Mitä ovat opittavat asiat ja CEFR-taitotasot?

Opittavan asian ydin on yleensä sana, mutta se voi olla myös esimerkiksi ilmaus tai lyhenne. Opittavaan asiaan kuuluu ytimen lisäksi ääntämismalli ja käyttöyhteys esimerkkilauseen muodossa. Esimerkkilauseet sisältävät tasoon sopivia kielioppirakenteita ja ovat sellaisenaan käyttökelpoisia virkkeitä.

WordDivella pysyvästi opittujen asioiden määrä luo edellytykset parempaan kielitaitoon seuraavasti:

Pysyvästi opittuja

CEFR-taso

Kielitaito

0

-

Et osaa asioita pysyvästi. Työmuistisi askartelee sanojen, niiden ääntämisen, kirjoituksen, merkityksen ja taivuttamisen parissa.

Tunnet olosi epävarmaksi. Et ehdi tilanteisiin mukaan ja koet, että asiat menevät ”ohi”.

200

A1-A2

Olet päässyt alkuun. Turistimatka onnistuu. Onnea!

600

A2-B1

Osaat kieltä ja selviydyt tyypillisistä tilanteista.

2000

B2

Olet itsenäinen. Pystyt työskentelemään uudella kielellä.

>2000

C1 ja C2

Olet taitava kielenkäyttäjä. Painopiste on oman ammattialueesi sanaston laajentamisessa, harrastuksiin liittyvässä erityiskielessä jne.

Yleiseurooppalainen CEFR-viitekehys on laajasti käytetty kuusiportainen asteikko, joka kuvaa vieraan kielen taitotason kehitystä. Tasojen välinen etäisyys kasvaa loppua kohti. Tasot A1 ja A2 saavuttaa melko nopeasti, mutta edes kaikki syntyperäiset kielenkäyttäjät eivät ole tasolla C2.

CEFR-tasojen tuntemisesta on hyötyä erityisesti, kun etsii itselleen oikean tasoista kurssia tai oppimateriaalia. Myös työhakemuksessa on hyvä, jos osaa kuvata oman taitonsa CEFR-viitekehyksen mukaisesti.

Tietyn taitotason kokonaisvaltainen saavuttaminen vaatii WordDive-harjoittelun lisäksi myös muuta aktiivisuutta opiskeltavan kielen suhteen.

WordDive nostaa sinut mahdollisimman nopeasti tasolle, jolla pystyt käyttämään uutta kieltä. Kun kieltä käyttää, sitä oppii nopeasti lisää.

Mitä on pysyvä oppiminen?