არქივი თვეების მიხედვით

მაისი 2016

ახალი კურსები საინფორმაციო წერილი

რა ხდება, თუ თქვენი პასუხი თითქმის სწორია?

მაისი 9, 2016

ენების სწავლისას შეცდომებს ყველა უშვებს – ეს ბუნებრივი პროცესია. დიდი ალბათობით, სანამ სიტყვას ან ფრაზას მთლიანად დაიმახსოვრებთ, თქვენ იგი ნაწილობრივ გამახსოვრდებათ. სწორედ ამიტომ WordDive ნებისმიერი წარმატებული მცდელობისას გამხნევებთ და დამატებით ქულებს გაძლევთ. პროგრამაში პასუხის გაცემის შემდეგ თქვენ დაინახავთ პასუხის ხატულად, რომელიც შეგატყობინებთ, რამდენად სწორად უპასუხეთ და რამდენი ქულა მიიღეთ. ჯამში ხუთი განსხვავებული ხატულა გვაქვს: არასწორი. ამჯერად პასუხის ველი ცარიელი იყო, ან პასუხი მნიშვნელოვან ხარვეზებს შეიცავდა. თუმცა ქულებს ამ შემთხვევაში საერთოდ არ მიიღებთ, მთავარი ისაა, რომ WordDive ამ სასწავლო ერთეულს ზუსტად იმდენჯერ…

კითხვის გაგრძელება