Lisenssiavaimen aktivointi

Tästä voit lunastaa WordDive-lisenssin. Aloita kirjautumalla sisään tai syöttämällä lisenssiavain. Kirjainkoolla ei ole merkitystä. Voit myös kopioida koko koodin ja liittää sen kenttään.

Lisenssiavaimen aktivointi

AKTIVOI

Avain ei ole voimassa. Ole hyvä ja tarkista avain. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä WordDive-tukeen.

Valitse opiskeltava kurssi

Henkilötiedot

 • Rekisteröidy
 • Kirjaudu sisään
Emme luovuta yhteystietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.
Voit poistua sähköpostilistalta milloin tahansa klikkaamalla jokaisen viestin lopussa olevaa peruutuslinkkiä.

Kaikki kentät ovat pakollisia!

Virheellinen sähköpostiosoite!

Kaikki kentät ovat pakollisia!

Salasanassa tulee olla vähintään 6 merkkiä!

Salasanat eivät täsmää!

Palvelun ehdot täytyy hyväksyä!

Yhteysvirhe! Ole hyvä ja yritä uudelleen.

Sähköpostiosoitettasi käytetään ainoastaan uutiskirjeiden ja ostokuittien lähettämiseen
Ota yhteyttä asiakastukeen

Kaikki kentät ovat pakollisia!

Kaikki kentät ovat pakollisia!

Sisäänkirjautuminen epäonnistui! Tarkista, että kirjoitit salasanasi oikein ja että käytät kirjautumiseen oikeaa sähköpostiosoitetta.

Olet kirjautunut sisään
Nimi

Sähköposti

Asuinmaa

United StatesAsuinmaa

Etunimi

Sukunimi

Asuinmaa

Sähköposti

Muuta

Valittu kurssipaketti

palvelun ehdot

WordDiven Käyttöehdot

Käyttöehdot

 1. Yleistä
 2. Sopimuksen syntyminen
 3. Tunnistautuminen
 4. Palvelun tuottaminen ja käyttö
 5. Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen
 6. Reklamointi palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus
 7. Maksut ja laskutus
 8. Sopimuksen kesto ja Palvelun asiakaskohtaisten osien käytettävyys
 9. Asiakkaan Palvelun sulkeminen
 10. Sopimuksen päättyminen
 11. Sopimuksen päättymisen seuraukset
 12. Muut ehdot

Tietosuojaseloste


Käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Käyttöehtojen kohde ja Palvelun kuvaus. WordDive Oy, osoite: Verstaankatu 1, 2. kerros, 33100 Tampere, Suomi (jäljempänä ”Yritys”) tarjoaa palveluita ja tuotteita, kuten WordDive -palvelua, (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjilleen (jäljempänä ”Asiakas”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti.

1.2 Sovellettavat sopimusehdot ja soveltamisjärjestys. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluun ja Palvelusta saatavien Yrityksen tuottamien palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen ja tilaamiseen. Lisäksi Palvelun eri osissa voidaan edellyttää erillisten sopimusten tekemistä Yrityksen kanssa näistä ehdoista poikkeavin tai näitä ehtoja täydentävin erityisehdoin ja palvelukuvauksin. Jos nämä yleiset ehdot ja tiettyä Palvelun osaa koskevat tarkemmat ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan kyseisen Palvelun osan osalta ensisijaisesti tarkempia ehtoja ja toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja.

Huomioi erityisesti seuraavien Palvelun osien erityisehdot:
Suomi, englannin abikurssi: www.worddive.com/fi/kielikurssit/englannin-abikurssi#CONDITIONS
Suomi, ruotsin abikurssi: www.worddive.com/fi/kielikurssit/ruotsin-abikurssi#CONDITIONS

1.3 Maksulliset palvelut. Asiakkaalla on mahdollisuus tilata Palvelussa tarjolla olevia erilaisia tuotteita tai palveluita verkkomaksuilla, luottokorttimaksuilla tai muuta ilmoitettua maksuvälinettä käyttäen. Yritys ilmoittaa kunkin tuotteen tai palvelun osalta maksutavan mukaisen hinnan ja näitä ehtoja täydentävät toimitusehdot erikseen.

1.4 Asiakkaan peruuttamisoikeus. Asiakkaalla ei ole tilauksen peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun tuotteen tai palvelun toimittaminen on Asiakkaan suostumuksen perusteella sähköisesti aloitettu.

1.5 Alaikäiset Asiakkaat. Palvelun käyttö on sallittu vain yli 16-vuotiaille henkilöille.

2. Sopimuksen syntyminen

2.1 Sopimuksen syntyminen Palvelussa. Sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot sekä Yrityksen WordDive-palvelun asiakasrekisterin tietosuojaselosteen ja kun Yritys on hyväksynyt Asiakkaan maksusuorituksen tuotteen tai palvelun hankkimiseksi.

2.2 Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus. Asiakkaan Palvelussa antamat toimeksiannot käsitellään ja välitetään Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä Yrityksellä ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.

