Articles

Engelska sammandragningar – vanliga misstag att undvika

januari 18, 2019

Förkortningar (även kallade sammandragningar) används ofta i informell och talad engelska. Typiska exempel inkluderar:

I’m (= I am) jag är
you’re (= you are) du är
he’s (= he is / he has) han är / han har
she’s (= she is / she has) hon är / hon har

I’ll (= I will) jag ska / jag kommer att
I’ve (= I have) jag har
I’d (= I would / I had) jag skulle / jag hade

don’t (= do not) gör inte
doesn’t 
(= does not) gör inte
didn’t (= did not) gjorde inte

isn’t (= is not) är inte
hasn’t (= has not) har inte
can’t (= cannot) kan inte
won’t (= will not) kommer inte att

Som du kan se består förkortningar oftast av antingen kombinationen pronomen + verb eller verb + negation. Det efterföljande ordet tappar vissa bokstäver och ersätter dessa med en apostrof.

Misstag tenderar att ske när man använder förkortningar i skriftligt språk och då blandar ihop dem med uttryck som uttalas på samma sätt men betyder något helt annat.

Läs vidare för en redogörelse över vanliga misstag även infödda engelsktalare kämpar med.

It’s kontra its

It’s är en förkortning av it is (det är) eller it has (det har).
T.ex. It’s quite far away (Det är relativt långt dit).

Its är ägandeformen av pronomenet it (det).
T.ex. Its leg is broken (Dess ben är trasigt).

 

You’re kontra your

You’re är en förkortning av you are (du är).
T.ex. You’re beautiful (Du är vacker).

Your är ägandeformen av pronomenet you (du).
T.ex. Is that your car? (Är det där din bil?)

 

Who’s kontra whose

Who’s är en förkortning av who is (vem är).
T.ex. Who’s that girl? (Vem är den där tjejen?)

Whose är ägandeformen av pronomenet who (vem).
T.ex. Whose bag is this? (Vems väska är det här?)

 

They’re kontra their kontra there

They’re är en förkortning av they are (de är).
T.ex. They’re very nice people (De är väldigt trevliga).

Their är ägandeformen av pronomenet they (de).
T.ex. Their daughter is a doctor (Deras dotter är läkare).

There är ett platsuttryck.
T.ex. I don’t want to go there (Jag vill inte åka dit).

Observera att apostrof + s i slutet av egennamn kan ha två olika betydelser: Mary’s kan antingen vara en förkortning av Mary is (Mary är) eller en ägandeform som uttrycker att något tillhör Mary.

Mary’s (Mary är)
T.ex. Mary’s happy. (Mary är lycklig.), Mary’s at work. (Mary är på jobbet.)

Mary’s (Marys)
T.ex. Mary’s bike got stolen. (Marys cykel blev stulen.), Mary’s father lives in Spain. (Marys pappa bor i Spanien.)

Lär dig engelska

 

Du kanske även skulle gilla

Inga kommentarer

Kommentera

CAPTCHA: Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.