Tiedätkö sen tunteen, kun sydämen tykyttäessä kahtasataa mielessäsi vilisee vain verbien taivutusluokkia ja konsukiepre-muistisääntöjä, vaikka suusta pitäisi saada ulos järkevä lause ja vielä mahdollisimman hyvin lausuttuna?

Ramppikuumeelle ei aina tunnu olevan varsinaista aihetta, mutta silti jännitys saattaa jopa estää käyttämästä vierasta kieltä.

Henna Paakki (2016) on tutkinut 40–62-vuotiaiden suomalaisten englannin kielen puhumista. Vaikeuksia kielen puhumisessa aiheuttavat muun muassa sanaston muistaminen ja tilanteeseen sopivan kielen käyttäminen. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin erityisesti asenteet ja uskomukset.

Tyypillistä on virheiden tai ulkomaalaiseksi leimautumisen pelko, mutta paineita aiheuttavat myös muistot kouluajoilta. Koulutuksen kielioppikeskeisyys ja virheettömyyden korostaminen opetuksessa ovat jättäneet monelle pelon häpeästä ja muiston ankarasta opettajasta.

Liika kirjallisen kielen painottaminen luo mielikuvan siitä, että puhutun kielen tulisi olla yhtä täydellistä kieliopiltaan ja rakenteeltaan. Todellisuudessahan taukoja ja virheitä tulee yhtä lailla myös äidinkieltä puhuessa.

5 vinkkiä, joiden avulla voit voittaa pelon puhua vierasta kieltä

Ramppikuume saattaa kulkea mukana läpi elämän vierasta kieltä puhuessa, varsinkin jos kieltä käyttää satunnaisesti. Mutta sen ei kannata antaa lannistaa, sillä jännitystä voi oppia hallitsemaan!

1. Puhu, puhu ja puhu

Lukemaan oppii lukemalla ja polkupyörää oppii ajamaan vain polkemalla.

Puhu kieltä aina kun siihen on tilaisuus, äläkä perustele muille ja varsinkaan itsellesi, että ”juuri nyt ei ole sopiva hetki” tai ”en ole tarpeeksi valmistautunut”. Todennäköisesti et koskaan ole tarpeeksi valmistautunut, ja yllättävätkin tilanteet voivat lopulta sujua loistavasti, kun et ole stressannut niitä etukäteen.

2. Älä pyri täydellisyyteen

Kuten sanottu, virheitä tehdään myös äidinkielessä, eli miksi pyrkisit täydellisyyteen vieraassa kielessä? Kuulija ymmärtää yleensä myös epätäydellisen viestin.

Kuvittele seuraava tilanne: Ulkomaalainen turisti pysäyttää sinut kadulla, ja yrittää kysyä sinulta suomeksi, missä on lähin ravintola. Sanat saattavat tulla väärässä järjestyksessä, mutta todennäköisesti ymmärrät silti mitä hän sanoo ja olet otettu hänen suomen taidoistaan. Kun itse olet tuo turisti reissullasi, muista tämä fiilis!

3. Ota mukaan myös sanaton viestintä

Elekielellä pärjää yllättävän pitkälle, ja jos mukana on edes jonkintasoista puhetta, voi lopputulos olla tehokas. Usein käsillä viuhtominen tuo turvaa antamalla tunteen siitä, että viesti tulee paremmin ymmärretyksi. Hymy on myös kaikki kaikessa, ja puhumista ei kannata ottaa liian vakavasti!

4. Valmistaudu

Erityisesti niitä, jotka eivät pidä heittäytymisestä, voi valmistautuminen auttaa pääsemään yli ramppikuumeesta.

Kuten kouluaikoina valmistauduttiin esitelmiin tai suullisiin kielikokeisiin, voi myös keskustelutilanteita harjoitella etukäteen opettelemalla yleisimpiä fraaseja. Voit myös käydä mielessäsi tai ääneen keskusteluja toisella kielellä. Kun toistat esimerkkilauseita ääntämismallin perässä, opit myös ääntämään oikein.

Valmistautuminen auttaa myös kontrolloimaan keskustelua. Tällöin voit ohjata kysymyksilläsi keskustelua niihin aiheisiin, joista olet itse valmis keskustelemaan.

5. Muista: et ole yksin

Ennen kaikkea muista, että et ole ainoa, jota jännittää. Mahdollisesti myös keskustelukumppaniasi hermostuttaa, ja voit vaikka sanoa ääneen, että puhuminen on sinulle jännittävää.

Ja lopuksi pidä mielessä: et ole enää kielten tunnilla peruskoulussa, kukaan ei siis naura sinulle tai tule merkkaamaan virheitäsi punakynällä. Ja jos nauraa, hän ei ole aikasi arvoinen.

Lähde (Paakki): http://www.kieliverkosto.fi/article/miksi-englannin-kieli-ei-taivu/