Aktivering av minnet

Om du inte kan det rätta svaret eller svarar fel, visar WordDive det rätta svaret för dig. Som exempel på detta visas nedan det spanska ordet fresca, fräsch.

Övningsfönstret svar: Fresca

Efter att ha tryckt på OK skriver du ordet i det tomma fältet. Du kanske inte märker det när du övar, men under denna tid ser du inte ordet fresca skrivet någonstans. För denna korta stund är detta nya ord endast lagrat i din hjärna. Ögonblicket är väldigt kort men tillräckligt långt för att aktivera korttidsminnet.

Övningsfönstret försök

Omedelbart efter att du har skrivit svaret, kontrollerar WordDive att du har skrivit rätt och därmed kommer du ihåg ordet exakt rätt.

>Arbetsminnet aktiveras under en kort stund och säkerställer att du inte bara skriver av svaren mekaniskt och tanklöst, utan säkerställer att du verkligen lär dig det nya.

Pröva gratis i 14 dagar!

Fortsätter inte automatiskt.

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.