3. Tunnistautuminen

3.1 Tunnistautumisvälineet. Eräiden Palvelun osien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta Yrityksen hyväksymää tunnistautumismenettelyä. Käyttäjätunnuksena toimii Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite.

3.2 Asiakkaan tunnistautumisvälineet. Yritys luovuttaa käyttäjätunnukset, salasanat ja muut mahdolliset tunnistautumisvälineet Asiakkaalle palvelun käyttämiseksi Sopimuksen voimassaoloajaksi ja vain sovittua, näiden käyttöehtojen mukaista tarkoitusta varten. Asiakkaalla ei ole omistusoikeutta tunnuksiin ja Sopimuksen päätyttyä myös Asiakkaan tunnusten käyttöoikeus päättyy, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu.

3.3 Yrityksen oikeus muuttaa tunnistautumisvälineitä. Yrityksellä on koska tahansa oikeus muuttaa Asiakkaan tunnistautumisvälineitä. Yritys ilmoittaa tunnistautumisvälineiden muutoksista Asiakkaalle etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

3.4 Tunnistautumisvälineiden säilyttäminen. Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanansa sekä mahdolliset muut lisätunnisteet erillään toisistaan ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Tunnistautumisvälineisiin liittyvä salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa sivulliselle.

4. Palvelun tuottaminen ja käyttö

4.1 Palvelun tuottaminen. Yrityksellä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Yrityksellä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Yritys pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.
Yrityksellä on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen. Yritys pyrkii tällöin ilmoittamaan tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

4.2. Palvelun käytöstä syntyvä tietoaineisto. Siten kuin Yrityksen WordDive-palvelun asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa on tarkemmin kuvattu, Yrityksellä on lainmukaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen nojalla oikeus kerätä, tallentaa ja käsitellä kaikkea Palvelun käytöstä syntyvää tietoaineistoa. Tällaisella tietoaineistolla tarkoitetaan esimerkiksi Asiakkaan kirjoittamia tai äänittämiä vastauksia harjoituksiin. Kaikki Palvelun käytöstä syntyvä tietoaineisto jää Yrityksen omistukseen, ja Yrityksellä on oikeus käyttää sitä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Paitsi milloin tietosuojaselosteesta tai sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä toisin johtuu, Asiakkaalla ei ole oikeuksia Palvelun käytön yhteydessä kirjoittamaansa tai äänittämäänsä vastaustietoaineistoon Sopimuksen aikana tai sen päätyttyä.

4.3 Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon. Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Asiakasta kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella.

4.4 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin. Yritys myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Yrityksen sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja Yrityksen ohjeiden mukaan ja vain välittömästi Palvelun käyttöön liittyen. Ohjelmistojen ja asiakirjojen sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Yrityksen tai kolmannen osapuolen (kuten Yrityksen päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta, eikä Asiakkaalla ole ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.5 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Yrityksen tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

5. Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

5.1 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen. Yritys pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset keskeytykset ja virheet kohtuullisessa ajassa.

5.2 Tilapäiset keskeytykset. Yrityksellä on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Yritys pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Yritys tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

6. Reklamointi palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

6.1 Asiakkaan reklamointi. Asiakkaan on reklamoitava Yritykselle havaitsemastaan virheestä ja vaadittava virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaation voi toimittaa sähköisesti https://www.worddive.com/fi/ota-yhteytta kautta tai sähköpostilla osoitteeseen info@worddive.com.

6.2 Virheen oikaisu. Yrityksellä on oikeus oikaista virhe, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Jollei virhettä voida korjata tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä, on asiakkaalla oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus.

6.3 Vahingonkorvausvelvollisuus. Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta virheen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamista vahingoista, jos virhe aiheutuu Yrityksestä riippumattomasta syystä taikka Yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Asiakkaalla on oikeus saada korvausta virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin kun virhe johtuu Yrityksen puolella olevasta tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny. Muun kuin kuluttaja-asiakkaan osalta Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamasta vahingosta.

6.4 Vastuun jakautuminen yritys- ja oppilaitoskaupassa. Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Yritys ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista, eikä tulonmenetyksestä. Yrityksen korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön.

6.5 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa tai ohjelmistoissa. Jos Asiakas tahallisesti tai Yrityksen huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa Yritykselle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

7. Maksut ja laskutus

7.1 Palvelusta maksettavat maksut. Asiakas maksaa Palvelun maksullisten osioiden käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Palvelun hintatiedot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.worddive.com. Yritys voi käyttää Palvelun käytöstä johtuvien maksujen perimiseen kolmansien osapuolien laskutuspalveluita. Näissä tapauksissa Palvelun käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan kyseisten kolmansien osapuolten (esimerkiksi matkaviestinoperaattorin) ja Asiakkaan välisissä sopimuksissa määriteltyjen laskutuskausien ja -ehtojen mukaisesti, ellei Palvelun yhteydessä ole muuta ilmoitettu.

