Kanji-tecken

Kanji-tecknens (漢 字 alltså 漢 (kan) = kinesiskt, 字 (ji) = tecken) ursprung är i ritade kinesiska tecken och de lånades till japanskan för cirka 2000 år sedan.

I ungefär hälften av tecknen kan det ursprungliga bildmotivet fortfarande ses. T.ex. tecknet som står för häst 馬 (BA, uma) har fortfarande en fladdrande man och fyra hovar.

WordDive hjälper dig att lära dig tecknen genom att upprepa varje läsesätt så många gånger som det behövs.

WordDive kanji-kurs

Lär dig kanji-tecken

  • Alla tecknen på Jouyou-nivåerna 1 och 2
  • Lär dig tecken ett läsesätt åt gången, först genom att läsa och sedan genom att skriva
  • Sammanlagt över 1 000 inlärningsobjekt

Vi har valt ett antal lätta och nyttiga tecken åt dig, som du kan börja med. Eftersom dessa tecken även är mycket allmänna, lönar det sig att lära sig dem först.

Kanji-skrift

De flesta Kanji-tecknen föreställer stavelser och ord bildas genom att kombinera dessa tecken. Till exempel tecknet som föreställer ett träd 木 betyder även träd (MOKU, BOKU, ki). När man till detta tecken tillägger ett horisontellt streck så blir det 本 (HON, moto) alltså rot, som även betyder ursprung, grund och bok. Tecknet står för bok därför att boken är visdomens rot eller ursprung. Tillsammans bildar 日 (sol) och 本 (rot) 日本, som läses NIHON eller NIPPON: solens ursprung, dvs. den uppgående solens land alltså Japan.

Kanji-läsesätt

Du har kanske märkt att varje kanji har flera olika läsesätt. Av dessa skrivs de av kinesiskt ursprung med stora bokstäver i ordlistor och de av japanskt ursprung med små bokstäver. Detta hjälper till att kombinera enbart sådana tecken som passar ihop, eftersom det i ett ord kan endast användas det kinesiska eller det japanska läsesättet.

I en japansk kanji-ordlista visas det kinesiska läsesättet med katakana-tecken och det japanska läsesättet med hiragana-tecken.

Läsövningar för kanji-tecken

I läsövningarna lär du dig kanji-tecknen som delar av japanska ord. I exemplet nedan är tecknet 人 (JIN, människa), som en del av ordet 日本人 (nihonjin, japansk, japan).

läs kanji

I läsövningarna lär du dig att känna igen tecken och svarar med latinska bokstäver eller hiragana-tecken. Samtidigt lär du dig japanska ord och fraser, som du både ser och hör.

När dina kunskaper utvecklas och förstärks kan du i din egen takt övergå till att svara med hela ord och hiragana-tecken. I exemplet ovan är alla följande svar rätt: jin, nihonjin, じん, にほんじん.

Skrivövningar för kanji-tecken

I skrivövningarna skriver du själv kanji-tecken genom att fylla orden med det tecken som saknas. I exemplet nedan skulle du skriva tecknet 人 (JIN, människa) till ordet 日本人 (nihonjin, japansk, japan).

skriva kanji

Du skriver ett tecken genom att skriva det önskade läsesättet med latinska alfabetet. Därefter väljer du det rätta tecknet från listan som öppnas genom att trycka på mellanslagstangenten. De tecknen som du skriver förändras automatiskt till kana-tecken, så det lönar sig att börja de japanska skrivövningarna genom att lära sig dem: Lär dig kana-tecken.

I början kan det verka vara svårt att skriva kanji-tecken, men i själva verket är det lätt. I exemplet ovanför har man bara skrivit stavelsen "jin" och därefter har man tryckt på mellanslagstangenten.

Om du vill bli en skicklig skrivare av kanji-tecknen, lönar det sig även att skriva tecken för hand med hjälp av en lämplig handbok eller en lärare. På så sätt lär du dig att dra strecken åt rätt håll och i en bestämd ordning, vilket även hjälper till att känna igen komplicerade tecken. Men du kommer också rätt långt med att skriva på datorn.

Att övergå till ett japanskt skrivsätt

Med WordDive kan du, när dina kunskaper utvecklas och förstärks, övergå till att läsa med kana- eller kanji-tecken de tips som hör samman med inlärningsobjekten. Det är bara att välja i Inställningarna det framställningssätt som du önskar.

settings

Till exempel skulle övningsfönstret för kanji-tecknet 人 ovan se ut på följande vis med kana (kanji) -tipsstil:

exercise

Nu visas även de tips som hör samman med inlärningsobjekten med kana- och kanji-tecken. Om du vill kan du välja japanska som språk för hela användargränssnittet men få översättningarna på ett annat språk. I exemplet ovanför skulle endast texten "en stor grupp japaner" vara på svenska.

Hur WordDive fungerar »

WordDive anpassar sig till din inlärning och koncentrerar sig på de ord som du inte har lärt dig än, så du inte behöver upprepa de ord som du redan kan.