Hiragana-tecken

Det finns 46 hiragana grundtecken, varav man får sammanlagt 103 olika tecken genom att böja. Man böjer tecknet genom att tilllägga ゙, ゚ eller ett litet grundtecken. Till exempel:

  は (ha) + ゙ -> ば (ba)

  は (ha) + ゚ -> ぱ (pa)

  き(ki) + や (ya) -> きゃ (kya)

 あ aい iう uえ eお o   
Kか kaき kiく kuけ keこ koきゃ kyaきゅ kyuきょ kyo
Sさ saし shiす suせ seそ soしゃ shaしゅ shuしょ sho
Tた taち chiつ tsuて teと toちゃ chaちゅ chuちょ cho
Nな naに niぬ nuね neの noにゃ nyaにゅ nyuにょ nyo
Hは haひ hiふ fuへ heほ hoひゃ hyaひゅ hyuひょ hyo
Mま maみ miむ muめ meも moみゃ mya みょ myo
Yや ya ゆ yu よ yo   
Rら raり riる ruれ reろ roりゃ ryaりゅ ryuりょ ryo
Wわ wa   を (w)o   
 ん n       
Gが gaぎ giぐ guげ geご goぎゃ gyaぎゅ guyぎょ gyo
Zざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zoじゃ jaじゅ juじょ jo
Dだ daぢ (ji)づ (zu)で deど do   
Bば baび biぶ buべ beぼ boびゃ byaびゅ byuびょ byo
Pぱ paぴ piぷ puぺ peぽ poぴゃ pyaぴゅ pyuぴょ pyo
 
GrundnivåMellannivåAvancerad nivå

Med WordDive lär du dig automatiskt hiragana-tecknen i prioriteringsordning.

Hiragana-tecken som skrivs avvikande

Nedan finns en lista på de hiragana-tecknen som skrivs avvikande. Till exempel hiragana-tecknet ん (n) skrivs genom att trycka på n-tangenten två gånger. T.ex. きけん (kiken, fara) skrivs därmed "kikenn".

Att skriva hiragana

Efter att du har installerat japanskt stöd, välj hiragana som skrivspråk. Efter detta skrivs tecknen helt vanligt med latinskt alfabet förutom vidstående undantag.

TeckenSkrivStavelse och uttal
diji
duzu
woo
nnn