Maksut peritään etukäteen laskutuskausittain. Maksut on maksettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna Asiakkaasta tai Asiakkaan vastuulla olevan syyn takia. Sopimuksen päättyessä Yritys ei palauta Asiakkaan ennakkoon maksamia maksuja.

7.2 Hinnanmuutokset. Yritys pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

7.3 Maksutavat. Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Käytettävissä olevat maksupalvelut riippuvat maasta. Verkkokaupassa voidaan maksaa yhdellä tai useammalla seuraavista maksutavoista: www.worddive.com

Apple App Store
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES
Apple App Store tarjoaa integroituja ja helppoja maksupalveluja Applen laitteille.

Klarna AB
Sveavägen 46
SE-111 34 Stockholm
SWEDEN
Klarna Group is the leading European payment provider. Their idea is to simplify buying.

PayPal Europe
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
LUXEMBOURG
PayPal on maailman johtava verkkomaksupalvelu.

Paytrail Oyj
Y-tunnys: 2122839-7
Innova 2, Lutakonaukio 7
40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com
Paytrail Oyj (2122839-7) toimii yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

8. Sopimuksen kesto ja Palvelun asiakaskohtaisten osien käytettävyys

8.1 Asiakaskohtaisten palveluiden ja tuotteiden ajallinen kesto. Yritys ilmoittaa määräaikaisten Palvelun osien osalta kyseisen osan voimassaoloajan joko palvelun tilaamisen yhteydessä tai muulla tavoin Palvelussa. Asiakkaan tulee huomioida, että Palvelu ja sen sisältämät ominaisuudet eivät ole luonteeltaan ikuisia, eikä Yritys takaa Palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden muuttumattomuutta. Käyttäjätunnusta ja muuta Palveluun liittyvää henkilökohtaista tietoa säilytetään vähintään kaksitoista (12) kuukautta Asiakkaan edellisen tilausjakson päättymisestä. Tämän jälkeen Yrityksellä on oikeus poistaa käytöstä Asiakkaan käyttäjätunnus ja muut Asiakkaan Palveluun liittyvät henkilökohtaiset tiedot. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Palvelun käyttämisen yhteydessä on saatavilla Yrityksen WordDive-palvelun asiakasrekisteriselosteesta.

9. Asiakkaan Palvelun sulkeminen

9.1 Yrityksen oikeus sulkea Palvelu. Yrityksellä on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Asiakkaan antama toimeksianto täyttämättä, jos:
9.1.1 Asiakas on laiminlyönyt erääntyneen saatavan suorittamisen maksukehotuksesta huolimatta,
9.1.2 Asiakas käyttää Yrityksen antamasta muistutuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja,
9.1.3 Asiakas on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Yritykselle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille,
9.1.4 Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
9.1.5 Asiakas on antanut Asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja, tai
9.1.6 On syytä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan.
30.1.2020 lähtien voimassa ollut
9.1.7 Yrityksellä on Palvelun sulkemista vaativa merkittävä tekninen tai liiketoiminnallinen syy. Tässä tapauksessa Yritys hyvittää Asiakkaalle summan, joka vastaa jäljellä olevaa opiskeluaikaa.

10. Sopimuksen päättyminen

1.7.2019 asti voimassa ollut ehto
10.1 Asiakkaan irtisanomisoikeus. Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa.
10.2 Yrityksen irtisanomisoikeus. Yrityksellä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

1.7.2019 lähtien voimassa ollut, selkiytetty ehto
10.1 Asiakkaan irtisanomisoikeus. Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen eli jatkuvan tilauksen peruuttamalla sen vähintään 24 tuntia ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Asiakkaalla on oikeus käyttää jo maksettu jakso loppuun asti. Ohjeet tilauksen peruuttamiseen löytyvät tästä artikkelista: Miten voin lopettaa jatkuvan WordDive-tilauksen?
10.2 Yrityksen irtisanomisoikeus. Yrityksellä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

10.3 Yrityksen oikeus sopimuksen purkuun. Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus, jos:
10.3.1 Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua yli kahteentoista (12) kuukauteen,
10.3.2 Asiakkaan Palvelu on ollut yhden (1) kuukauden kokonaan suljettuna kohdassa 9.1 mainitusta syystä,
10.3.3 Asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

11. Sopimuksen päättymisen seuraukset

11.1 Palvelun käytön päättyminen ja aineiston poistaminen. Sopimuksen päättyessä Yrityksellä on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö Asiakkaan tunnistautumistietoja käyttäen ja poistaa Asiakkaan Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettamat aineistot Palvelusta.

12. Muut ehdot

12.1 Tietojen antaminen. Asiakkaan tulee ennen Palvelun avaamista antaa Yritykselle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (Asiakastiedot) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Asiakastietojensa muutoksista Palvelun verkkosivuilla Asetukset -kohdassa.

