Articles

Intervju med en lärare: ”Eleverna blir motiverad av att använda WordDive”

augusti 1, 2017

Sanni Hakkarainen, lärare i engelska och franska på Tammerfors klassiska gymnasium, deltog i ett pilotprojekt arrangerat av WordDive. Projektet innebar att använda WordDive som ett hjälpmedel i skolan under våren 2017. Sanni inkluderade WordDive i läromaterialet för engelska 2, 3 och 7 samt i sina specialklasser.

– Huruvida man använde WordDive eller inte påverkade inte betyget, så användningsfrekvensen varierade. En del elever tog till sig det medan andra bara använde appen i ett par minuter, säger Hakkarainen.

Enligt Hakkarainen var WordDive mest omtyckt bland förstaårseleverna, då dessa var mer vana vid att använda datorer och appar i studierna. De gav även appen bäst betyg.

De mer avancerade eleverna i den valfria sjunde kursen använde däremot inte WordDive särskilt mycket.

– En del av de avancerade eleverna tyckte inte att vokabulären var tillräckligt utmanande. Jag tror att WordDive passar bäst för elever som ligger runt genomsnittet. Jag har haft elever som har fått godkänt eller legat under genomsnittet i första och andra kursen som har lyckats höja sina betyg till över genomsnittet efter att ha använt WordDive inför det tredje kursprovet, berättar Hakkarainen nöjt.

Hakkarainen tyckte särskilt mycket om att WordDive inkluderar vokabulär som stämmer bra överens med de nya gymnasiekursernas teman och ämnen. Enligt henne är det viktigt och motiverande för eleverna att kunna använda WordDive för att öva på samma saker som de diskuterar i klassrummet.

– Ämnena inkluderade i WordDives kursmaterial passar bra ihop med den nya läroplanens fokusområden: konst och kultur, sport och miljöfrågor. Dessutom älskar eleverna i min specialklass appen och hoppas att vi ska fortsätta använda den.

Hakkarainen berättar om en elev som, stolt och lycklig över att ha slutfört en av WordDives kurser, kom och visade upp sitt utskrivna kurscertifikat för henne.

– Jag vill definitivt fortsätta använda WordDive med mina elever. De blir motiverade av att använda WordDive.

Hakkarainen anser att traditionella kursböcker inte kommer att vara lika nödvändiga i framtiden.

– På webben kan man använda audiovisuellt material, göra grupparbeten och skapa saker tillsammans. Varför hålla sig till papper bara för sakens skull?

Du kanske även skulle gilla

Inga kommentarer

Kommentera

CAPTCHA: Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.