Multimodal association är effektiv

WordDive aktiverar din hjärna på flera olika vis genom att göra bruk av alla dina sinnen. Du kommer att se, tänka, läsa, skriva, lyssna och träna uttal, under resans gång.

Multimodal association

Först, får du se en bild som låter dig föreställa dig föremålet som du håller på att lära dig namnet på. Om du kan eller lyckas gissa ordet, så skriver du, lyssnar på, eller uttalar du ordet, i nästa steg.

Om du inte ännu känner till ordet, så kan du översätta det och lyssna på det. Genom att trycka på Försök så kommer du att få se det rätta svaret, som du sedan får skriva. Att skriva stärker din inlärning och säkerställer att du läste ordet på rätt sätt. Slutligen, får du lyssna på och uttala ordet.

Nästa steg är att få se ett exempel där ordet förekommer I ett naturligt sammanhang och där det också kan böjas. Exemplen har valts ut så att läsning, hörförståelse och uttal, underlättar din inlärning. Du kommer att bekanta dig med meningsbyggnad, grammatik och vanligt förekommande fraser, genom de här övningarna, som även kommer att förbättra ditt ordförråd.

Allt detta betyder att beroende på ditt svar, repeteras studieobjektet 6-11 gånger vid varje försök. Du kommer att uppleva det som om du har jobbat mycket mindre än vad din hjärna faktiskt har gjort.

Genom att använda flera olika sinnen, skapas inom kort ett permanent bestående minne. Du kommer inte att uppleva det som om att du upprepar samma saker om och om igen: din inlärning kommer att ske naturligt och automatiskt.

WordDive stödjer alla inlärningsstilar

Vissa lär sig bäst genom att se saker framför sig (visuell inlärning), andra vill hellre höra saker (auditiv inlärning) och vissa lär sig bäst genom att få utföra handlingar (kinestetisk inlärning). WordDive passar alla behov, eftersom man använder en kombination av dessa olika inlärningsstilar. Ett annat snabbt och effektivt sätt att lära sig på är genom att på ett naturligt sätt kombinera fler än en inlärningsstil. Detta leder till en mångsidig och bestående språkförmåga.

Pröva gratis i 14 dagar!

Fortsätter inte automatiskt.

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.