Ryska alfabetet

Lyssna på de ryska bokstäverna och på exempelord genom att klicka på bilderna.

00.jpg

A a

- (apelsin)

som a i ordet apelsin

01.jpg

Б б

- (bank)

som b i ordet bonus

02.jpg

В в

- (läkare)

som v i ordet vi

03.jpg

Г г

- (tidning)

som g i ordet fuga

04.jpg

Д д

- (hus)

som d i ordet dom

05.jpg

Е е

- (mat)

som je i ordet jesuit

06.jpg

Ё ё

- (igelkott)

som jo i ordet jobba

07.jpg

Ж ж

- (kvinna)

som J i namnet Jean

08.jpg

З з

- (paraply)

tonande s, lyssna

09.jpg

И и

- (leksak)

som i i ordet lim

10.jpg

Й й

- (yoghurt)

som i i ordet tid

11.jpg

К к

- (katt)

som k i ordet kål

12.jpg

Л л

- (skog)

som l i ordet lam

13.jpg

М м

- (Moskva)

som m i ordet mål

14.jpg

Н н

- (vecka)

som n i ordet noll

15.jpg

О о

- (fönster)

som o i ordet lov

16.jpg

П п

- (present)

som p i ordet post

17.jpg

Р р

- (fisk)

som r i ordet rast

18.jpg

С с

- (hund)

som s i ordet son

19.jpg

Т т

- (telefon)

som t i ordet telefon

20.jpg

У у

- (gata)

som o i ordet orm

21.jpg

Ф ф

- (film)

som f i ordet fasan

22.jpg

Х х

- (bröd)

som h i ordet hög

23.jpg

Ц ц

- (färg)

som ts i ordet plats

24.jpg

Ч ч

- (klocka)

som ch i engelska ordet change

25.jpg

Ш ш

- (skola)

som sje i ordet maskin

26.jpg

Щ щ

- (kålsoppa)

långt, väsande s, lyssna

27.jpg

Ъ ъ

- (reklam)

inget eget ljud

28.jpg

Ы ы

- (ost)

mellanform mellan i och u, läpparna är inte runda

29.jpg

Ь ь

- (mus)

inget eget ljud

30.jpg

Э э

- (energi)

som första e i ordet energi

31.jpg

Ю ю

- (kjol)

som ju i ordet jude

32.jpg

Я я

- (äpple)

som ja i ordet jacka

Bokstäverna ovan är listade i alfabetisk ordning. Det finns 31 olika ljud i ryskan:

  • 21 konsonanter: б, в, г, д, ж, з, й. к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ ja
  • 10 vokaler: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я.
  • Konsonanten й (kort i) kallas ibland halvvokal.

Det mjuka tecknet ь och det hårda tecknet ъ har inte egna ljud. Ъ är relativt sällsynt och förekommer endast i ett litet antal ord som börjar med ett prefix som slutar på en konsonant. I dessa ord placeras Ъ mellan prefixet och ordstammen, såsom i ordena объявление (meddelande) och съезд (konferens).

Tecknet ь placeras efter konsonanter för att mjukna dem. Lyssna på några exempel:

Trots de olika alfabeten, är de ryska ljuden mycket lika engelskan och är därför lätta att lära sig.