Snapchat, joka on Yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • Tiktok, joka on yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • Smartly, joka on Yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • Unity, joka on Yrityksen tuotekehityksessä käytettävä palvelu
 • Otavamedia, joka on Yrityksen myynnin ja markkinoinnin kumppani

Tietojen käsittely yllä mainituissa yrityksissä tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaan ja niiden kanssa on tehty henkilötietojen käsittelyä ja salassapitoa koskeva sopimus. WordDive on vastuussa yllämainittujen kolmansien osapuolten suorittamasta henkilötietojen käsittelystä kuin omastaan suhteessa Käyttäjään.

Yrityksen verkkosivustolla vierailevalla Käyttäjällä on oikeus vastustaa profilointiin perustuvaa mainontaa taikka peruuttaa suostumuksensa tähän käyttötarkoitukseen estämällä kohdentavat evästeet eli “Targeting cookies” sivuston evästeasetuksista.

Rekisteröitynyt Käyttäjä voi hallita mainosasetuksia suoraan käyttämissään sosiaalisen median palveluissa. Ohjeita Yrityksen käyttämien markkinointikumppanien mainosasetusten hallintaan löydät suoraan kumppanien verkkosivuilta.

WordDive.com-sivusto sekä WordDive-mobiilisovellus sijaitsevat suomalaisen pilvipalvelutarjoaja Nebulan palvelimilla Helsingissä. Osa palvelusta sijaitsee luotettavan kansainvälisen AWS:n (Amazon Web Services) palvelimilla Irlannissa. Sekä Nebula että Amazon ovat ISO 27001-sertifioituja.

WordDive voi luovuttaa Käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli Käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. WordDive voi käyttää Käyttäjän tietojen käsittelyssä myös muita tässä mainitsemattomia alihankkijoita, mikäli tietojen käsittely tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukaan.

WordDive on vastuussa alihankkijoidensa suorittamasta henkilötietojen käsittelystä kuin omastaan suhteessa Käyttäjään. WordDive varmistaa sopimusjärjestelyin, että alihankkijoita koskee vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus, ja että ne toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

WordDive voi siirtää tietoja myös samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhtiölle sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä.

9. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle?

Osa kappaleessa 8 mainituista kolmansista osapuolista, joille Käyttäjien henkilötietoja luovutetaan, on EU:n ulkopuolisia yrityksiä (yhdysvaltalaisia).

Kaikki kyseiset yritykset ovat kuitenkin suuria, luotettavia toimijoita, joilla on paljon asiakkaita EU:n alueella ja jotka noudattavat EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita.

Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle, siirrossa noudatetaan aina EU:n vakiosopimuslausekkeita tai muita asianmukaisia suojatoimia sen varmistamiseksi, että siirto täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Lisätietoa näiden yrityksen tietosuoja-asioista sekä niille myönnetyistä kansainvälisistä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä sertifioinneista löytyy yritysten verkkosivuilta.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

WordDive ei tarkista Käyttäjän antamien tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisään kirjautuneella Käyttäjällä on mahdollisuus tarkastella ja muokata palvelun käyttöön liittyviä asetuksiaan sekä rekisteröitymisen yhteydessä antamiaan henkilötietoja.

Käyttäjällä on oikeus pyytää WordDiven asiakastuesta jäljennöstä kaikista muistakin häntä itseään koskevista tiedoista ja pyytää WordDiven asiakastukea oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot järjestelmässä. Jäljennöstä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta info@worddive.com. Jäljennöksen pyytäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Toistuvista tietopyynnöistä WordDive voi veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta Käyttäjän pyytämää toimea, jos Käyttäjän pyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietojen poistaminen

Käyttäjä voi omista asetuksista poistaa käyttäjätilinsä palvelussa. Käyttäjällä on oikeus myös pyytää Yritystä poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot WordDiven tietokannasta. Tietojen poistoa voi pyytää sähköpostitse osoitteesta info@worddive.com.

Tietokannasta voidaan manuaalisesti poistaa kaikki muu tieto, paitsi viranomaistarkoituksiin tarvittava tieto (esim. maksutransaktiodata kirjanpitoa varten) sekä tuotekehityksessä käytettävä palvelun käytöstä syntyvä data, kuten kirjoitetut tai äänitetyt vastaukset. Tätä harjoitusdataa ei kuitenkaan enää muiden tietojen poiston jälkeen pystytä yhdistämään Käyttäjään, eli se on sovellettavan tietosuojalainsäädännön suositusten mukaisesti ns. anonymisoitua tietoa.

