Englannin verbien taivutus

Englannin verbien kaikki muodot voidaan muodostaa teeman avulla. Seuraavassa esimerkissä muodostetaan see (nähdä) -verbin tärkeimmät aikamuodot sen teemaan "see saw seen" perustuen.

Perusaikamuodot

Nähdä

Yleispreesens (perusmuodosta)

I seeminä näen
you seesinä näet
he/she seeshän näkee
 
we seeme näemme
you seete näette
they seehe näkevät

Imperfekti (imperfekti)

I sawminä näin
you sawsinä näit
he/she sawhän näki
 
we sawme näimme
you sawte näitte
they sawhe näkivät

Perfekti (partisiipin perfektin avulla)

I have seenminä olen nähnyt
you have seensinä olet nähnyt
he/she has seenhän on nähnyt
 
we have seenme olemme nähneet
you have seente olette nähneet
they have seenhe ovat nähneet

Pluskvamperfekti (partisiipin perfektin avulla)

I had seenminä olin nähnyt
you had seensinä olit nähnyt
he/she had seenhän oli nähnyt
 
we had seenme olimme nähneet
you had seente olitte nähneet
they had seenhe olivat nähneet

Passiivi

Passiivi esiintyy kaikissa aikamuodoissa ja se muodostetaan partisiipin perfektin avulla. Esimerkiksi:

English is spoken all over the world.

Englantia puhutaan kaikkialla maailmassa.

Muita aikamuotoja

Katsoa

Kestopreesens (perusmuodon avulla)

I am watchingminä olen katselemassa
you are watchingsinä olet katselemassa
he/she is watchinghän on katselemassa
 
we are watchingme olemme katselemassa
you are watchingte olette katselemassa
they are watchinghe ovat katselemassa

"Watch" on säännöllinen verbi. Sen teema muodostetaan yksinkertaisesti -ed -päätteellä: watch watched watched.

Imperatiivi (perusmuodon avulla)

Come here!

Tule tänne!

Konditionaalin preesens (perusmuodon avulla)

Tom could come.

Tom voisi tulla.

Konditionaalin perfekti (partisiipin perfektin avulla)

Tom would have seen the problem immediately, if he had come.

Tom olisi nähnyt (huomannut) ongelman heti, jos hän olisi tullut.

Futuuri (perusmuodon avulla)

I will seeminä näen (tulevaisuudessa)
you will seesinä näet (tulevaisuudessa)
he/she will seehän näkee (tulevaisuudessa)
 
we will seeme näemme (tulevaisuudessa)
you will seete näette (tulevaisuudessa)
they will seehe näkevät (tulevaisuudessa)