Articles

16 engelska uttryck med vintertema

januari 19, 2022
A happy girl is lying down in the snow and smiling.

This is just the tip of the iceberg!  (Det här är bara toppen av isberget!)
It was basically a snowball effect. (Det hade i princip en snöbollseffekt.)


Känner du till de här engelska uttrycken? Har du koll på andra engelska formuleringar med vintertema?

Engelska uttryck och idiomer är en viktig del av såväl det muntliga som det skriftliga språket. Idiomatiska uttryck är bildliga beskrivningar vars ursprungliga innebörd ofta har genomgått en förändring som har resulterat i en ny betydelse.

Det är omöjligt att förstå vidden och bredden av ett språk om man begränsar sig till att titta på individuella ords innebörd – för ord kombinerade med andra ord kan ju trots allt betyda något helt annat. Därför måste man lära sig idiomer och vad de betyder utantill. Det kan verka krångligt och frustrerande, men att lära sig idiomatiska uttryck kan även vara kul, särskilt när man lär sig hur de används och huruvida de har någon motsvarighet i ens eget språk.

Idiomer kan ofta vara svåra att översätta rakt av till ett annat språk. Det lättaste sättet att lära sig deras innebörd är att lära sig identifiera olika typer av uttryck och i vilka sammanhang – muntliga som skriftliga – dessa används.

Oavsett om marken är vit eller bar är det nu dags att klä sig varmt och dyka ner i vinterrelaterade uttryck. Utöka dina kunskaper i engelska genom att memorera följande uttryck och idiomer och imponera på folk när du konverserar med dem framöver!


the tip of the iceberg – toppen av isberget // man kan endast se en liten del av ett större sammanhang

to get cold feet – få kalla fötter // att fega ur, få scenskräck

a cold comfort – en klen tröst // något som tröstar väldigt lite eller inte alls

to be left out in the cold – bli utfryst // att bli ignorerad

to walk on thin ice – på tunn is // att göra något riskabelt

a cold snap – en kylknäpp // kortvarig väderlek med låga temperaturer

to break the ice – bryta isen // att lätta upp stämningen, inleda en konversation

snowball effect – snöbollseffekt // ett event eller fenomen som snabbt växer sig större och större, som en snöboll som rullar ner för ett berg

to put something on ice – lägga på is // att skjuta upp, göra ett tillfälligt uppehåll

to be snowed under – att begravas under något, till exempel arbetsuppgifter

as pure as driven snow – oskyldig, väldigt ren (lika ren som nysnö)

to freeze someone out – att röka ut någon, få någon att göra något med tvång

to be snowbound – när man behöver stanna inomhus på grund av snöfall eller på annat sätt begränsas av mängden snö

in the dead of winter – nej, det betyder inte i slutet av vintern, utan snarare i mitten av vintern när det är som mörkast och kallast

to give someone the cold shoulder – ge kalla handen // att medvetet ignorera eller vara ovänlig mot någon

like a snowball’s chance in hell – något som är väldigt osannolikt (ungefär lika sannolikt som att snö skulle klara sig i helvetet)


Vill du lära dig mer? Uppnå permanenta resultat med WordDive och studera när det passar dig!

Lär dig språk

Du kanske även skulle gilla

Inga kommentarer

Kommentera

CAPTCHA: Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.