Kana-tecken

Japansk kanji-skrift kompletteras med kana-tecken, som inte har någon innehållslig betydelse. De är ljud på samma sätt som våra bokstäver. Varje stavelse motsvaras av ett hiragana-tecken, t.ex. "か" (ka), och ett katakana-tecken, t.ex. "カ" (ka).

Med hiragana-tecken skrivs till exempel böjningsändelser, med katakana-tecken lånord, t.ex. "コーヒー" (koohii, jfr engelskans coffee).

WordDives kurs i Kana

Heltäckande Kana

  • Alla Hiragana-tecken
  • Viktigaste Katakana-tecken
  • Lär dig tecknen ett i taget, först genom att läsa dem och sedan genom att träna på dem i skrift
  • Sammanlagt fler än 430 inlärningsobjekt

Grundläggande Hiragana

  • Lär dig att läsa de 46 grundläggande Hiragana-tecknen
  • Bra utgångspunkt för att lära sig japanska tecken

Börja med att lära dig hiragana-tecknen för de är mycket mer allmänna än katakana-tecknen.

Läsövningar för kana-tecken

I läsövningarna lär du dig kana-tecknen såväl som användbara japanska ord. I exemplet nedan är tecknet す (su), som en del av ordet すし (sushi, japansk risrätt).

kana read

När dina kunskaper utvecklas och förstärks kan du i din egen takt övergå till att svara med hela ord och hiragana-tecken. I exemplet ovan är alla följande svar rätt: su, sushi, す och すし.

Skrivövningar för kana-tecken

I skrivövningarna skriver du själv kana-tecken genom att fylla orden med ett tecken som saknas. I exemplet nedan skulle du skriva tecknet す (su) till ordet すし (sushi).

kana write

Du skriver ett kana-tecken genom att skriva den önskade stavelsen med latinska bokstäver, därefter förändras den automatiskt till ett kana-tecken.

Enkelt, eller hur!

Hur WordDive fungerar »

WordDive anpassar sig till din inlärning och koncentrerar sig på de ord som du inte har lärt dig än, så du inte behöver upprepa de ord som du redan kan.