Katakana-merkit

Katakana-merkistö sisältää 46 perusmerkkiä, joita taivuttamalla saadaan yhteensä hieman yli sata merkkiä.Viimeiset niistä ovat erittäin harvinaisia, joten opit WordDivella 112 tärkeintä katakana-merkkiä.Kielitaitosi kannalta hiragana-merkit ovat paljon tärkeämpiä.

 ア aイ iウ uエ eオ o   
Kカ kaキ kiク kuケ keコ koキャ kyaキュ kyuキョ kyo
Sサ saシ shiス suセ seソ soシャ shaシュ shuショ sho
Tタ taチ chiツ tsuテ teト toチャ chaチュ chuチョ cho
Nナ naニ niヌ nuネ neノ noニャ nyaニュ nyuニョ nyo
Hハ haヒ hiフ fuヘ heホ hoヒャ hyaヒュ hyuヒョ hyo
Mマ maミ miム muメ meモ moミャ myaミュ myuミョ myo
Yヤ ya ユ yu ヨ yo   
Rラ raリ riル ruレ reロ roリャ ryaリュ ryuリョ ryo
Wワ wa       
 ン n       
Gガ gaギ giグ guゲ geゴ goギャ gyaギュ guyギョ gyo
Zザ zaジ jiズ zuゼ zeゾ zoジャ jaジュ juジョ jo
Dダ daヂ (ji)ヅ (zu)デ deド do   
Bバ baビ biブ buベ beボ boビャ byaビュ byuビョ byo
Pパ paピ piプ puペ peポ poピャ pyaピュ pyuピョ pyo
Fファ faフィ fi フェ feフォ fo   
Tツァ tsaティ tiトゥ tu     
W   ウェ weウォ wo   
 
AlkeetKeskitasoEdistyneet

WordDivella opit kana-merkit automaattisesti tärkeysjärjestyksessä.

Katakana-kirjoitus

write katakana

Kun olet asentanut japanin tuen, valitse kirjoituskieleksi Full-width katakana.

Tämän jälkeen merkit syötetään latinalaisin aakkosin lukuun ottamatta alla esitettyjä poikkeuksia.

Poikkeavasti syötetyt katakana-merkit

vowel mark

Esimerkiksi katakana-kirjoituksessa yleisen vokaalin jatkomerkin "ー" (esim. アイスクリーム, aisukuriimu eli jäätelö, vrt. englannin ice cream) saat painamalla näppäimistön yläreunan numerorivin +-näppäintä.

Alla lista muista poikkeavasti syötetyistä katakana-merkeistä.

MerkkiSyötäTavu ja ääntäminen
diji
duzu
nnn
+Jatka edellistä vokaalia, esim. aisukuriimu.
MerkkiTavuSyötäTavu ja ääntäminenEsimerkkiEnglantiSuomi
ウェU+Ewewewebusaitoweb siteverkkosivu
ウォU+Owhowowonwon (South Korean currency)won (Etelä-Korean rahayksikkö)
ツァTSU+AtsatsaMootsarutoMozartMozart
ティTE+Ithititiiteatee
トゥTO+Utwututatuutattootatuointi
ファFU+Afafakyanpufaiacampfireleirituli
フィFU+Ififitorofiitrophypalkinto
フェFU+Efefefenshingufencingmiekkailu
フォFU+Ofofofoagurafoie grashanhenmaksa

Jälkimmäisen listan katakana-merkit ovat harvinaisia, etkä ehkä tarvitse niitä koskaan. On kuitenkin hyvä tietää niiden muodostustapa eli pienen merkin lisääminen, joka saa ison merkin ääntymään poikkeavasti.