• Englannista E
  • Englannista C
AihealueKeskimÀÀrÀinen suoritusaika
Sanasto
Ilmiöt lÀhellÀ ja maailmalla
1h
VinkkejÀ esseeseen
1h
KestÀvÀ kehitys
1.5h
Hyödylliset ilmaukset ja idiomit
1h
Synonyymit
1h
Sanasto + kielioppi
Taide ja kulttuuri + genetiivi
2h
Hyvinvointi + passiivi
2h
Tasa-arvo ja ihmisoikeudet + kansallisuussanat
2h
Tiede ja teknologia + paljous- ja lukusanat sekÀ ajan ilmaukset
2h
Media ja vuorovaikutus verkossa + sanajÀrjestys
2h
Urasuunnitelmat ja talous + adjektiivit ja adverbit
2h
Politiikka ja laki + vaillinnaiset apuverbit ja niiden kiertoilmaukset
2h
Kertauskurssi
1h
Kielioppi ja rakenteet
Pronominit
1h
Futuuri ja konditionaali
1.5h
Monikot ja artikkelit
1h
EpÀsuora kerronta ja kysymykset
1.5h
Sidossanat ja konjunktiot
2h
Fraasiverbit 1
1h
Fraasiverbit 2
1h
Fraasiverbit 3
1h
Prepositiot 1
1h
Prepositiot 2
1h
Lauseenvastikkeet
1h
Infinitiivi ja ing-muoto
1h
RakennetehtÀvÀ 1
1h
RakennetehtÀvÀ 2
1h
RakennetehtÀvÀ 3
1h
RakennetehtÀvÀ 4
1h
Kuullun ymmÀrtÀminen
KuuntelutehtÀvÀ 1
1h
KuuntelutehtÀvÀ 2
1h
KuuntelutehtÀvÀ 3
1h
KuuntelutehtÀvÀ 4
1h
Luetun ymmÀrtÀminen
Luetun ymmÀrtÀminen 1
1h
Luetun ymmÀrtÀminen 2
1.5h
YhteensÀ
45h
AihealueKeskimÀÀrÀinen suoritusaika
Sanasto
Ilmiöt lÀhellÀ ja maailmalla
1.5h
VinkkejÀ esseeseen
1h
KestÀvÀ kehitys
1.5h
Hyödylliset ilmaukset ja idiomit
1.5h
Synonyymit
1h
Sanasto + kielioppi
Taide ja kulttuuri + genetiivi
2h
Media ja vuorovaikutus verkossa + sanajÀrjestys
2h
Hyvinvointi + passiivi
2h
Tasa-arvo ja ihmisoikeudet + kansallisuussanat
2h
Tiede ja teknologia + paljous- ja lukusanat sekÀ ajan ilmaukset
2h
Urasuunnitelmat ja talous + adjektiivit ja adverbit
2h
Politiikka ja laki + vaillinnaiset apuverbit ja niiden kiertoilmaukset
2h
Kertauskurssi
1h
Kielioppi ja rakenteet
Preesens ja menneet aikamuodot
1.5h
Pronominit
1.5h
Futuuri ja konditionaali
1h
Monikot ja artikkelit
1.5h
EpÀsuora kerronta ja kysymykset
1.5h
Sidossanat ja konjunktiot
1h
Fraasiverbit 1
1h
Fraasiverbit 2
1h
Fraasiverbit 3
1h
Prepositiot
1h
Lauseenvastikkeet
1h
RakennetehtÀvÀ 1
1h
RakennetehtÀvÀ 2
1h
RakennetehtÀvÀ 3
1h
RakennetehtÀvÀ 4
1h
Kuullun ymmÀrtÀminen
KuuntelutehtÀvÀ 1
1h
KuuntelutehtÀvÀ 2
1h
KuuntelutehtÀvÀ 3
1h
KuuntelutehtÀvÀ 4
1h
Luetun ymmÀrtÀminen
Luetun ymmÀrtÀminen 1
1.5h
Luetun ymmÀrtÀminen 2
1h