Därför fungerar WordDive-metoden

WordDive är en underhållande och lättförstådd metod som har utvecklats för att hjälpa dig lära dig nya språk så snabbt som möjligt. Du får lära dig vokabulär, grammatik och vanliga uttryck som behövs när du är ute och reser, på jobbet eller i andra praktiska vardagssituationer.

Lär dig genom att läsa, skriva, lyssna och tala.

Underhållande övningar som passar ditt schema.

Samla fiskar i olika färger, håll koll på dina framsteg och tävla mot dina vänner.

Byt lätt mellan olika enheter: dina resultat sparas automatiskt.


Studera i din egen takt

Välj ett mål och låt WordDive organisera kurserna automatiskt i rekommenderad ordning. I takt med att du kommer igång med dina studier lär appen känna dig och anpassar sig efter din individuella nivå så att du kan fortsätta i den takt som passar dig bäst.

» Om du lär dig snabbt ökar appen takten.

» Om något behöver repeteras sker detta automatiskt.

AI gör WordDive till en virtuell lärare som guidar och motiverar alla användare individuellt.


reef

Läs, skriv, lyssna och tala

När du läser, skriver, lyssnar på, uttalar, tittar och tänker på de olika studieobjekten använder du ett flertal sinnen på samma gång och aktiverar därmed mer av hjärnan.

1Först får du se en bild som får dig att tänka på det du ska lära dig.

2Om du vet eller kan gissa svaret går du vidare till att skriva, lyssna på och uttala studieobjektet. Om du inte vet svaret kan du läsa en översättning eller lyssna på rätt svar.

3Slutligen får du läsa ett exempel på hur ordet kan användas i ett sammanhang. Detta gör dig bekant med målspråkets meningsbyggnad, grammatik och vanliga uttryck.

Vad detta innebär är, beroende på vilket svar du ger (läs mer om de olika svarsnivåerna här), att varje studieobjekt repeteras sex till elva gånger per försök med hjälp av flera olika sinnen. Glöm inte att läsa svaren och exempelmeningarna högt för dig själv. Genom att lyssna och tala stärker du intrycket ytterligare och snabbar på din inlärning.

Vad är studieobjekt och CEFR-kunskapsnivåer?


Lär dig prata

Målet med övningarna är permanenta kunskaper. När du kan väsentlig vokabulär och grammatik bra nog för att orden ska dyka upp automatiskt blir det möjligt att tänka på målspråket. Detta leder i sin tur snabbt till att du kan prata språket. Du kan plocka upp obekanta ord från sammanhanget eller fråga vad de betyder och förstå svaret.

WordDive-metodens effektiva nyttjande av arbetsminnet ser till att dina skriftliga, muntliga och läs- och hörkunskaper förbättras mycket snabbare än vad du kanske är van vid. Målet är att så snabbt som möjligt få upp dig på en nivå där du kan använda språket. Ju mer du använder språket, desto snabbare lär du dig.

Permanent inlärning sker genom att repetera studieobjekten ett par extra gånger efter det att du har lärt dig dem. Det är därför du inte kan uppnå permanent nivå förrän andra eller tredje studiedagen. Den extra ansträngningen säkerställer att du kommer att komma ihåg vad du har lärt dig och landa på en nivå där du är i flytande i målspråket och kan använda det med självförtroende.