Articles

Ge de ”svåra” språken en chans

oktober 5, 2018

Jag slår vad om att du har stött på artiklar och memes på sociala medier om ”svåra” språk och hur dessa är absolut omöjliga att lära sig. Språk utan prepositioner (t.ex. finska och estniska) anses ofta tillhöra de svåra språken. Även så kallade tonspråk, där ord får olika betydelse beroende på tonhöjden (t.ex. kinesiska och japanska), språk med strikta grammatiska regler (t.ex. tyska) och språk med ett helt annat alfabet (t.ex. ryska) ingår i denna grupp.

Sanningen är dock att inget språk är för svårt att lära sig!

 

Varför anses vissa språk vara ”svåra”?

Frågan om ett språks svårighetsgrad vilar på subjektiva grunder och beror till stor del på individens modersmål och övriga språkkunskaper.

Italienska och spanska anses i allmänhet vara ”lätta” språk, men det finns de som lika lätt blir överväldigade av deras otaliga böjningsformer. Tyskans invecklade grammatik och strikta ordföljd väcker rädsla i många, men å andra sidan kan reglernas blotta existens förenkla inlärningen: här har man i alla fall tydliga regler för hur man bildar meningar, till skillnad från i språk med relativt flexibel ordföljd som engelskan.

Själva ordet ”svårt” gör många personer ängsliga. Om man övertygar sig själv om att ett språk är för svårt kommer det att bli ännu svårare att släppa den känslan och faktiskt ge studierna en chans, trots att i princip alla språk kan bemästras med lite ansträngning och en fungerande studierutin.

 

Attityd är nyckeln till framgång

Världens talspråk har och fortsätter att utvecklas i syfte att underlätta kommunikationen mellan människor. Eftersom språk ändå är en mänsklig uppfinning kan man därför dra slutsatsen att inget språk är för svårt att bemästra. Det handlar helt enkelt om attityd och motivation.

Har du alltid velat lära dig franska eller japanska? Lita på dina egna förmågor och kom igång idag!

Utmana dig själv

 

Du kanske även skulle gilla

Inga kommentarer

Kommentera

CAPTCHA: Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.