Inlärning på individnivå med WordDive

WordDive-servicen optimerar upprepningen av varje inlärningsobjekt för dig personligen. Dina framsteg presenteras grafiskt. I exemplet nedan lär sig användaren 204 inlärningsobjekt permanent i 23 timmar. Först börjar hon studera många nya saker i snabb takt, och Började-kurvan stiger. Rätt så snart börjar hon svara rätt och Inlärda-kurvan aktiveras.

Övningarna siktar på permanent inlärning genom att upprepa de redan kända objekten några gånger till. På det sättet lagras orden i minnet permanent. På grund av upprepningen börjar diagrammet att visa en stigande Permanent inlärda-kurva först på den tredje eller den fjärde övningsdagen. Därefter stiger den dock snabbare. Denna extra repetition garanterar att du verkligen kommer ihåg de saker du har lärt dig med WordDive. Dessutom hjälper den dig att uppnå en kompetensnivå som ger dig den förtroende som krävs för att du kan koncentrera dig på själva kommunikationen och på det vad du vill säga.

WordDive resultat

Det grundläggande inlärningstempot justeras även automatiskt. Om du lär dig snabbt, blir antalet av de aktivt övade orden större och de upprepas mindre. Om du lär dig långsamt, händer det motsatta.

WordDive anpassar sig till dina individuella behov med hänsyn till bland annat hur du tidigare har svarat i enskilda övningar (helt rätt, nästan rätt, rätt efter lyssnande eller fel) och när ordet sist upprepades. Du har en outtröttlig virtuell lärare till ditt förfogande vilket gör inlärningen trevligt och effektivt. Du behöver inte längre planera hur och vad du vill plugga utan du kan koncentrera dig på att lära dig - fem minuter per dag eller timtals.

Pröva gratis i 14 dagar!

Fortsätter inte automatiskt.

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.