WordDive för företag och utbildningsinstitutioner

WordDive passar även företag och utbildningsinstitutioner. WordDives språkkurser kan betalas via faktura. I dessa fall inkluderar samtliga köp ett redovisningskvitto som anger WordDives organisationsnummer och en momsspecifikation.

Företag och utbildningsinstitutioner kan välja mellan två alternativ:

  1. Studenten köper själv en 3-, 6- eller 12-månaderskurs från WordDives webbutik och väljer att betala via faktura.
    Fakturan levereras till studentens e-postadress, från vilken den sedan kan vidarebefordras till arbetsgivaren eller utbildningsinstitutionen.
  2. Arbetsgivaren eller en representant för utbildningsinstitutionen köper ett presentkort på en 3-, 6- eller 12-månaderskurs från WordDives webbutik och använder valfri betalningsmetod.
    Presentkortet levereras till köparens e-postadress, från vilken det sedan kan vidarebefordras till studenten.

WordDives kurser och presentkort måste inhandlas en i taget. Om du vill göra en större beställning eller har några frågor angående köp för företag eller utbildningsinstitutioner kan du kontakta oss på sales@worddive.com.

Hur fungerar WordDive?

De heltäckande kurspaketen rymmer kurser från nybörjar- till avancerad nivå. Utöver dessa finns det även kurser som fokuserar på utbildning, arbets- och företagsliv. Det heltäckande kurspaketet inkluderar alla kurser vi har tillgängliga i det aktuella språket.

I kurserna får man öva på vokabulär, stavning, uttal och grammatik. Genom att använda flera sinnen samtidigt främjas snabb inlärning och utveckling av omfattande språkkunskaper. Allt vårt studiematerial produceras av språklärare och alla våra uttalsexempel spelas in av modersmålstalare.

I samband med köpet eller aktivering av presentkortet skapar studenten ett konto som kan användas både med WordDives webbläsarversion och också vår mobilapp som finns tillgänglig via valfri appbutik. För att kunna använda WordDive krävs en fungerande internetuppkoppling.

I början av kursen väljer studenten ett mål som passar dem, varefter WordDive organiserar de tillgängliga kurserna i en kurslista. Studenten kan när som helst byta mål.

Kursstudierna är individuellt optimerade, vilket innebär att alla studenter arbetar i den takt som passar dem. Om studenten börjar på en hög nivå eller lär sig snabbt fortskrider programmet i rask takt. Om studenten är nybörjare eller behöver mer repetition saktas inlärningstakten ner. Studenten går vidare först när hen har lärt sig övningarna på permanent bestående nivå.


Statusrapport

Studenten kan via inställningarna i webbläsarversionen prenumerera på en veckorapport som skickas till studentens e-postadress varje måndag.

Om handledaren eller läraren vill följa studentens framsteg kan studenten vidarebefordra denna rapport från hens e-postadress.

Lärarkonto

Om du är språklärare och vill bekanta dig med WordDives kursutbud kan du be om att bli tilldelad ett lärarkonto genom att kontakta vår kundtjänst: info@worddive.com. Vänligen skicka din förfrågan från din professionella e-postadress.