Hiragana-merkit

Hiragana-merkistö sisältää 46 perusmerkkiä, joita taivuttamalla saadaan yhteensä 103 käytössä olevaa merkkiä. Taivutus tapahtuu lisäämällä merkkiin ゙, ゚ tai pienikokoinen perusmerkki. Esimerkiksi:

  は (ha) + ゙ -> ば (ba)

  は (ha) + ゚ -> ぱ (pa)

  き(ki) + や (ya) -> きゃ (kya)

 あ aい iう uえ eお o   
Kか kaき kiく kuけ keこ koきゃ kyaきゅ kyuきょ kyo
Sさ saし shiす suせ seそ soしゃ shaしゅ shuしょ sho
Tた taち chiつ tsuて teと toちゃ chaちゅ chuちょ cho
Nな naに niぬ nuね neの noにゃ nyaにゅ nyuにょ nyo
Hは haひ hiふ fuへ heほ hoひゃ hyaひゅ hyuひょ hyo
Mま maみ miむ muめ meも moみゃ mya みょ myo
Yや ya ゆ yu よ yo   
Rら raり riる ruれ reろ roりゃ ryaりゅ ryuりょ ryo
Wわ wa   を (w)o   
 ん n       
Gが gaぎ giぐ guげ geご goぎゃ gyaぎゅ guyぎょ gyo
Zざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zoじゃ jaじゅ juじょ jo
Dだ daぢ (ji)づ (zu)で deど do   
Bば baび biぶ buべ beぼ boびゃ byaびゅ byuびょ byo
Pぱ paぴ piぷ puぺ peぽ poぴゃ pyaぴゅ pyuぴょ pyo
 
AlkeetKeskitasoEdistyneet

WordDivella opit hiragana-merkit automaattisesti tärkeysjärjestyksessä.

Poikkeavasti syötetyt hiragana-merkit

Alla lista erikoisesti syötetyistä hiragana-merkeistä. Esimerkiksi hiragana-merkki ん (n) syötetään painamalla n-näppäintä kahdesti, jolloin siis きけん (kiken eli vaara) syötetään "kikenn".

Hiragana-kirjoitus

Kun olet asentanut japanin tuen, valitse kirjoituskieleksi hiragana. Tämän jälkeen merkit syötetään latinalaisin aakkosin lukuun ottamatta vieressä esitettyjä poikkeuksia.

MerkkiSyötäTavu ja ääntäminen
diji
duzu
woo
nnn