12.2 Ilmoitukset. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset (mukaan lukien irtisanomisilmoitus) Yrityksen osoitteeseen info@worddive.com tai WordDive Oy, Verstaankatu 1, 2. kerros, 33100 Tampere, Suomi. Yritys voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla. Asiakkaan postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen Yrityksen tietoon seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

12.3 Sopimuksen siirtäminen. Yrityksellä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Yritys ilmoittaa Asiakkaalle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Yrityksellä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12.4 Sovellettava laki ja oikeuspaikka. Tähän sopimukseen ja sen palvelukohtaisiin erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan tai Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeuteen käsiteltäväksi. Mikäli kuluttajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa, Suomessa.

12.5 Ylivoimainen este. Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

12.12.6 Käyttöehtojen voimaantulo. Nämä ehdot tulevat voimaan 1.3.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot ovat saatavissa Yritykseltä maksutta.

12.7 Käyttöehtojen muutokset. Yritys voi muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista käyttöehdoista asiakastiedottein tai/ja Palvelussa (esim. Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.worddive.com). Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

7.2.2020

Tietosuojaseloste

WordDiven Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
 2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
 3. Rekisterin nimi
 4. Millaisia tietoja minusta kerätään?
 5. Mihin tarkoitukseen tietojani käsitellään?
 6. Mihin oikeusperusteeseen käsittely perustuu?
 7. Mistä lähteistä tietoja kerätään?
 8. Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?
 9. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle?
 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 12. Tietojen säilyttäminen
 13. Evästeiden käyttö (cookies)
 14. Rekisterin suojaus

Tietosuojaseloste

Tämä WordDive Oy:n (jäljempänä ”Yritys”) asiakasrekisterin tietosuojaseloste on laadittu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa EU-jäsenvaltioissa 25.5.2018 alkaen. WordDive Oy on sitoutunut noudattamaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyssä. Tämä tietosuojaseloste antaa kattavaa tietoa henkilötietojen käsittelystä asiakkaillemme, jotka käyttävät WordDive-palveluamme (jäljempänä ”Käyttäjä”).

Mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme ottamaan yhteyttä meihin alla ilmoitettuun osoitteeseen.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

WordDive Oy
Verstaankatu 1, 2. kerros
33100 Tampere, Suomi

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

info@worddive.com
+358 10 205 4455
(Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

3. Rekisterin nimi

WordDive-palvelun markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Millaisia tietoja minusta kerätään?

Käyttäjän antamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä:
WordDive-palveluun rekisteröitymiseksi ja palvelun käyttämiseksi Käyttäjän on annettava nimensä, sähköpostiosoitteensa, valitsemansa salasanan käyttäjätunnukselleen (sähköpostiosoite) sekä maa, josta palvelua käytetään.

Mikäli Käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun Facebookin kautta, Yritys saa tällöin tiedon hänen Facebook-käyttäjätunnuksestaan. Applen mobiililaitteissa on käytössä myös Kirjaudu sisään Applella -toiminto. Kirjaudu sisään Applella -toiminto antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi tiedot automaattisesti Apple ID:stäsi. Voit halutessasi muokata nimeäsi ja valita pitää sähköpostiosoitteesi yksityisenä. Lisätietoa löydät osoitteesta: https://support.apple.com/fi-fi/HT211687.

Lisäksi Käyttäjä voi halutessaan rekisteröitymisen tai palvelun käyttämisen yhteydessä antaa seuraavat tiedot vapaaehtoisesti: syntymävuosi, sukupuoli, käännöskieli, keneltä kuulit palvelusta. Ikää, sukupuolta ja äidinkieltä koskevia tietoja käytetään palvelun kehittämiseen, harjoittelun optimointiin ja oletuskäännöskielen asettamiseen. Keneltä kuulit palvelusta -tietoa käytetään markkinointimme kehittämiseen.


Rekisteröitymisen yhteydessä automaattisesti kerättävät tiedot:
Yksilöllinen käyttäjätunniste
Rekisteröitymisaika
Rekisteröitymiskanava
Ilmaisen kokeilun aktivointidata
Käyttöliittymäkieli
Käyttäjätyyppi
Aikavyöhyke


Palvelun käytöstä automaattisesti syntyvät tiedot:
Ensimmäinen kirjautumispäivä
Ostotapahtumat
Lisenssin alkamis- ja loppumisajankohta
Sisäänkirjautumisdata (ns. ”Muista minut” -evästeet)
Tarjouskampanjadata
Analytiikkadata (Google Analytics)
Oppimistulokset
Käyttäjän saavutukset mobiilisovelluksessa
Käyttäjälle annetut vinkit ja muistutukset
Aika, jolloin salasana on vaihdettu viimeksi


