Installationsinstruktioner för japanskan

Titta på en engelskspråkig video om installation av japanskt stöd på Windows XP operativsystemet. Installationen på andra Windows-versioner går till på liknande sätt. En textversion av instruktionerna finns nedan.

Installation av japanskt stöd på Windows XP operativsystemet

control panel start menu

1. Gå till Kontrollpanelen (Control Panel) via Start-menyn (Start Menu).

control panel date time

2. Gå till Date, Time, Language, and Regional -inställningarna genom att klicka på länken som visas på bilden nedan.

control panel regional

3. Klicka på länken Regional and Language Options.

regional and language options

4. Välj fliken Languages

regional and language options 2

5. Om östasiatiska språk inte ännu är installerade på din dator, gå till punkt 5.1. Om språken är installerade, kan du gå vidare genom att klicka på knappen Details och övergå till punkt 6.

regional and language options 2 check box

5.1. Om östasiatiska språk inte ännu är installerade på din dator, måste detta göras genom att välja kryssrutan som finns i nedre kanten av bilden nedan. Du måste vara inloggad som användare med administrativa behörigheter för att kunna installera språk.

5.2. Efter att ha valt kryssrutan klicka på OK i nederkanten av fönstret.

regional and language options 2 insert CD

5.3. Du uppmanas att sätta i installationsskivan för Windows XP. Sätt i skivan och klicka på OK.

regional and language options 2 restart

5.4. Windows installerar de filer som behövs från skivan och ber dig att starta om datorn. Gör detta genom att klicka på knappen Yes och gå till punkt 6.

add keyboard language

6. Förbered dig att lägga till ett nytt tangentbordsspråk genom att klicka på knappen Add.

choose keyboard language

7. Välj japanska språket (Japanese) från den övre listan och kontrollera att Microsoft IME Standard är valt som layout för tangentbordet (Keyboard layout)

8. Stäng alla öppna fönster genom att klicka på OK.

Pröva gratis i 14 dagar!

Fortsätter inte automatiskt.

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.