Suoramarkkinoinnista kieltäytyminen

Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. WordDive lähettää käytännössä kaikki markkinointikirjeet ja tutkimuskutsut sähköpostitse Liana Technologies-ohjelmasta. Käyttäjä voi poistua jakelusta Asetukset-sivulta tai klikkaamalla uutiskirjeen peruutuslinkkiä, joka löytyy jokaisen uutiskirjeen alalaidasta.

Käsittelyn rajoittaminen

Käyttäjä voi estää tietojensa näkymisen niin kutsutulla Top-listalla, jossa näytetään Käyttäjän etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja hänen yhteenlaskettu etenemisensä palvelussa tietyn ajanjakson, kuten viikon, ajalta. Top-listoja on kaksi: Käyttäjän itse lisäämät kaverit sekä kaikkien Käyttäjien lista. Listojen tarkoituksena on motivoida Käyttäjää ja hänen kavereitaan kielten oppimisessa.

Yrityksellä on oikeus tallentaa Käyttäjän kuva, jonka käyttämiseen Käyttäjä on antanut Yritykselle suostumuksensa. Käyttäjällä on aina oikeus päättää, missä kuva näytetään tai näytetäänkö kuvaa lainkaan.

Tietojen siirtäminen

Käyttäjällä on oikeus siirtää häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle. Jos haluat siirtää tietojasi, ota yhteyttä osoitteeseen info@worddive.com.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli Käyttäjä on antanut suostumuksensa sellaiselle henkilötietojen käsittelylle, joka ei perustu sopimuksen toteuttamiseen liittyvään tarpeeseen, Yrityksen lakisääteiseen velvoitteeseen tai Yrityksen oikeutettuun etuun, hänellä on oikeus myös peruuttaa tuo suostumus millon tahansa ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@worddive.com. Kohdentavat evästeet eli “Targeting cookies” voi estää evästeasetuksista. Suostumuksen sähköposteihin voi peruuttaa Asetukset-sivulta.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Mikäli Käyttäjä on sitä mieltä, että WordDive ei noudata Suomen henkilötietolakia tai EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

12. Tietojen säilyttäminen

WordDive säilyttää asiakas- ja käyttötiedot vähintään vuoden ajan Käyttäjän viimeisen tilauksen päättymisestä lukien, mikäli Käyttäjä ei erikseen pyydä tietojen poistoa. Tämän jälkeen tiedot voidaan poistaa rekisteristä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.

Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin palvelun tarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä.

13. Evästeiden käyttö (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeiden avulla Yritys voi tarjota Käyttäjälle palvelua, joka ottaa paremmin huomioon Käyttäjän toivomukset ja mieltymykset.

Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi Käyttäjälle suoraan tai ulkopuolisen palvelun, kuten Googlen tai Facebookin, kautta.

Lisäksi evästeitä hyödynnetään palvelun kävijämäärien seurannassa. Osa sivuston sisällöstä edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Kohdentavat evästeet eli “Targeting cookies” voi estää evästeasetuksista.

Voit myös itse hallita mainosasetuksia omalla Facebook- tai Google-tililläsi tai muulla sosiaalisen median tililläsi. Voit hallita evästeiden käyttöä koneellasi myös käyttämällä jotakin siihen tarkoitettua palvelua, kuten Disconnectia.

https://disconnect.me/disconnect

Lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa on esimerkiksi tällä sivulla:

https://www.youronlinechoices.com/fi/

14. Rekisterin suojaus

Kaikilla Yrityksen asiakasrekisteriä Yrityksen puolesta käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Henkilöillä on salassapito- ja vaitiolositoumukset, tai heitä muutoin koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Käyttäjän henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä. Tällaisia henkilöitä ovat mm. asiakaspalveluhenkilökunta sekä palvelun tekniset ylläpitäjät.

WordDive pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Käyttäjän tietoihin tai kommunikaatioon. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. maksupalveluntarjoajat ja verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

WordDive pyrkii tuottamaan palvelun sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita noudattaen. Henkilötietoja käsitellään pseudonymisoidussa tai anonymisoidussa muodossa aina kun mahdollista. Rekisterin tietosisältö on teknisesti suojattu ja varmuuskopioita otetaan säännöllisesti.

WordDive toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelytoimintojen yhteydessä erityisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta suojautumiseksi. Mikäli tästä huolimatta henkilötietoja kohtaisi tietoturvaloukkaus eli vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen tai pääsy tietoihin, jonka seurauksena on korkea riski Käyttäjien oikeuksille ja vapauksille, ilmoitamme Käyttäjille viivytyksettä loukkauksesta, mukaan lukien sen todennäköisistä vaikutuksista ja suositelluista toimenpiteistä loukkauksen haitallisilta vaikutuksilta suojautumiseksi.

8.9.2023