Käyttäjän antamat tai asettamat tiedot palvelun käytön yhteydessä:
Äänitiedostot, joita syntyy Käyttäjän harjoitellessa puheharjoituksia
Väärät vastaukset (ei yhdistetä yksittäisiin Käyttäjiin)
Palaute opiskelumateriaalista (vapaaehtoinen)
Käyttäjän lisäämät kaverit (vapaaehtoinen)
Opintoryhmädata (organisaatiokäyttäjät)
Käyttäjän kokeet (abikurssin suorittajat)
Takuupalautusdata (abikurssin suorittajat)
Uutiskirjeen tilaus tai peruuttaminen
Palvelun käytön yleiset asetukset
Käyttäjän kurssikohtaiset asetukset
Käyttäjän kielikohtaiset asetukset


Muut tiedot, joita kerätään ja käsitellään kohdassa 5 kuvattuja käyttötarkoituksia varten:
Asiakaspalvelun tai tuotekehityksen manuaalisesti lisäämät huomiot
Tieto niistä WordDiven lähettämistä sähköposteista, jotka Käyttäjä on avannut

5. Mihin tarkoitukseen tietojani käsitellään?

Kohdassa 4. eriteltyjä tietoja kerätään ja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

Palvelun käyttö

Palveluun rekisteröitymisessä ja kirjautumisessa tarvitaan Käyttäjän sähköpostiosoitetta ja salasanaa, paitsi jos käytät Kirjaudu sisään Applella -toimintoa. Ostotapahtumien yhteydessä tallennetaan ostoon liittyvää tietoa, kuten valittu kurssipaketti ja lisenssin pituus, jotta Käyttäjälle pystytään toimittamaan hänen ostamansa palvelu. Maan perusteella asetetaan oikea valuutta ja vero.

WordDive-palvelu perustuu yksilölliseen optimointiin (profilointiin), jota varten Yrityksen on tallennettava esimerkiksi Käyttäjän harjoitusdataa, kuten valittuja, kirjoitettuja ja äänitettyjä vastauksia. Myös vapaaehtoisena annettuja tietoja, kuten ikää ja sukupuolta, käytetään palvelun kehittämiseen ja harjoitusten optimointiin.

Optimoinnin seurauksena syntyvään profiiliin tiedot on kerätty henkilöltä itseltään palveluun rekisteröitymisen ja sen käyttämisen yhteydessä. Käsiteltävät tiedot ovat tarpeellisia käyttötarkoituksen, eli palvelun yksilöllisen optimoinnin, kannalta.

Monia muita kohdassa 4 mainittuja tietoja tarvitaan palvelun eri ominaisuuksien käyttöön. Esimerkiksi todistukset lähetetään tallennettujen tulosten perusteella. Käyttäjän valitsemia asetuksia tallennetaan ohjaamaan palvelun toimintaa Käyttäjän toivomalla tavalla.

Tuotekehitys

WordDiven ominaisuuksien ja harjoittelualgoritmin kehitys perustuu erilaisiin testeihin sekä tilastolliseen analyysiin tietokantaan tallentuvasta Käyttäjien käyttäytymisestä palvelussa sekä heidän oppimistuloksistaan. Tuotekehityksessä käytettävä asiakasdata ei ole yksilöityä, vaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön suositusten mukaisesti analyysiä tehdään tilastollisesti isosta massasta, jossa tietoja käsitellään anonymisoidussa muodossa, josta yksittäinen Käyttäjä ei ole enää tunnistettavissa (esimerkiksi kaikkien englanninkielen opiskelijoiden perusteella).

Asiakaspalvelu ja tiedottaminen Käyttäjille

Käyttäjän yhteystietoja, maksutietoja ja harjoittelutietoja tarvitaan myös Käyttäjän tukipyyntöjen ratkaisemiseksi. Yleensä tukipyyntöihin liittyy Käyttäjän tietojen ja harjoitteludatan tarkastelua WordDiven hallintapaneelin kautta sekä maksutietojen tarkistamista eri maksupalveluntarjoajien hallintapaneeleista. Käyttäjien sähköpostiosoitteita tarvitaan myös tiedottamiseen.

Markkinointi

Markkinointialustojen pikselit ja muut vastaavat tekniikat keräävät Käyttäjien liikkumisesta ja toimista WordDive-palvelussa tietoa, jonka perusteella heille voidaan kohdentaa mainontaa. Kohdennetun mainonnan tarkoitus esimerkiksi Facebookissa ja Googlessa on, että jokainen kuluttaja näkisi täysin satunnaisten mainosten sijaan mainoksia mieluummin sellaisista tuotteista ja palveluista, jotka kiinnostavat häntä.

Vierailevalla Käyttäjällä on oikeus vastustaa tällaista profilointiin perustuvaa mainontaa taikka peruuttaa suostumuksensa tähän käyttötarkoitukseen estämällä kohdentavat evästeet eli “Targeting cookies” sivuston evästeasetuksista. Rekisteröitynyt Käyttäjä voi hallita mainosasetuksia suoraan käyttämissään sosiaalisen median palveluissa. Ohjeita mainosasetusten hallintaan löydät suoraan kyseisten palvelujen verkkosivuilta.

