Få Eximia eller Laudatur på examensprovet i engelska… eller få pengarna tillbaka!

Dela på Facebook:

Varför skulle jag delta i engelska abi-kursen?

Abi-kursen är ett intensivpaket som man kan träna med självständigt på nätet. Den hjälper studenter att förbättra och förbereda sig för Finlands studentskrivningar. Studiepaket är prisvärt, bara 79 EUR.

Eleven väljer det kursmål som passar honom eller henne bäst:

E i engelska: Målet fokuserar på avancerade ord, uttryck och grammatik som ingår i examensprovet i engelska. Betygsgaranti: skriv E eller högre i engelska eller få pengarna tillbaka.

C i engelska: Målet fokuserar på grundläggande ord, uttryck och grammatik som ingår i examensprovet i engelska. Betygsgaranti: skriv C eller högre i engelska eller få pengarna tillbaka.

Eleven väljer mellan de två målsättningarna när han eller hon påbörjar kursen. Det är även möjligt att växla målsättning under kursens gång eller, om man hellre vill det, slutföra båda kurserna till samma pris. Betygsgarantin är giltig så länge studenten har genomfört hela den valda kursen innan provdatumet. Kolla villkoren

BÖRJA »

Kursen fokuseras på gymnasial nivå engelska och tar ungefär 45 timmar att avlägga (en timme = 45 minuter av effektiv inlärning). Var och ens personlig prestationstid beror på deras utgångsnivå.

Preparandkursen är baserad på övre gymnasiets avancerade kurs i engelska, men garantin gäller även studenter som gör det grundläggande kursprovet.

98 % av studenterna som genomförde abi-kursen i engelska hösten 2016 skulle rekommendera den till blivande abiturienter.

Kurspriset är en bråkdel av priset för andra preparandkurser du kan göra inför abi-provet, vilket därmed också signalerar kursens effektivitet.

Dessutom har inte kursen några fasta kurstider utan låter dig studera när du vill, i vilken takt du vill.

Sandra Abi 2015

Jag är jätteglad att jag hittade er tjänst. Jag tycker att min vokabulär har utökats och min förmåga att använda språket förbättrats.

Annina Abi 2015

WordDive är bäst! Det är så roligt att studera med det att det inte ens känns som jobb. :D Jag skulle definitivt rekommendera det till andra! Särskilt den engelska abi-kursen har varit förvånansvärt hjälpsam både i och utanför skolan. :) Det är värt att testa, det fungerar verkligen!

 • Growth Company

  Finland 2016

 • Top 100 Winner

  Europe 2015

 •  
 • Best Mobile Service

  Finland 2014

 • Best eLearning solution

  Finland 2011

Hur fungerar vår webbaserade abi-kurs i engelska?

Eleven kan läsa abi-kursen antingen på WordDives webbsida eller i vår mobilapplikation. Kursen kan avläggas i egen takt från valfritt startdatum fram tills dess att det skriftliga provet i engelska inträffar.

Kursen kan avläggas i egen takt begynnande från anskaffning och till början av studentskrivningarna.

Exempel: För att en genomsnittlig elev skulle hinna färdigt innan examensprovet hösten 2017 skulle han eller hon behöva studera 30 minuter per dag, tre dagar i veckan om han/hon började idag.

Kursmålet E i engelska omfattar följande ämnen:

Ämnen

Genomsnittlig prestationstid

Akademiska språkkunskaper

Natur och miljö

4.5 h

Arbetsliv och studier

3.5 h

Hälsa

2 h

Politik och samhälle

5 h

Ekonomi

2 h

Media

2.5 h

Konst och kultur

2.5 h

Fritid

2 h

Grammatik och strukturer

Partikelverb

3 h

Verb och baskunskaper

3.5 h

Tids- och platsprepositioner

2 h

Satsförkortningar

2 h

Bindeord

2 h

Verb i praktiken

2 h

Språkförståelse

Att uttrycka sina åsikter

2 h

Uttryck

2.5 h

Textövningar

2 h

 

En studietimme med WordDive motsvarar 45 minuters effektivt studerande. Kursmålet C i engelska innehåller i princip samma ämnen som kursmålet E men fokuserar på mer grundläggande ord, uttryck och grammatik. Den genomsnittliga totala studietid som krävs för att slutföra en av de två målsättningarna är 45 timmar.

