Kana-tecken

Japansk kanji-skrift kompletteras med kana-tecken, som inte har någon innehållslig betydelse. De är ljud på samma sätt som våra bokstäver. Varje stavelse motsvaras av ett hiragana-tecken, t.ex. "か" (ka), och ett katakana-tecken, t.ex. "カ" (ka).

Med hiragana-tecken skrivs till exempel böjningsändelser, med katakana-tecken lånord, t.ex. "コーヒー" (koohii, jfr engelskans coffee).

WordDives kurs i Kana

Heltäckande Kana

  • Alla Hiragana-tecken
  • Viktigaste Katakana-tecken
  • Lär dig tecknen ett i taget, först genom att läsa dem och sedan genom att träna på dem i skrift
  • Sammanlagt fler än 430 inlärningsobjekt

Grundläggande Hiragana

  • Lär dig att läsa de 46 grundläggande Hiragana-tecknen
  • Bra utgångspunkt för att lära sig japanska tecken

Börja med att lära dig hiragana-tecknen för de är mycket mer allmänna än katakana-tecknen.

Läsövningar för kana-tecken

I läsövningarna lär du dig kana-tecknen såväl som användbara japanska ord. I exemplet nedan är tecknet す (su), som en del av ordet すし (sushi, japansk risrätt).

kana read

När dina kunskaper utvecklas och förstärks kan du i din egen takt övergå till att svara med hela ord och hiragana-tecken. I exemplet ovan är alla följande svar rätt: su, sushi, す och すし.

Med WordDive lär du dig att läsa kana-tecken med hjälp ett nyttigt exempel i skrift och tal. Titta på den engelskspråkiga videon för att se, hur detta händer i praktiken.

Skrivövningar för kana-tecken

I skrivövningarna skriver du själv kana-tecken genom att fylla orden med ett tecken som saknas. I exemplet nedan skulle du skriva tecknet す (su) till ordet すし (sushi).

kana write

Du skriver ett kana-tecken genom att skriva den önskade stavelsen med latinska bokstäver, därefter förändras den automatiskt till ett kana-tecken.

Enkelt, eller hur!

Med WordDive övergår du naturligt från att läsa tecken till att skriva dem. Titta på den engelskspråkiga videon för att se, hur detta händer i praktiken.

Videon innehåller också exempel på att skriva hela ordet i stället för en stavelse och på att svara med kanji-tecken. Med WordDive kan du i egen takt lära dig att skriva hela ord i kanji, ett tecken i taget.

Hur WordDive fungerar »

WordDive anpassar sig till din inlärning och koncentrerar sig på de ord som du inte har lärt dig än, så du inte behöver upprepa de ord som du redan kan.

Pröva gratis i 14 dagar!

Fortsätter inte automatiskt.

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.