Articles

Höj studiekoncentrationen och det mentala välbefinnandet med WordDive

februari 25, 2015

Begreppet ”flow” hänvisar till ett medvetandetillstånd som inträffar när man är så uppslukad i det man gör att omvärlden faller bort. Enligt Mihály Csíkszentmihályi, professor i psykologi och den som myntade uttrycket, associeras detta tillstånd med framgång i kreativa och studierelaterade aktiviteter och en känsla av välbefinnande.

Flow-konceptet kan även appliceras på språkinlärning. Som med allt annat som involverar övning och repetition kan språkstudierna ibland te sig tråkiga och frustrerande. Flow kan dock göra inlärningsprocessen mer effektiv samtidigt som det framkallar en känsla av välbehag och höjer motivationen. Studierna fortskrider utan att man ens märker det.

WordDives kurser har utvecklats för att det ska vara så lätt som möjligt att uppnå flow. Enligt flow-teorin måste tre villkor uppfyllas innan detta kan ske:

1. Aktiviteten man gör måste ha ett tydligt syfte och tydliga mål.
2. Man måste få omedelbar återkoppling på det man gör.
3. Det måste finnas en balans mellan de upplevda utmaningarna och de egna förmågorna.

När du studerar med WordDive läser, lyssnar, talar och bearbetar du information på en och samma gång. Genom att använda flera olika sinnen fokuserar du hela din mentala förmåga på studierna och minskar risken för att distraheras av störningar utifrån.

Vi sätter tydliga mål: varje svar tar dig ett steg närmre dagsmålet. Veckomålet kan justeras beroende på vilket övergripande mål man har och hur fort man vill nå dit, oavsett om det handlar om att kunna säga någonting på affärs- eller semesterresan eller föra ett samtal med en kompis från ett annat land.

Du får omedelbar återkoppling på varje svar, övning, dags- och veckoaktivitet. Detta inkluderar både visuell och poängbaserad återkoppling. Indikatorn högst upp visar hur övningen fortskrider och efter övningen visas en sammanfattning av resultaten. På resultatsidan kan man när som helst kontrollera hur man ligger till.

WordDive lär känna varje användare personligen och anpassar innehållet och takten efter individen. På så sätt skapas det en balans mellan utmaningar och förmågor.

Språkinlärning med WordDive är en givande, spelliknande upplevelse som ingjuter självförtroende och utvecklar språkförmågor.

Dyk ner i språk!

Du kanske även skulle gilla

Inga kommentarer

Kommentera

CAPTCHA: Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.