Ota yo-kirjoituksista E tai L... tai saat rahat takaisin!

Mikko

Englannin abikurssi on mobiilissa tai verkossa itsenäisesti suoritettava tehopaketti, joka nostaa englannin osaamisen tasoasi yo-koetta varten. Hinta on edullinen 89€ ja sisältää täyden arvosanatakuun. Katso ehdot.

Kurssin suoritusaika on keskimäärin 45 oppituntia (1 oppitunti = 45 minuuttia). Henkilökohtainen suoritusaika määräytyy oman lähtötasosi mukaan. Arvosanatakuu on voimassa sekä lyhyen että pitkän oppimäärän ylioppilaskokeisiin osallistuville.

ALOITA KURSSI

96 % suosittelee WordDiven englannin abikurssia

reef

Miten englannin nettikurssi toimii?

Voit suorittaa abikurssia missä vain silloin kun sinulle sopii. Harjoittelu onnistuu tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella (iOS tai Android) yo-koetta edeltävään päivään asti.

WordDive devices

Englannin abikurssin suorittajat valitsevat itselleen sopivan päämäärän:

Englannista E
Päämäärä auttaa yo-kokeen haastavammissa tehtävissä.
Arvosanatakuu: vähintään E tai rahat takaisin.

Englannista C
Päämäärä auttaa vastaamaan yo-kokeen tyypillisimpiin tehtäviin.
Arvosanatakuu: vähintään C tai rahat takaisin.

Voit itse valita päämääristä kumman tahansa. Valinta tapahtuu kurssin aloituksen yhteydessä, mutta sitä voi myös myöhemmin vaihtaa. Halutessasi voit suorittaa molemmat päämäärät, sillä ne kuuluvat samaan hintaan. Päämäärää vastaava arvosanatakuu on voimassa, kun kurssi on suoritettu kokonaan. Katso ehdot.

ALOITA KURSSI

Mitä abikurssi sisältää?

WordDiven abikurssi sisältää keskeisimmät sanaston ja kieliopin aihealueet, jotka sinun on hallittava menestyäksesi englannin ylioppilaskirjoituksissa. Kurssi auttaa valmistautumaan myös yo-kokeen kuullunymmärtämistehtäviin.

Aihealue Keskimääräinen
suoritusaika
Sanasto
Tulevaisuus ja teknologia 1,5 h
Ilmiöt lähellä ja maailmalla 1,5 h
Kestävä kehitys 1,5 h
Musiikki ja näytelmätaide 1 h
Hyödylliset ilmaukset ja idiomit 1,5 h
Politiikka 1,5 h
Sanasto + kielioppi
Nuorten elämää + lauseen muodostuksen perusteet 1,5 h
Media ja vuorovaikutus verkossa + sanajärjestys 1,5 h
Tasa-arvo ja ihmisoikeudet + kansallisuussanat 2 h
Terveys + passiivi 2 h
Taide ja kulttuuri + genetiivi 2 h
Laki + vaillinnaiset apuverbit ja niiden kiertoilmaukset 2 h
Tiede ja tutkimus + paljous- ja lukusanat sekä ajan ilmaukset 2 h
Talous + adjektiivit ja adverbit 1,5 h
Kielioppi ja rakenteet
Preesens ja menneet aikamuodot 1 h
Futuuri ja konditionaali 1,5 h
Fraasiverbit 1 1 h
Fraasiverbit 2 1 h
Fraasiverbit 3 1 h
Monikot ja artikkelit 1,5 h
Ajan ja paikan prepositiot 1 h
Infinitiivi ja ing-muoto 1,5 h
Sidossanat ja konjunktiot 2 h
Epäsuora kerronta ja kysymykset 1,5 h
Indefiniitti- ja relatiivipronominit 1 h
Lauseenvastikkeet 1 h
Rakennetehtävä 1 1 h
Rakennetehtävä 2 1 h
Rakennetehtävä 3 1 h
Kuullun ymmärtäminen
Kuuntelutehtävä 1 1 h
Kuuntelutehtävä 2 1 h
Kuuntelutehtävä 3 1 h
Kuuntelutehtävä 4 1 h
Yhteensä 45 h

