• Keskipitkä oppimäärä
  • Pitkä oppimäärä
AihealueKeskimääräinen suoritusaika
Sanasto
Vinkkejä esseeseen
1h
Hyödylliset ilmaukset
2h
Synonyymit
1h
Sanasto + kielioppi
Matkailu & ruoka + verbin taivutus, päälauseen sanajärjestys, lukusanat
2h
Ihmiset ja ihmissuhteet + epäsäännöllisten substantiivien taivutus
2h
Shoppailua + adjektiivin taivutus ja vertailumuodot
1.5h
Hyvinvointi + käskymuoto
1,5h
Media ja vuorovaikutus verkossa + man-pronomini ja s-passiivi
2h
Pohjoismainen kulttuuri + alistuskonjunktiot ja sivulauseen sanajärjestys sekä relatiivilauseet ja -pronominit
1,5h
Pohjoismaat + epäsuora kysymyslause
1,5h
Minun arvomaailmani + apuverbit ja infinitiivi
2h
Talous ja kuluttaminen + konditionaali
1,5h
Opintosuunnitelmia + partisiipin preesens
1,5h
Tervetuloa työelämään + s-päätteiset verbit
1,5h
Kestävä kehitys + partisiipin perfekti sekä bli- ja vara-passiivit
2h
Kertauskurssi
1h
Kielioppi ja rakenteet
Substantiivien taivutus
1h
Pronominit
1,5h
Prepositiot
1h
Adverbit
1h
Epäsäännölliset verbit
2h
Partikkeliverbit
1h
Rakennetehtävä 1
1h
Rakennetehtävä 2
1h
Kuullun ymmärtäminen
Kuuntelutehtävä 1
1h
Kuuntelutehtävä 2
1h
Kuuntelutehtävä 3
1h
Luetun ymmärtäminen
Luetun ymmärtäminen 1
1h
Luetun ymmärtäminen 2
1h
Yhteensä
40h
AihealueKeskimääräinen suoritusaika
Sanasto
Vinkkejä esseeseen
1h
Hyödylliset ilmaukset
1,5h
Politiikka ja laki
1,5h
Synonyymit
1h
Luonto ja ympäristö
1h
Tulevaisuus ja teknologia
1h
Sanasto + kielioppi
Shoppailua + adjektiivin taivutus ja vertailumuodot
1,5h
Hyvinvointi + käskymuoto
1,5h
Media ja vuorovaikutus verkossa + man-pronomini ja s-passiivi
2h
Pohjoismainen kulttuuri + alistuskonjunktiot ja sivulauseen sanajärjestys sekä relatiivilauseet ja -pronominit
1,5h
Pohjoismaat + epäsuora kysymyslause
1,5h
Minun arvomaailmani + apuverbit ja infinitiivi
2h
Talous ja kuluttaminen + konditionaali
1,5h
Opintosuunnitelmia + partisiipin preesens
1,5h
Tervetuloa työelämään + s-päätteiset verbit
1,5h
Kestävä kehitys + partisiipin perfekti sekä bli- ja vara-passiivit
2h
Tiede ja tutkimus + lukusanat
2h
Kertauskurssi
1h
Kielioppi ja rakenteet
Substantiivien taivutus
1h
Pronominit
1h
Prepositiot
1h
Adverbit
1h
Epäsäännölliset verbit
1,5h
Partikkeliverbit
1h
Rakennetehtävä 1
1h
Rakennetehtävä 2
1h
Kuullun ymmärtäminen
Kuuntelutehtävä 1
1h
Kuuntelutehtävä 2
1h
Kuuntelutehtävä 3
1h
Luetun ymmärtäminen
Luetun ymmärtäminen 1
1h
Luetun ymmärtäminen 2
1h
Yhteensä
40h