Att böja engelska verb

Alla verbformer i engelskan kan bildas med hjälp av verbets tema. I följande exempel bildas de viktigaste tidsformerna av verbet "see" (se) med hjälp av dess tema "see saw seen".

Grundtempus

Se

Presens (av grundformen)

I seejag ser
you seedu ser
he/she seeshan/hon ser
 
we seevi ser
you seeni ser
they seede ser

Imperfekt (imperfekt)

I sawjag såg
you sawdu såg
he/she sawhan/hon såg
 
we sawvi såg
you sawni såg
they sawde såg

Perfekt (med hjälp av perfekt particip)

I have seenjag har sett
you have seendu har sett
he/she has seenhan/hon har sett
 
we have seenvi har sett
you have seenni har sett
they have seende har sett

Pluskvamperfekt (med hjälp av perfekt particip)

I had seenjag hade sett
you had seendu hade sett
he/she had seenhan/hon hade sett
 
we had seenvi hade sett
you had seenni hade sett
they had seende hade sett

Passiv

Passiv förekommer i alla tidsformer och bildas med hjälp av perfekt particip. Till exempel:

English is spoken all over the world.

Engelska talas överallt i världen.

Övriga tempus

Titta

Pågående form (med hjälp av grundformen)

I am watchingjag håller på att titta
you are watchingdu håller på att titta
he/she is watchinghan/hon håller på att titta
 
we are watchingvi håller på att titta
you are watchingni håller på att titta
they are watchingde håller på att titta

"Watch" är ett regelbundet verb. Dess tema bildas enkelt med ändelsen -ed: watch watched watched.

Imperativ (med hjälp av grundformen)

Come here!

Kom hit!

Konditionalis 1 (med hjälp av grundformen)

Tom could come.

Tom skulle komma.

Konditionalis 2 (med hälp av perfekt particip)

Tom would have seen the problem immediately, if he had come.

Tom skulle genast ha sett problemet, om han hade kommit.

Futurum (med hjälp av grundformen)

I will seejag kommer att se
you will seedu kommer att se
he/she will seehan/hon kommer att se
 
we will seevi kommer att se
you will seeni kommer att se
they will seede kommer att se