E- ja C-päämäärien kurssisisällöt eroavat vaikeustasoltaan pääosin toisistaan, vaikka kurssit ovat samannimisiä. Abikurssin keskimääräinen suoritusaika on 45 tuntia. Yksi tunti vastaa 45 minuutin tehokasta opiskelua. Opiskelu on selkeästi organisoitua, ja omaa edistymistä voi seurata helppolukuisesta grafiikasta.

Abikurssi sisältää myös vapaaehtoista lisämateriaalia, jota voit käyttää oman kiinnostuksesi ja tavoitteidesi mukaan. Lisämateriaalin suorittamista ei vaadita arvosanatakuuta varten.

Abikurssi on suunniteltu pitkän oppimäärän englannin yo-kirjoituksia varten, mutta arvosanatakuu on voimassa myös lyhyen englannin kirjoittajille. Lisäksi arvosanatakuu on voimassa sekä lukion aikana että valmistumisen jälkeen arvosanaansa korottaville.

Englannin abikurssin käännöskieleksi voit valita suomen tai ruotsin.

Tutustu ruotsin abikurssiin tästä

Miksi WordDiven abikurssi on niin tehokas?

Abikurssi kehittää osaamisesi vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla ylioppilaskokeen vaatimuksia. Englannin kielen ammattilaisten tekemän kurssin rakenne perustuu uusimpaan opetussuunnitelmaan sekä analyysiin kymmenen viime vuoden ylioppilaskokeista.

Toiminta perustuu WordDiven patentoituun ja useaa aistia käyttävään oppimismetodiin, joka tekee oppimisesta nopeaa ja muistamisesta pysyvää.

Tekoälyä hyödyntävä WordDive-metodi tunnistaa henkilökohtaisen kielitaitosi. Näin etenemisnopeus saadaan optimoitua sinulle yksilöllisesti.

ALOITA KURSSI

Abikurssin ehdot

Abikurssilla on arvosanatakuu. Saat kurssimaksun takaisin, kun:

1Suoritat vähintään yhden abikurssin päämääristä valmiiksi (100 %) viimeistään englannin yo-koetta edeltävänä päivänä.

2Osallistut englannin yo-kokeeseen, mutta et saa vähintään suorittamaasi päämäärää vastaavaa takuuarvosanaa (E/C).

3Haet kurssimaksun palautusta alla olevan aikataulun mukaisesti.

 

Valitse kirjoitusajankohtasi

Valitse koetyyppisi

Abikurssi on saatava valmiiksi viimeistään .

Kurssimaksun palautuspyyntö on tehtävä viimeistään palautussivun kautta.

Rahojen palautusta varten opiskelija ottaa kuvakaappauksen Wilmasta (tietokoneella) tai Oma Opintopolku-palvelusta, valokuvaa/skannaa koulun kansliasta saamansa arvosanatulosteen tai ylioppilastutkintotodistuksen ja toimittaa tiedot WordDivelle palautussivun kautta yllä kerrottuun määräaikaan mennessä. Kurssimaksu maksetaan takaisin kokonaisuudessaan opiskelijan ilmoittamalle tilille viikon kuluessa siitä, kun WordDive on vastaanottanut palautushakemuksen.

Pidätämme oikeuden pyytää opiskelijalta valtuuden varmistaa hänen arvosanansa lukion kansliasta. Teemme ilmoitettujen arvosanojen tarkistamiseksi pistokokeita. Jos sinulla on abikurssiin liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä yhteydenottosivumme kautta.

Syksyn 2021 palautuspyyntöjen määräaika umpeutui 15.12.2021.
Kevään 2022 palautuspyyntölomake aukeaa, kun kevään yo-kokeiden tulokset on julkaistu.