Romaji-skrift

Det finns flera sätt att skriva romaji. Vi använder Hepburn-systemet som är anpassat till att motsvara kana-tecknen så nära som möjligt. På detta sätt är det lättare att övergå till att skriva med kana- och kanji-tecken.

Romaji skrivs med latinska bokstäver (t.ex. neko, katt). Om du använder japansk språkinställning, välj halvbreda tecken (Half-width Alphanumeric).

Den romaji japanska som du lär dig med WordDive innehåller mellanslag för att hjälpa dig att veta var varje ord börjar och slutar.

Normalt har japanskan inte dessa mellanslag så du kan, om du vill, även svara utan dem. Till exempel ordet 'nyfiken' nedan kan skrivas "koukishin ga tsuyoi" eller "koukishingatsuyoi".

Exercise