Visuella ledtrådar hjälper dig att tänka på det nya språket

Att använda bilder som hjälp för minnet har en lång historia som går tillbaka så långt som till tiden då de första bildbaserade skriftsystemen uppkom. Till exempel en enkel bild föreställande solen kunde genast associeras med värme, ljus och även ordet för solen. Denna princip fungerar lika bra idag som förr. Idag vet vi även att minnet spelar en viktig roll i inlärningen: det som hjälper dig att minnas, bidrar även till att lära dig.

Hjärnan behandlar information på två olika sätt: det verbala sättet behandlar skrivet och talat språk och det visuella sättet koncentrerar sig på bilder. Dessa fungerar både självständigt och tillsammans, kompletterande varandra. Att behandla information med hjälp av båda sätten hjälper betydligt senare när man försöker minnas något.i

När en sak presenteras på olika sätt som kompletterar varandra skapas en koppling mellan informationsbitarna: vi minns både en bild av ett strålande objekt men även ordet "sol" och själva saken som ordet hänvisar till. När kopplingen har bildats i hjärnan, kommer vi genast att tänka på ordet då vi ser solen eller en bild av den. På motsvarande sätt återkallas en bild och ett begrepp när man läser ett ord.

När denna princip har testats har man noterat att de inlärare som fått samma information i både ord och bild mindes i sex av nio tester informationen bättre än de som enbart fick informationen i text eller tal. I varje test kunde de inlärare, som fick informationen på båda sätten, bättre tillämpa sina kunskaper i praktiken.ii

Man har märkt att inlärningen är effektivast då när man använder både ord och bilder som hjälp, men endast sådana som stödjer varandra. Onödigt extramaterial stör inlärningen i stället för att främja den.iii WordDive vet att mindre är mer och använder denna kunskap för optimala resultat.

Uttalsmodeller hjälper dig att lära dig substantivens genus

  • vinter

  • läkare

  • gitarr

  • äpple

I många språk har substantiven flera genus som är viktiga men krävande att lära sig. I WordDive läses de olika genusen av olika röster. Till exempel i spanskan läser en kvinna alla feminina substantiv och en man alla maskulina. Även om du inte är medveten om det, hjälper detta när du försöker lära dig ordens genus. Prova genom att klicka på bilderna ovan.

« Tillbaka

WordDive förstasida »


i Paivio, Allan. Dual Coding Theory and Education, p. 3-4. University of Western Ontario. Retrieved 14th May 2010 from http://www.umich.edu/~rdytolrn/pathwaysconference/presentations/paivio.pdf

ii Mayer, Richard E. Multimedia Learning. Chapter 4, p. 63-80. Cambridge University Press 2001.

iii Swisher, David J. Does multimedia truly enhance learning? Moving beyond the visual media bandwagon toward instructional effectiveness, p. 31-32. Kansas State University at Salina. Retrieved 14th May 2010 from http://www.sal.ksu.edu/facultystaff/Swisher_ProfessionalDay07_paper.pdf