Vieraskielisessä keskustelussa tulee usein vastaan tilanteita, jossa et yksinkertaisesti saa selvää, mitä keskustelukumppanisi sanoo. Silloin saattaa vahingossa tulla töksäyttäneeksi vain “Mitä?” tai “Häh?”, vaikka tilanteessa voisi käyttää hieman kohteliaampiakin ilmaisuja ja pyytää toistamaan sanotun. 

Erittäin epäformaalissa puheessa läheisten ystävien kesken voi joskus englannin, saksan tai espanjan kielessäkin sanoa ”Mitä?” tai ”Häh?”, kun et kunnolla kuullut tai ymmärtänyt toista, mutta suurimmassa osassa tapauksia kannattaa viestiä hieman kohteliaammin.

Alla muutamia esimerkkejä englannin-, saksan- ja espanjankielisistä ilmauksista, joita voit käyttää, kun et ymmärtänyt tai kuullut, mitä sinulle sanottiin.

Englanninkieliset ilmaisut

Näillä lauseilla voit pyytää yksinkertaisesti keskustelukumppaniasi toistamaan asian:

Sorry, I didn’t understand. Could you say that again, please?
Sorry, I didn’t catch that. Could you repeat a little louder, please?

Mikäli puhelu pätkii tai toinen puhuu muuten vaan liian hiljaa, voit sanoa:

I can’t hear you very well. Could you speak up, please?

Jos et ymmärrä jotakin tiettyä sanaa, voit pyytää keskustelukumppaniasi selittämään sen:

I don’t know that word, could you please tell me what it means?

Jos olet jo pyytänyt toistamaan kerran, mutta et siltikään vielä saa selvää, voit pahoitella asiaa esimerkiksi seuraavilla ilmaisuilla:

Sorry, English is not my first language. Would you mind repeating that once more?
Sorry, my English is not that great. Would you mind speaking more slowly?

Saksankieliset ilmaisut

Wie bitte?

Anteeksi kuinka?

Entschuldigen Sie, ich habe es nicht verstanden. Könnten Sie es bitte noch mal sagen?

Anteeksi, en ymmärtänyt. Voitteko toistaa?

Ich kann Sie nicht so gut hören. Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen?

En kuule teitä kovin hyvin. Voisitteko puhua hieman kovempaa?

Ich kenne das Wort leider nicht. Könnten Sie mir sagen, was es bedeutet?

En ymmärrä sitä sanaa. Voisitteko kertoa, mitä se tarkoittaa?

Entschuldigen Sie, ich spreche nicht so gut Deutsch. Könnten Sie etwas langsamer sprechen?

Anteeksi, en puhu kovin hyvin saksaa. Voisitteko puhua vähän hitaammin?

Espanjankieliset ilmaisut

¿Cómo?

Anteeksi kuinka?

Lo siento, no entiendo. ¿Puede repetir?

Anteeksi, en ymmärtänyt. Voitteko toistaa?

No le oigo bien. ¿Puede hablar más alto?

En kuule teitä kovin hyvin. Voisitteko puhua hieman kovempaa?

¿Qué significa esa palabra?

Mitä se sana tarkoittaa?

Solo hablo un poco de español. ¿Puede hablar más despacio?

Puhun vain vähän espanjaa. Voitteko puhua vähän hitaammin?