Kirjanpito

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään myös Yrityksen lakisääteisen velvoitteiden hoitamisen yhteydessä, kuten Yrityksen verotusta ja kirjanpitoa varten. Kirjanpitoa ja verojen maksua varten on tiedettävä mm. mitä tuotteita Käyttäjät ovat ostaneet, millä hinnalla, mitä maksupalveluntarjoajaa käyttäen ja missä maassa (maatieto vaikuttaa esim. arvonlisäveron määrään). Käyttäjän yhteystietoja tarvitaan mahdollisten maksuihin liittyvien ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen.

Muutokset tai lisäykset käyttötarkoituksiin

Mikäli henkilötietojen käyttötarkoitukset myöhemmin oleellisesti muuttuvat tai uusia käyttötarkoituksia otetaan käyttöön, Yritys tiedottaa tällaisista muutoksista Käyttäjälle hyvissä ajoin ennen suunnitellun muutoksen toteuttamista. Tällöin Yrityksen on myös pyydettävä Käyttäjän suostumus tällaiselle oleellisesti muutetulle tai uudelle käyttötarkoitukselle.

6. Mihin oikeusperusteeseen käsittely perustuu?

Henkilötietojen käsittelylle on EU:n tietosuoja-asetuksessa määritetty kuusi oikeusperustetta. Ne ovat:

 • Suostumus
 • Sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve
 • Lakisääteinen velvoite
 • Elintärkeiden etujen suojaaminen
 • Yleiseen etuun tai julkiseen valtaan liittyvä peruste
 • Oikeutettu etu

WordDive kerää ja käsittelee henkilötietoja pääasiassa suostumuksen, sopimuksen toteuttamiseen liittyvien tarpeiden sekä Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden ja oikeutettujen etujen perusteella.

Ennen kuin Käyttäjä rekisteröityy WordDive-palveluun ja antaa henkilötietojaan Yritykselle, Käyttäjää pyydetään tutustumaan huolellisesti tämän palvelun käyttöä koskevan tietosuojaselosteen sisältöön ennen suostumuksensa antamista henkilötietojensa käsittelyyn. Suostumuksen antamista koskeva pyyntö esitetään selvästi erillään muista asioista, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa sekä selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Samassa yhteydessä Käyttäjälle kerrotaan, että hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Lisätietoja suostumuksen peruuttamiseksi on annettu jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa. Suostumuksen vapaaehtoisuuden periaatteen mukaisesti Käyttäjä saa itse valita, mihin suostumukseen perustuviin henkilötietojen käyttötarkoituksiin antaa suostumuksensa.

Sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve tarkoittaa sitä, että Käyttäjältä on kerättävä tiettyjä tietoja, jotta palvelun käyttö ja ostaminen olisi teknisesti mahdollista.

Lakisääteiset velvoitteet tarkoittavat esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä Yrityksen kirjanpitoon ja verotukseen liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi.

Yrityksen oikeutettuja etuja voi liittyä mm. seuraaviin toimintoihin: asiakaspalvelu, väärinkäytösten selvittäminen sekä tuote- ja palvelukehitys.

Kaikkien kohdassa 4 listattujen tietojen kerääminen ja käsittely perustuvat joihinkin näistä oikeusperusteista. Jos haluat saada yksityiskohtaisemman selvityksen oikeusperusteista, voit pyytää sitä sähköpostitse osoitteesta info@worddive.com.

Mikäli Käyttäjä ei halua antaa henkilötietoja, jotka perustuvat sopimuksen toteuttamiseen liittyvään tarpeeseen, Yrityksen lakisääteiseen velvoitteeseen tai Yrityksen muuhun oikeutettuun etuun, ei palvelua voi käyttää.

7. Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti Käyttäjiltä itseltään, joko suoraan tai evästeiden (ks. kohta 14) avustuksella. Tietoja kertyy rekisteröitymisen, oston ja palvelun käytön yhteydessä myös automaattisesti (ks. kohta 4).

Henkilötietoja voidaan kerätä julkisesti saatavilla olevista tiedoista ja muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. väestörekisteri) ja luottotietorekisterit.

8. Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Henkilötietoja luovutetaan maksupalveluntarjoajille, jotka perivät maksuja WordDiven kautta tilatuista tai käytetyistä palveluista ja tuotteista. WordDiven käyttämät maksupalveluntarjoajat ovat:

 • Apple App Store
 • Google Play Store
 • Klarna AB
 • PayPal Europe
 • Paytrail Oyj

Tietojen käsittely yllä mainituilla maksupalveluntarjoajilla tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaan ja niiden kanssa on tehty henkilötietojen käsittelyä ja salassapitoa koskeva sopimus. WordDive on vastuussa maksupalveluntarjoajien suorittamasta henkilötietojen käsittelystä kuin omastaan suhteessa Käyttäjään.