Alla elever som läser abi-kursen får även tillgång till extramaterial. Det är helt frivilligt att aktivera extramaterialet och eleven kan välja det material som intresserar honom/henne eller motsvarar hans/hennes målsättning. Extramaterialet måste inte slutföras för att betygsgarantin ska uppfyllas.

Språkinlärning med WordDive är välorganiserat – med graferna kan du lätt följa dina framsteg och hålla koll på din kunskapsutveckling.

BÖRJA »

Hur förbereder denna kurs för studentskrivningar i engelska?

Abi-kursens syfte är att förbättra studentens språkkunskaper så att de bäst motsvarar studentexamens krav. Kursens struktur baserar sig på en analys av engelska studentskrivningarnas centrala kravområden under den senaste 10 år.

Kursens innehåll skapades av språkexperter. Programmet använder WordDives speciella inlärningsmetod som utnyttjar flera sinnen och gör inlärningen snabbt och beständigt.

Programmet känner igen studentens individuella kunskaper. På det sättet kan framåtskridandes hastighet också optimeras individuellt.

Kommer alla att få toppbetyg i engelska på examensprovet?

Alla studenter som genomfört engelska abi-kursen kommer inte att få toppbetyg i studentskrivningar. Om studentens språkkunskaper är ursprungligen mycket oenhetliga eller om studenten misslyckas med skrivningarna, är det inte möjligt att nå toppbetyg.

Ändå förbättrar kursen dina möjligheter att nå C eller E i studentexamen. Varje student som genomfört kursen kommer åtminstone att betydligt förbättra sitt kunnande.

BÖRJA »
WordDive

WordDive är ett företag som fokuserar sig på internet-metoder som hjälper förbättra ens praktiska språkkunskaper snabbt. Företaget har kunder i ca 150 länder.

WordDive började utveckla sina metoder redan i 1987. Tack vare utvecklingen valdes vi ut som den bästa webbaserade tjänsten för e-inlärning i Finland år 2011. ”Låt datorn anpassa sig efter varje individuell student!”

Mer information och allmänna villkor för abi-kursen

Eleven har rätt att få pengarna tillbaka om han eller hon slutförde preparandkursen (100%), oavsett målsättning, senast dagen före det skriftliga provdatumet men ändå inte lyckades få C eller E på provet i engelska. För alla som köpte abi-kusen i engelska innan den 4 augusti 2016 gäller automatiskt betygsgarantin E. Genomsnittlig total studietid för att slutföra en målsättning är 45 timmar.

Garantin gäller så länge studenten har slutfört kursen i tid och, vid behov, begär att få pengarna tillbaka enligt nedanstående schema:

Suomen Vahvimmat

Examensprov våren 2017

Om man skriver provet baserat på den avancerade kursen i engelska måste preparandkursen ha slutförts senast den 16 mars 2017.

Om man skriver det grundläggande provet måste kursen vara slutförd senast den 26 mars 2017.

Begäran att få pengarna tillbaka måste i båda fallen ha inkommit senast den 10 juni 2017.

Examensprov hösten 2017

Om man skriver provet baserat på den avancerade kursen i engelska måste preparandkursen ha slutförts senast den 19 september 2017.

Om man skriver det grundläggande provet måste kursen vara slutförd senast den 1 oktober 2017.

Begäran att få pengarna tillbaka måste i båda fallen ha inkommit senast den 15 december 2017.

Om du vill få pengarna tillbaka, ta en skärmdump i Wilma eller skanna in/fotografera dina utskrivna betyg (som du får av din skola) eller det officiella examensprovcertifikatet och skicka in till WordDive senast innan nedanstående datum.

Vi förbehåller oss rätten att be om studentens tillåtelse att kontakta skolan för att kontrollera betygen. Vi kan komma att utföra stickprov för att säkerställa att de betyg vi får in är korrekta.

Hela kursavgiften kommer att återbetalas till elevens konto senast en vecka efter det att WordDive har fått in begäran om återbetalning.

Pröva gratis i 14 dagar!

Fortsätter inte automatiskt.

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
 • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
 • Studietakten anpassas efter individen.
 • Språket kommer lätt och naturligt.