Skriv E i engelska eller få pengarna tillbaka

Abikursen har uppdaterats

Abikursen i engelska kan användas både i mobilappen och i webbläsaren. Kursen genomförs självständigt och utvecklar effektivt dina kunskaper i engelska inför studentexamensprovet. Kursen kostar 99€ och i priset ingår en heltäckande betygsgaranti. Betygsgarantin gäller för alla som har gått lång eller kort lärokurs i syfte att skriva studentexamensprovet.
Se villkoren för betygsgarantin här.

Hur har kursen förnyats?

Abikursen har uppdaterats enligt läroplanen GLP2021 och förbereder dig nu ännu bättre inför studentexamensprovet. Nya funktioner inkluderar bland annat synonymövningar, essätips samt en repetitionskurs.

Förfallodatum för anmälan till kursen våren 2024 har nu passerat då vi vill att varje abiturient hinner slutföra kursen inom en rimlig tidsram innan studentexamensprovet. Kursen för hösten 2024 finns dock redan tillgänglig och du kan sätta i gång direkt.

BÖRJA KURSEN

90 % rekommenderar WordDives abikurs i engelska

Hur fungerar abikursen i engelska?

Du kan läsa abikursen på dator, surfplatta eller smartphone (iOS eller Android). Öva när det bäst passar dig, ända fram till dagen innan studentexamensprovet i engelska.

WordDive devices

Välj ditt mål:

E i engelska
Kursen hjälper dig med de mer utmanande uppgifterna på studentexamensprovet.
Betygsgaranti: minst E eller få pengarna tillbaka.

C i engelska
Kursen hjälper dig med de vanligaste uppgifterna på studentexamensprovet.
Betygsgaranti: minst C eller få pengarna tillbaka.

Du kan byta mål när du har påbörjat kursen. Du kan även genomföra båda målen eftersom de båda ingår i abikursens pris. Betygsgarantin gäller om du slutför hela kursen. Se villkoren för betygsgarantin här.


BÖRJA KURSEN

Vad inkluderar abikursen i engelska?

WordDives abikurs inkluderar väsentliga ord och grammatik som behövs för att klara studentexamensprovet i engelska. Kursen hjälper dig även att förbereda dig inför provets hörförståelseövningar.

Ämnesområde Genomsnittlig
prestationstid
Vokabulär
Globala och lokala fenomen 1 h
Essätips 1 h
Hållbar utveckling 1.5 h
Användbara och idiomatiska uttryck 1 h
Synonymer 1 h
Vokabulär + grammatik
Konst och kultur + genitiv 2 h
Hälsa och välmående + passiv 2 h
Jämställdhet och mänskliga rättigheter + nationalitetsord 2 h
Vetenskap och teknologi + tal, räkneord och tidsuttryck 2 h
Medier och interaktion på nätet + ordföljd 2 h
Studier och ekonomi + adjektiv och adverb 2 h
Politik och lag + modala hjälpverb och deras omskrivningar 2 h
Repetitionskurs 1 h
Grammatik och strukturer
Pronomen 1 h
Futurum och konditionalis 1.5 h
Plural och artiklar 1 h
Indirekt tal och frågor 1.5 h
Bindeord och konjunktioner 2 h
Frasverb 1 1 h
Frasverb 2 1 h
Frasverb 3 1 h
Prepositioner 1 1 h
Prepositioner 2 1 h
Satsförkortningar 1 h
Infinitiv och ing-form 1 h
Ord och strukturer 1 1 h
Ord och strukturer 2 1 h
Ord och strukturer 3 1 h
Ord och strukturer 4 1 h
Hörförståelse
Hörförståelse 1 1 h
Hörförståelse 2 1 h
Hörförståelse 3 1 h
Hörförståelse 4 1 h
Läsförståelse
Läsförståelse 1 1 h
Läsförståelse 2 1.5 h
Totalt 45 h

Studierna är tydligt organiserade och du kan följa dina framsteg med hjälp av vår lättlästa grafik. Kursen är generellt indelad i 45 lektioner (1 lektion = 45 minuter). Hur lång tid det tar att genomföra kursen varierar beroende på individuell startnivå.

Kursinnehållet i E- och C-målen skiljer sig vad gäller svårighetsgrad. Kursen inkluderar även frivilligt extramaterial som stöd för lärandet. För betygsgarantin krävs det inte att man genomför extrakurserna.

Abikursen i engelska kan genomföras med antingen svenska eller finska som översättningsspråk.

Vad gör WordDives abikurs så effektiv?

Kursen utvecklar effektivt dina kunskaper inför studentexamensprovet. Kursmaterialet är framtaget av finländska pedagoger och bygger på den senaste läroplanen samt en analys av de senaste tio årens studentexamensprov.

Kursen bygger på WordDives patentskyddade inlärningsmetod som aktiverar flera sinnen och gör att du lär dig snabbt och kommer ihåg det du har lärt dig permanent.

Kursens studietakt optimeras för att passa dig individuellt. Eftersom WordDive-metoden bygger på AI-teknik kan den läsa av dina språkkunskaper och anpassa studietakten efter din nivå.

BÖRJA KURSEN

Villkor för betygsgaranti

Abikursen inkluderar en betygsgaranti. Garantin gäller för personer som har gått lång eller kort lärokurs i syfte att skriva studentexamensprovet samt för de som höjer tidigare betyg, både under gymnasiet och efter att ha tagit studenten. Du får kursavgiften tillbaka om du:

1Slutför minst ett av abikursens mål (100 %) senast dagen innan studentexamensprovet i engelska.

2Du skriver ett lägre betyg på provet än ditt målbetyg (E/C).

3Du ansöker om återbetalning av kursavgift enligt tidplanen nedan.


Välj tidpunkt för studentexamensprov

Välj prov efter lärokurs

Kursen ska slutföras senast .

Ansökan om återbetalning av kursavgift ska lämnas in senast genom återbetalningssidan.

För att kunna återbetala kursavgiften behöver vi veta ditt slutgiltiga studentexamensbetyg i engelska. Som bevis på ditt betyg kan du skicka något av följande:

  • en skärmdump på betyget i Wilma
  • en skärmdump på betyget i Min studieinfo
  • ett foto eller en skannad kopia av studentexamensnämndens betyg
  • en utskrift på ditt betyg från gymnasiets kansli

Kursavgiften återbetalas i sin helhet till det konto du har angivit inom en vecka efter att WordDive har tagit emot din ansökan om återbetalning.

Vi förbehåller oss rätten att be dig om tillåtelse att verifiera ditt betyg från gymnasiets kansli. Vi kontrollerar betygen med stickprov.

Om du har några frågor om abikursen hittar du kontaktuppgifterna till vår kundsupport på sidan Kontakta oss.

Återbetalningsblanketten för våren 2024 görs tillgänglig när resultaten från vårens studentexamensprov har publicerats.