Henkilö- ja ostotietoja luovutetaan myös seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Joviaali Oy, joka vastaa Yrityksen kirjanpidosta ja palkanlaskennasta
 • Freshdesk, joka on Yrityksen asiakaspalvelussa käytettävä ohjelmisto
 • Liana Technologies, joka on Yrityksen uutiskirjeiden lähetyksessä käytettävä ohjelmisto
 • Google, joka on Yrityksen mainonnassa ja analytiikassa käytettävä palvelu
 • Facebook, joka on Yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • Instagram, joka on Yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • Snapchat, joka on Yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • Tiktok, joka on yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • Smartly, joka on Yrityksen mainonnassa käytettävä palvelu
 • App Annie, joka on Yrityksen käyttämä analytiikkapalvelu
 • Unity, joka on Yrityksen tuotekehityksessä käytettävä palvelu
 • Otavamedia, joka on Yrityksen myynnin ja markkinoinnin kumppani

Tietojen käsittely yllä mainituissa yrityksissä tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaan ja niiden kanssa on tehty henkilötietojen käsittelyä ja salassapitoa koskeva sopimus. WordDive on vastuussa yllämainittujen kolmansien osapuolten suorittamasta henkilötietojen käsittelystä kuin omastaan suhteessa Käyttäjään.

Yrityksen verkkosivustolla vierailevalla Käyttäjällä on oikeus vastustaa profilointiin perustuvaa mainontaa taikka peruuttaa suostumuksensa tähän käyttötarkoitukseen estämällä kohdentavat evästeet eli “Targeting cookies” sivuston evästeasetuksista.

Rekisteröitynyt Käyttäjä voi hallita mainosasetuksia suoraan käyttämissään sosiaalisen median palveluissa. Ohjeita Yrityksen käyttämien markkinointikumppanien mainosasetusten hallintaan löydät suoraan kumppanien verkkosivuilta.

WordDive.com-sivusto sekä WordDive-mobiilisovellus sijaitsevat suomalaisen pilvipalvelutarjoaja Nebulan palvelimilla Helsingissä. Osa palvelusta sijaitsee luotettavan kansainvälisen AWS:n (Amazon Web Services) palvelimilla Irlannissa. Sekä Nebula että Amazon ovat ISO 27001-sertifioituja.

WordDive voi luovuttaa Käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli Käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. WordDive voi käyttää Käyttäjän tietojen käsittelyssä myös muita tässä mainitsemattomia alihankkijoita, mikäli tietojen käsittely tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukaan.

WordDive on vastuussa alihankkijoidensa suorittamasta henkilötietojen käsittelystä kuin omastaan suhteessa Käyttäjään. WordDive varmistaa sopimusjärjestelyin, että alihankkijoita koskee vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus, ja että ne toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

WordDive voi siirtää tietoja myös samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhtiölle sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä.

9. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle?

Osa kappaleessa 8 mainituista kolmansista osapuolista, joille Käyttäjien henkilötietoja luovutetaan, on EU:n ulkopuolisia yrityksiä (yhdysvaltalaisia).

Kaikki kyseiset yritykset ovat kuitenkin suuria, luotettavia toimijoita, joilla on paljon asiakkaita EU:n alueella ja jotka noudattavat EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita.

Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle, siirrossa noudatetaan aina EU:n vakiosopimuslausekkeita tai muita asianmukaisia suojatoimia sen varmistamiseksi, että siirto täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Lisätietoa näiden yrityksen tietosuoja-asioista sekä niille myönnetyistä kansainvälisistä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä sertifioinneista löytyy yritysten verkkosivuilta.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

WordDive ei tarkista Käyttäjän antamien tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisään kirjautuneella Käyttäjällä on mahdollisuus tarkastella ja muokata palvelun käyttöön liittyviä asetuksiaan sekä rekisteröitymisen yhteydessä antamiaan henkilötietoja.

Käyttäjällä on oikeus pyytää WordDiven asiakastuesta jäljennöstä kaikista muistakin häntä itseään koskevista tiedoista ja pyytää WordDiven asiakastukea oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot järjestelmässä. Jäljennöstä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta info@worddive.com. Jäljennöksen pyytäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Toistuvista tietopyynnöistä WordDive voi veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta Käyttäjän pyytämää toimea, jos Käyttäjän pyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietojen poistaminen

Käyttäjä voi omista asetuksista poistaa käyttäjätilinsä palvelussa. Käyttäjällä on oikeus myös pyytää Yritystä poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot WordDiven tietokannasta. Tietojen poistoa voi pyytää sähköpostitse osoitteesta info@worddive.com.

Tietokannasta voidaan manuaalisesti poistaa kaikki muu tieto, paitsi viranomaistarkoituksiin tarvittava tieto (esim. maksutransaktiodata kirjanpitoa varten) sekä tuotekehityksessä käytettävä palvelun käytöstä syntyvä data, kuten kirjoitetut tai äänitetyt vastaukset. Tätä harjoitusdataa ei kuitenkaan enää muiden tietojen poiston jälkeen pystytä yhdistämään Käyttäjään, eli se on sovellettavan tietosuojalainsäädännön suositusten mukaisesti ns. anonymisoitua tietoa.

