Oregelbundna verb

Engelskan har många oregelbundna verb. Endast sådana ord som är vanliga i dagligt tal bevarar sina karakteristiska särdrag från generation till generation. Därmed är även de oregelbundna verben mycket vanligt förekommande.

Verbens tema

Typiskt böjs de oregelbundna verben efter något speciellt särdrag, t.ex. vokalväxling (begin began begun), eller så förändras de inte alls i olika tempus (cut cut cut).

För att lära sig dessa verb är det väsentligt att komma ihåg att verben följer ett regelbundet mönster förutom denna förändring. När du lärt dig tre tempus kan du lätt bilda resten. T.ex.:

kommasetitta
Grundformcomeseewatch
Imperfektcamesawwatched
Perfekt participcomeseenwatched

De här tre formerna bildar tillsammans verbets tema: t.ex. see saw seen (se såg sett).

Att böja verb med hjälp av tema

I engelskan kan alla tids- och kasusformer lätt bildas med hjälp av verbets tema.

I det följande exemplet bildas presens indikativ (vanligt presens) för verbet "see" (se) enligt dess tema. Presens indikativ beskriver händelsen nu eller allmänt.

Presens indikativ (av grundformen "see")

I seejag ser
you seedu ser
he/she seeshan/hon ser
  
we seevi ser
you seeni ser
they seede ser

Här kan du se ett fullständigt böjningsexempel:

Böjning av engelska verb »

Hur WordDive fungerar »

WordDive anpassar sig till din inlärning och koncentrerar sig på de ord som du inte har lärt dig än, så du inte behöver upprepa de ord som du redan kan.

Pröva gratis i 14 dagar!

Fortsätter inte automatiskt.

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.