Vad innebär inlärningsobjekt och språkkunskaper på CEFR-nivå?

Själva kärnan i ett inlärningsobjekt utgörs vanligen av ett ord, men det kan även vara en grammatisk regel, ett uttryck, en förkortning eller ett tecken. Uttal och stavning är också delar av inlärningsobjektet, precis som sammanhang och böjningsformer, som du kan lära dig om genom att titta på bilden och exempelmeningen. Exemplen har alla utformats till den nivå man befinner sig på, men är också exempel på fraser som i sig själva även är användabara att kunna.

Att lära sig på en permanent bestående nivå med hjälp av WordDive, lägger grunden för bättre språkförmågor, enligt följande principer:

 

Permanent

CEFR nivå

Språkförmågor

problems learning language

0

-

Du har inte lärt dig på en permanent bestående nivå. Ditt arbetsminne kämpar med vokabulär, uttal, stavning, betydelser och böjningar.

Du känner dig osäker och utanför i situationer som ändrar sig snabbt. Du kan bara uppfatta vad som sagts i efterhand.

starter learner

200

A1-A2

Du har börjat bra och skulle klara dig bra som turist. Grattis!

confident learner

600

A2-B1

Du kan använda språket i typiska situationer.

excellent language user

2000

>2000

B2

C1 och C2

Du kan hantera och jobba med det nya språket fritt och oberoende.

Du är en skicklig språkanvändare. Du fokuserar på att utvidga din vokabulär på professionell nivå, att lära dig relevanta ord, tillhörande dina hobbyer, etc.

"The Common European Framework of Reference for Languages" (CEFR) är en ofta förekommande använd sexgradig skala som beskriver en språkstuderandes utveckling av sina språkförmågor. Stegen mellan nivåerna blir store mot slutet av skala. Nivåerna A1 och A2 når man relativt snabbt, men inte ens infödda användare befinner sig så högt som exempelvis på nivån C2.

Att känna till CEFR-nivåerna är till stor hjälp, särskilt när man ska leta upp en lämplig språkkurs, eller studiematerial. Det hjälper också att beskriva de språkförmågor man anser sig ha, med hjälp av CEFR-skalan I t.ex. sin jobbansökan.

WordDives första kurspaket är utformat till att höja dina förmågor från grundläggande nivå till nivån B1. De övergripande kurspaketen syftar mot nivå B2, och specialkurserna omkring olika intresseområden, såsom forskningsmetodik (brittisk Engelska), siktar på nivåerna C1 oh C2. För att nå maximalt kunnande på en nivå, behöver du också unna använda språket aktivt, på något sätt, utöver vanligt användande av Worddive.

WordDive tar dig och dina nya språkförmågor till en nivå där du tillåts omsätta dina inlärda kunskaper i praktiskt utövande, så fort som möjligt. När du använder språket, kommer du att märka att dina förmågor ökar än snabbare. Grammatik är lättare att förstå när du också förstår orden som används i exempelmeningar, och att tala på det nya språket blir roligare när du kan prata om vad du vill. WordDive frigör ditt arbetsminnes kapacitet, så att du kan fokusera helt på det du vill uttrycka.

Pröva gratis i 14 dagar!

Fortsätter inte automatiskt.

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.