Suoramarkkinoinnista kieltäytyminen

Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. WordDive lähettää käytännössä kaikki markkinointikirjeet ja tutkimuskutsut sähköpostitse Liana Technologies-ohjelmasta. Käyttäjä voi poistua jakelusta Asetukset-sivulta tai klikkaamalla uutiskirjeen peruutuslinkkiä, joka löytyy jokaisen uutiskirjeen alalaidasta.

Käsittelyn rajoittaminen

Käyttäjä voi estää tietojensa näkymisen niin kutsutulla Top-listalla, jossa näytetään Käyttäjän etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja hänen yhteenlaskettu etenemisensä palvelussa tietyn ajanjakson, kuten viikon, ajalta. Top-listoja on kaksi: Käyttäjän itse lisäämät kaverit sekä kaikkien Käyttäjien lista. Listojen tarkoituksena on motivoida Käyttäjää ja hänen kavereitaan kielten oppimisessa.

Yrityksellä on oikeus tallentaa Käyttäjän kuva, jonka käyttämiseen Käyttäjä on antanut Yritykselle suostumuksensa. Käyttäjällä on aina oikeus päättää, missä kuva näytetään tai näytetäänkö kuvaa lainkaan.

Tietojen siirtäminen

Käyttäjällä on oikeus siirtää häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle. Jos haluat siirtää tietojasi, ota yhteyttä osoitteeseen info@worddive.com.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli Käyttäjä on antanut suostumuksensa sellaiselle henkilötietojen käsittelylle, joka ei perustu sopimuksen toteuttamiseen liittyvään tarpeeseen, Yrityksen lakisääteiseen velvoitteeseen tai Yrityksen oikeutettuun etuun, hänellä on oikeus myös peruuttaa tuo suostumus millon tahansa ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@worddive.com. Kohdentavat evästeet eli “Targeting cookies” voi estää evästeasetuksista. Suostumuksen sähköposteihin voi peruuttaa Asetukset-sivulta.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Mikäli Käyttäjä on sitä mieltä, että WordDive ei noudata Suomen henkilötietolakia tai EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

12. Tietojen säilyttäminen

WordDive säilyttää asiakas- ja käyttötiedot vähintään vuoden ajan Käyttäjän viimeisen tilauksen päättymisestä lukien, mikäli Käyttäjä ei erikseen pyydä tietojen poistoa. Tämän jälkeen tiedot voidaan poistaa rekisteristä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.

Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin palvelun tarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä.

13. Evästeiden käyttö (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeiden avulla Yritys voi tarjota Käyttäjälle palvelua, joka ottaa paremmin huomioon Käyttäjän toivomukset ja mieltymykset.

Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi Käyttäjälle suoraan tai ulkopuolisen palvelun, kuten Googlen tai Facebookin, kautta.

Lisäksi evästeitä hyödynnetään palvelun kävijämäärien seurannassa. Osa sivuston sisällöstä edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Kohdentavat evästeet eli “Targeting cookies” voi estää evästeasetuksista.

Voit myös itse hallita mainosasetuksia omalla Facebook- tai Google-tililläsi tai muulla sosiaalisen median tililläsi. Voit hallita evästeiden käyttöä koneellasi myös käyttämällä jotakin siihen tarkoitettua palvelua, kuten Disconnectia.

https://disconnect.me/disconnect

Lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa on esimerkiksi tällä sivulla:

https://www.youronlinechoices.com/fi/

14. Rekisterin suojaus

Kaikilla Yrityksen asiakasrekisteriä Yrityksen puolesta käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Henkilöillä on salassapito- ja vaitiolositoumukset, tai heitä muutoin koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Käyttäjän henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä. Tällaisia henkilöitä ovat mm. asiakaspalveluhenkilökunta sekä palvelun tekniset ylläpitäjät.

WordDive pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Käyttäjän tietoihin tai kommunikaatioon. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. maksupalveluntarjoajat ja verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

WordDive pyrkii tuottamaan palvelun sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita noudattaen. Henkilötietoja käsitellään pseudonymisoidussa tai anonymisoidussa muodossa aina kun mahdollista. Rekisterin tietosisältö on teknisesti suojattu ja varmuuskopioita otetaan säännöllisesti.

WordDive toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelytoimintojen yhteydessä erityisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta suojautumiseksi. Mikäli tästä huolimatta henkilötietoja kohtaisi tietoturvaloukkaus eli vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen tai pääsy tietoihin, jonka seurauksena on korkea riski Käyttäjien oikeuksille ja vapauksille, ilmoitamme Käyttäjille viivytyksettä loukkauksesta, mukaan lukien sen todennäköisistä vaikutuksista ja suositelluista toimenpiteistä loukkauksen haitallisilta vaikutuksilta suojautumiseksi.


8.9.2023

Evästeasetukset