Katakana-tecken

Katakana innehåller 46 grundtecken varav man får sammanlagt drygt hundra tecken. De sista av dem är ytterst sällsynta, så med WordDive lär du dig de viktigaste 112 katakana-tecknen. Hiragana-tecknen är dock mycket viktigare för dina språkkunskaper.

 ア aイ iウ uエ eオ o   
Kカ kaキ kiク kuケ keコ koキャ kyaキュ kyuキョ kyo
Sサ saシ shiス suセ seソ soシャ shaシュ shuショ sho
Tタ taチ chiツ tsuテ teト toチャ chaチュ chuチョ cho
Nナ naニ niヌ nuネ neノ noニャ nyaニュ nyuニョ nyo
Hハ haヒ hiフ fuヘ heホ hoヒャ hyaヒュ hyuヒョ hyo
Mマ maミ miム muメ meモ moミャ myaミュ myuミョ myo
Yヤ ya ユ yu ヨ yo   
Rラ raリ riル ruレ reロ roリャ ryaリュ ryuリョ ryo
Wワ wa       
 ン n       
Gガ gaギ giグ guゲ geゴ goギャ gyaギュ guyギョ gyo
Zザ zaジ jiズ zuゼ zeゾ zoジャ jaジュ juジョ jo
Dダ daヂ (ji)ヅ (zu)デ deド do   
Bバ baビ biブ buベ beボ boビャ byaビュ byuビョ byo
Pパ paピ piプ puペ peポ poピャ pyaピュ pyuピョ pyo
Fファ faフィ fi フェ feフォ fo   
Tツァ tsaティ tiトゥ tu     
W   ウェ weウォ wo   
 
GrundnivåMellannivåAvancerad nivå

Med WordDive lär du dig katakana-tecknen automatiskt i prioriteringsordning.

Att skriva katakana

write katakana

Efter att du har installerat stöd för japanskan, välj Full-width katakana som skrivspråk.

Efter detta skrivs tecknen helt vanligt med latinskt alfabet förutom exemplen nedan.

Katakana-tecken som skrivs avvikande

vowel mark

Märket som förlänger en vokal, som är vanlig i en katakana text "ー" (t.ex. アイスクリーム, aisukuriimu, glass, jfr engelskans ice cream), skrivs genom att trycka på +-tangenten på sifferraden överst på tangentbordet.

Nedan finns en lista på andra katakana-tecken som skrivs avvikande.

TeckenSkrivStavelse och uttal
diji
duzu
nnn
+Fortsätter den föregående vokalen, t.ex. aisukuriimu.
TeckenStavelseSkrivStavelse och uttalExempelEngelskaSvenska
ウェU+Ewewewebusaitoweb sitewebbsida
ウォU+Owhowowonwon (South Korean currency)won (valuta i Sydkorea)
ツァTSU+AtsatsaMootsarutoMozartMozart
ティTE+Ithititiiteate
トゥTO+Utwututatuutattootatuering
ファFU+Afafakyanpufaiacampfirelägereld
フィFU+Ififitorofiitrophypris
フェFU+Efefefenshingufencingfäktning
フォFU+Ofofofoagurafoie grasgåslever

Katakana-tecknen på den senare listan är sällsynta och du behöver dem kanske aldrig. Det är dock bra att veta hur de bildas, alltså genom att lägga till ett litet tecken som gör att det stora tecknet uttalas annorlunda.