Browsing Tag

monimuotoinen oppiminen

Artikkelit

WordDive – paras menetelmä kielen oppimiseen?

Syyskuu 4, 2013

Kuten elokuun artikkelissa todettiin, huolimatta siitä, että sanasto saa tutkimuksen piirissä osakseen kasvavaa huomiota, vaikuttaa siltä, että uudenlaiset, tieteeseen perustuvat lähestymistavat vieraan kielen oppimiseen eivät ole täysin tavoittaneet opiskelua ja opetusta käytännön tasolla. WordDive-metodi on luotu ja kehitetty vastaamaan tähän tehokkaampien, modernien ja yksilöllisesti käyttäjän tarpeisiin mukautuvien vieraan kielen oppimis- ja opetuskeinojen tarpeeseen.  Seuraavassa käymme läpi niitä ominaisuuksia, jotka tekevät WordDivesta oikean valinnan kenelle tahansa ensiluokkaista kieltenoppimisohjelmaa etsivälle. WordDive TeamA mighty mix of language learning professionals, engineers, designers, user interface…

Jatka lukemista

Artikkelit

Mikä on paras tapa oppia sanastoa? Kuusi ihanteellisen metodin ominaisuutta

Elokuu 12, 2013

Sanasto ei ole enää aliarvostettu, toissijainen osa-alue kielenoppimisessa. Vaikka sanasto onkin tutkimuksen piirissä saanut kasvavaa huomiota osakseen, vaikuttaa kuitenkin valitettavasti siltä, että uudet tieteelliset tutkimustulokset eivät ole täysin tavoittaneet toisen ja vieraan kielen opetusta käytännön tasolla (1). Vaikka sekä opettajat että kielenopiskelijat yleensä tiedostavat sanaston merkityksen uuden kielen hallinnalle, laajasti sovellettavista, tehokkaista sanaston opettamis- ja oppimismetodeista on edelleen kova puute. Jotkut kieltenopettajat ajattelevat sanaston oppimisen hoituvan itsestään (2), jotkut kieltenoppijat taas saattavat kokea sen vain puuduttavana sanalistojen ulkolukuna. WordDive TeamA mighty…

Jatka lukemista