Nyckelord

daglig studietid

Articles

Hur mycket ska man studera per dag?

mars 24, 2015

Hur vet man när man har pluggat tillräckligt? WordDive optimerar den dagliga studietiden automatiskt beroende på den individuella studietakten. Programmets effektivitet har baserats på studier som fortskrider enligt följande: 1. Studietiden inleds med ett par minuters uppvärmning. 2. Genast därpå tar en längre optimal period vid då studerandet är som allra mest effektivt. 3. Efter ett tag börjar effektiviteten att sakta avta, men övningarna fortsätter att vara givande. Programmet signalerar detta genom att skicka en blå notis. 4. Effektiviteten börjar att…

Läs mer