Flow-tilassa ihminen paneutuu täysillä käsillä olevaan asiaan ja sulkee kaiken muun tietoisuudestaan.

Flow’ta voi hyödyntää myös kielten opiskelussa. Kuten muutkin harjoittelua vaativat asiat, kielten opiskelu voi joskus olla tylsää ja turhauttavaa. Mutta kun flow löytyy, oppiminen on tehokasta, olo hyvä ja motivaatio korkealla! Opiskelu etenee silloin kuin itsestään.

WordDiven kielikurssit on suunniteltu niin, että flow-tilaan pääsisi opiskellessa mahdollisimman helposti. Näiden kolmen ehdon täytyy täyttyä, jotta flow-tilan voi saavuttaa:

  • selkeät tavoitteet
  • välitön palaute
  • haasteellisuuden ja taitojen tasapaino.

✅ WordDivella opiskelussa on selvät tavoitteet: Jokainen vastaus on askel kohti päivittäistä tavoitetta. Viikkotason tavoitteet voit määritellä itse, jotta pääset isompaan tavoitteeseesi haluamassasi aikataulussa – oli se sitten selviytyminen työmatkalla tai lomareissulla, tai hyvä arvosana yo-kirjoituksista.

✅ Jokaisesta vastauksesta saat välitöntä palautetta. Palaute esitetään visuaalisesti ja havainnollistaa selkeästi, millä tasolla opittava asia on, ja mille tasolle se vielä tulisi saada. Harjoitellessasi yläreunan palkki kertoo, miten harjoitus etenee.

✅ Opiskelun haastavuus sovitetaan taitojesi mukaan: WordDive oppii nopeasti tuntemaan opiskelijan ja sovittaa sisällön ja etenemisnopeuden yksilöllisesti. Näin harjoitusten haastavuus ja opiskelijan taidot pysyvät tasapainossa.

Kaiken lisäksi usean aistin käyttäminen maksimoi mahdollisuutesi päästä opiskelussa flow-tilaan. Kun näet, kuuntelet, ajattelet, luet ja äännät opittavat asiat, kaikki huomiosi keskittyy opiskeluun, eivätkä ulkopuoliset tekijät häiritse oppimista.

Flow-tilan avulla saavutat tavoitteesi ja varmuuden käyttää uutta kieltä nopeasti ja tehokkaasti!