Englannin puhekielessä käytetään paljon lyhennettyjä muotoja (engl. contractions tai short forms). Tällaisia muotoja ovat esimerkiksi:

 • I’m (= I am)
 • you’re (= you are)
 • he’s (= he is / he has)
 • she’s (= he is / she has)
 • I’ll (= I will)
 • I’ve (= I have)
 • I’d (= I would / I had) 
 • don’t (= do not)
 • doesn’t (= does not)
 • didn’t (= did not) 
 • isn’t (= is not)
 • hasn’t (= has not)
 • can’t (= cannot)
 • won’t (= will not)


Kuten huomaat, lyhennetyt muodot ovat yleensä joko pronominin ja verbin yhdistelmiä tai verbin ja kieltosanan yhdistelmiä. Toisesta sanasta putoaa pois kirjaimia, ja ne korvataan heittomerkillä.

Virheitä syntyy, kun lyhennettyjä muotoja aletaan käyttää kirjoitetussa kielessä ja ne menevät sekaisin ilmausten kanssa, jotka äännetään samalla tavalla, mutta jotka tarkoittavat aivan eri asioita.

Esittelemme alla tyypillisimmät ongelmatilanteet, joissa virheitä sattuu myös syntyperäisille englannin puhujille.

It’s vs. its

It’s on lyhennetty muoto sanoista it is (se on) tai it has (sillä on).

Esim. It’s quite far away. (Se on aika kaukana.)

Its sen sijaan on pronominin it omistusmuoto (sen).

Esim. Its paw is broken. (Sen tassu on poikki.)

You’re vs. your

You’re on lyhennetty muoto sanoista you are (sinä olet).

Esim. You’re beautiful. (Sinä olet kaunis.)

Your sen sijaan on pronominin you omistusmuoto (sinun).

Esim. Is that your car? (Onko tuo sinun autosi?)

Who’s vs. whose

Who’s on lyhennetty muoto sanoista who is (kuka on).

Esim. Who’s that girl? (Kuka tuo tyttö on?)

Whose on kysymyssanan who omistusmuoto (kenen).

Esim. Whose bag is this? (Kenen laukku tämä on?)

They’re vs. their vs. there

They’re on lyhennys sanoista they are (he ovat)

Esim. They’re very nice people. (He ovat mukavia ihmisiä.)

Their on pronominin they omistusmuoto (heidän)

Esim. Their daughter is a doctor. (Heidän tyttärensä on lääkäri.)

There on paikanilmaus (siellä, tuolla, sinne, tuonne)

Esim. I don’t want to go there. (En halua mennä sinne.)

 

Erisnimien yhteydessä heittomerkin ja s-kirjaimen lisääminen nimen perään voi tarkoittaa kahta eri asiaa: Mary’s voi olla lyhennetty muoto sanoista Mary is (Mary on) tai omistusmuoto (Maryn).

Mary is (Mary on)

Esim. Mary’s happy (Mary on iloinen), Mary’s at work (Mary on töissä).

Mary’s (Maryn)

Esim: Mary’s bike got stolen (Maryn pyörä on varastettu.), Mary’s father lives in Spain. (Maryn isä asuu Espanjassa.)