Nyckelord

barn och språk

Articles

Lär dig språk tillsammans med familjen

april 10, 2018

Att lära sig ett nytt språk tillsammans med barn kan vara fantastiskt: de tar sig an studierna på ett naturligt sätt och oroar sig sällan över hur det går. När man kan använda verktyg som spel, post-it-lappar, tv-program och sånger blir det ännu roligare. Dessa hjälper hela familjen att utveckla sina språkkunskaper nästan utan ansträngning. Ramsor och lekar Även mycket unga barn besitter förmågan att lära sig enklare barnsånger och rim utantill. Många välkända sånger som ”Blinka lilla stjärna” finns på…

Läs mer

Articles

Vad lingvister kan lära oss om språkinlärning

juli 14, 2017

Det är möjligt att lära sig främmande språk utan att ha en examen i språkvetenskap, men det finns ändå ett par saker som lingvister och språklärare kan lära oss. Vi frågade Jaana, en språkstudent som närmar sig slutet på sina studier, vad hon har lärt sig från sina studier i lingvistik och pedagogik. – Språkstudenter på universitetet läser bland annat kurser i syntax, fonetik (läran om ljud), semantik (läran om språklig betydelse) och pragmatik (hur sammanhanget bidrar till betydelsen). Utöver…

Läs mer