Vad innebär inlärningsobjekt och språkkunskaper på CEFR-nivå?

Själva kärnan i ett studieobjekt utgörs vanligtvis av ett ord, men det kan även innehålla ett uttryck eller t.ex. en förkortning. Utöver detta erbjuds även ett uttalsprov och en exempelmening som sätter studieobjektet i ett naturligt sammanhang. Exempelmeningarna består av praktiska vardagsuttryck som har en grammatisk konstruktion anpassad efter den aktuella studienivån.

Genom att lära sig studieobjekten på permanent bestående nivå tillsammans med WordDive lägger man en grund för bättre språkkunskaper enligt följande:

Permanent

CEFR nivå

Språkförmågor

0

-

Du har inte lärt dig studieobjekten på permanent bestående nivå. Ditt arbetsminne kämpar med vokabulär, uttal, stavning, betydelser och böjningar.

Du känner dig osäker och utanför i situationer med tvära kast och uppfattar vad som har sagts först i efterhand.

200

A1-A2

Du har fått en bra start och kan ta dig fram under turistresan. Grattis!

600

A2-B1

Du kan använda språket i typiska vardagssituationer.

2000

B2

Du är självständig och kan jobba på det nya språket.

>2000

C1 och C2

Du är en van och skicklig språkanvändare. Ditt fokus ligger på att expandera din professionella vokabulär, lära dig termer relaterade till dina fritidsintressen osv.

Den gemensamma europeiska referensramen för språk (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) är en populär sexgradig skala som beskriver färdigheter inom främmande språk. Ju längre upp i skalan man kommer, desto större blir avståndet mellan de olika stegen. Nivåerna A1 och A2 kan uppnås relativt snabbt medan till och med modersmålstalare kan kämpa med att ta sig upp till nivå C2.

Kunskap om de olika CEFR-nivåerna kan vara särskilt bra att ha när man vill identifiera lämpliga kurser eller studiematerial. Även i en jobbansökan kan CEFR ge uttryck för språkfärdigheter på ett sätt som alla förstår.

För att uppnå flytande språkkunskaper måste man även använda språket aktivt i andra sammanhang än de man ställs inför under WordDive-studierna.

WordDive tar dig till en nivå där du snabbt kan börja använda dina nya språkförmågor. När du väl har uppnått denna nivå kommer du att snabba på din inlärning och göra ännu större framsteg.

Vad är permanent inlärning?