Articles

WordDive ändrar sättet immigranter lär sig språk på

februari 9, 2015

WordDive har organiserat en kurs i finska för immigranter tillsammans med staden Tavastehus. I första delen fick deltagarna lära sig hur man presenterar sig själv på finska och hur man stämmer träff eller bokar in ett besök hos någon. Nästa del ska titta på hur de böjer finska verb i presens med hjälp av WordDives nya grammatikkurs.

”WordDive passar bra för immigranter eftersom det låter dem studera språket hemifrån innan de ens har flyttat till landet. Programmet erbjuder ett bra stöd till den ordinarie undervisningen men fungerar även bra på egen hand, särskilt för de elever som redan besitter vissa språkkunskaper”, säger Meri Luttinen, lärare i finska som andraspråk.

Kursen satte igång i slutet av november. De åtta deltagarna kommer från Irak, Afghanistan, Ryssland, Estland och Myanmar. Kursen omfattar tre lektioner à 90 minuter per vecka. Utöver denna tid studerar eleverna även med WordDive sex timmar i veckan.

”Några av eleverna har dragit ifrån och gjort långt mer än vad vi hade förväntat oss. En vecka tillbringade en elev elva timmar tillsammans med WordDive”, berättar Luttinen.

Lärarens tid kan utnyttjas mer effektivt

Luttinen fortsätter att beskriva fördelarna med WordDive. Till exempel kan läraren nu ägna tiden i klassrummet åt mer avancerade ämnen eftersom studieobjekten inte längre behöver repeteras på plats – detta kan eleverna göra hemma tillsammans med WordDive.

”Jag vill fokusera min undervisning på att sätta språket i ett större sammanhang istället för att repetera ord eller bilda individuella meningar. Eftersom WordDive alltid ger ett muntligt exempel och inte accepterar felaktiga svar hjälper det en att förstå hur språket ska uttalas och hur stavningssystemet ser ut. Att högt repetera vad som sägs är det bästa sättet att lära sig”, säger Luttinen. Enligt henne har WordDive också varit utomordentligt bra på att lära ut grundläggande ord.

”Även om man inte delar ett och samma språk kan alla bygga upp en grundläggande vokabulär med hjälp av bilder. Grundläggande språkkurser för invandrare kan vara utmanande eftersom orden inte kan förklaras utan måste visas. WordDive hjälper eleverna att bygga upp en vokabulär snabbt och uppmuntrar därmed till kommunikation.”

Du kanske även skulle gilla

Inga kommentarer

Kommentera

CAPTCHA: Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.