Sekä englannin että espanjan kielessä käytetään paljon fraasiverbejä. Fraasiverbit ovat verbejä, jotka saavat uuden merkityksen yhdistymällä preposition, partikkelin tai molempien kanssa. Espanjan kielessä näitä verbejä ei tosin välttämättä kutsuta fraasiverbeiksi, vaan niistä puhutaan verbirakenteina tai -ilmaisuina.

Fraasiverbin merkitystä ei voi useinkaan päätellä sen osista, joten yhdistelmän merkitys tulee käytännössä opetella ulkoa.

Esimerkiksi englannin kielen verbi ”look” (=katsoa) esiintyy kymmenissä eri fraasiverbeissä, kuten:

look out = varoa
look up = tarkistaa, etsiä tietoa
look into = tutkia, perehtyä johonkin tarkemmin
look after = huolehtia, hoitaa
look forward to = odottaa innolla
look down on = ylenkatsoa, väheksyä jotakuta
look up to = ihailla, kunnioittaa jotakuta

Kuten huomaat yllä, fraasiverbit voivat koostua joko kahdesta tai kolmesta osasta. Näin on myös espanjan kielessä:

dejar de = lopettaa
volver a = tehdä jotain uudelleen
acabar de = olla juuri tehnyt jotain
quedarse sin = loppua (kirjaimellisesti: jäädä ilman jotakin)
echar de menos = ikävöidä, kaivata
darse cuenta de = huomata

Fraasiverbit ovat hyvin olennainen osa molempien kielten kielioppia ja puhekieltä, ja niitä kannattaa ehdottomasti opetella käyttämään.

Osa fraasiverbeistä on sellaisia, että niiden osat voi erottaa toisistaan. Fraasiverbin prepositio- tai partikkeliosa voi siis näissä verbeissä tulla joko heti verbin tai vasta objektin eli tekemisen kohteen jälkeen. Esimerkiksi fraasiverbin “write down” (= kirjoittaa ylös/muistiin) eri osia voidaan seuraavassa lauseessa käyttää joko yhdistettynä tai erotettuna:

Write the word down. = Kirjoita sana ylös.
Write down the word. = Kirjoita sana ylös.

Jos tekemisen kohde on pronomini, on fraasiverbin osat tällaisissa verbeissä erotettava toisistaan:

Write it down. =Kirjoita se ylös.

Lisäksi on olemassa sellaisia fraasiverbejä, joiden eri osia ei voi erottaa toisistaan. Tällaisia verbejä ovat esimerkiksi “get over” (= päästä yli, toipua) ja “run across” (= törmätä, tavata sattumalta).

You need to get over him. = Sinun pitää päästä yli hänestä.
I ran across an old classmate today. = Törmäsin tänään vanhaan luokkakaveriini.

Tyypillisimmät fraasiverbit kannattaa opetella ulkoa samalla tavalla kun opettelet muutakin sanastoa (esimerkiksi WordDiven avulla). Loput opit pikkuhiljaa käytännön kautta!