Förberedande abi-kurs till Finlands studentskrivningar

Dela på Facebook:

Varför skulle jag delta i engelska abi-kursen?

Abi-kursen är ett intensivpaket som man kan träna med självständigt på nätet. Den hjälper studenter att förbättra och förbereda sig för Finlands studentskrivningar.

Vi ger er en klar garanti: om studenten som har slutfört kursen inte får E eller L i studentskrivningar i engelska, kommer han att få kursavgiften (79€) tillbaka. Kolla villkoren

BÖRJA »

Kursen fokuseras på gymnasial nivå engelska och tar ungefär 45 timmar att avlägga (en timme = 45 minuter av effektiv inlärning). Var och ens personlig prestationstid beror på deras utgångsnivå.

Preparandkursen är baserad på övre gymnasiets avancerade kurs i engelska, men garantin gäller även studenter som gör det grundläggande kursprovet.

98 % av studenterna som genomförde ABI-kursen i engelska våren 2016 skulle rekommendera den till yngre studenter.

Kurspriset är en bråkdel av priset för andra preparandkurser du kan göra inför ABI-provet, vilket därmed också signalerar kursens effektivitet.

Dessutom har inte kursen några fasta kurstider utan låter dig studera när du vill, i vilken takt du vill.

Sandra Abi 2015

Jag är jätteglad att jag hittade er tjänst. Jag tycker att min vokabulär har utökats och min förmåga att använda språket förbättrats.

Annina Abi 2015

WordDive är bäst! Det är så roligt att studera med det att det inte ens känns som jobb. :D Jag skulle definitivt rekommendera det till andra! Särskilt den engelska ABI-kursen har varit förvånansvärt hjälpsam både i och utanför skolan. :) Det är värt att testa, det fungerar verkligen!

 • Growth Company

  Finland 2016

 • Top 100 Winner

  Europe 2015

 •  
 • Best Mobile Service

  Finland 2014

 • Best eLearning solution

  Finland 2011

Hur fungerar nätkursen?

Man kan träna med abi-kursen på WordDives webbsida. Studenter kommer att få sina användarnamn och lösenord för webbsidan när de köper kursen.

Kursen kan avläggas i egen takt begynnande från anskaffning och till början av studentskrivningarna. Programmet visar kontinuerligt uppdaterad data om inlärningens progression.

Om, exempelvis, den genomsnittliga personen påbörjar i dag kommer den att hinna slutföra kursen om den studerar 40 minuter per dag, fyra dagar i veckan.

ABI-kursen som förbereder studenterna inför ABI-provet hösten 2016 inkluderar sju ämneskurser:

Ämnen

Genomsnittlig prestationstid

Akademiska språkkunskaper

Natur och miljö

8 h

Arbetsliv och studier

6 h

Hälsa

1.5 h

Politik och samhälle

6.5 h

Ekonomi

1.5 h

Fritid

1.5 h

Grammatik och strukturer

Engelska partikelverb

4 h

Verb och baskunskaper

5 h

Bindeord

2.5 h

Verb i praktiken

3.5 h

Språkförståelse

Brittisk engelska uttryck

3.5 h

Textövningar

1.5 h

 

En timme motsvarar 45 minuters effektivt studerande. Studenterna kommer att få runt 10 nyhetsbrev som hjälper dem att utnyttja WordDive och bättre förbereda sig inför examensprovet.

Studenter som deltar i ABI-kursen har även tillgång till extramaterial som omfattar både grundläggande och avancerat material som inte ingår i kurserna 1-7. Man måste ej göra extramaterialet för att uppfylla betygsgarantin.

Språkinlärning med WordDive är välorganiserat – med graferna kan du lätt följa dina framsteg och hålla koll på din kunskapsutveckling.

Strukturen på ABI-kursen ändrades den 19 november 2015. Den nya kursen omfattar en tydligare och enklare indelning av ämnen. Dessutom har mängden övningar relaterade till grammatik och meningsbyggnad ökat.

För de deltagare som påbörjade ABI-kursen innan den ändrades kommer de nya grammatik- och textövningarna att erbjudas i form av frivilliga kurser. De obligatoriska kurserna som måste slutföras för att uppfylla betygsgarantin har inte ändrats för dessa deltagare.

Visa den gamla kurslistan »

BÖRJA »

Hur förbereder denna kurs för studentskrivningar i engelska?

Abi-kursens syfte är att förbättra studentens språkkunskaper så att de bäst motsvarar studentexamens krav. Kursens struktur baserar sig på en analys av engelska studentskrivningarnas centrala kravområden under den senaste 10 år.

Kursens innehåll skapades av språkexperter. Programmet använder WordDives speciella inlärningsmetod som utnyttjar flera sinnen och gör inlärningen snabbt och beständigt?

Programmet känner igen studentens individuella kunskaper. På det sättet kan framåtskridandes hastighet också optimeras individuellt.

Skicka e-post till din sponsor

Vill du uppvisa våra kurser till din sponsor?
Du kan skicka ett informationsbrev underifrån:

Kommer alla att få E i studentexamen?

Alla studenter som genomfört engelska abi-kursen kommer inte att få E i studentskrivningar. Om studentens språkkunskaper är ursprungligen mycket oenhetliga eller om studenten misslyckas med skrivningarna, är det inte möjligt att nå toppbetyg. Ändå förbättrar kursen dina möjligheter att nå E eller L i studentexamen.

Varje student som genomfört kursen kommer åtminstone att betydligt förbättra sitt kunnande. Om resultatet är inte Eximia eller Laudatur är denna nytta kostnadsfri.

T.ex. om du hade fått A i studentskrivningarna utan abi-kursen, men fick C efter att ha slutfört den, har du ändå förbättrat dina resultat. Även om du ej fick E i studentskrivningarna, har du utvecklat dig strålande, helt gratis.

BÖRJA »
WordDive

WordDive är ett företag som fokuserar sig på internet-metoder som hjälper förbättra ens praktiska språkkunskaper snabbt. Företaget har kunder i ca 120 länder.

WordDive började utveckla sina metoder redan i 1987. Tack vare utvecklingen valdes vi ut som den bästa webbaserade tjänsten för e-inlärning i Finland år 2011. Vi erbjuder ett webbtjänst, som lär varje student på en enskild nivå. WordDive förstår hur vi lär oss! Titta på video.

Tilläggsuppgifter och villkor

Studenten har rätt att få pengarna tillbaka om han eller hon slutför preparandkursen senast dagen före det skriftliga provet och sedan skriver provet baserat på den avancerade kursen i engelska men ändå inte lyckas få E (Eximia cum laude approbatur) eller L (Laudatur).

Garantin gäller så länge studenten har slutfört kursen i tid och, vid behov, begär att få pengarna tillbaka enligt nedanstående schema:

Suomen Vahvimmat

Examensprov hösten 2016

Om man skriver provet baserat på den avancerade kursen i engelska måste preparandkursen ha slutförts senast den 20 september 2016.

Om man skriver det grundläggande provet måste kursen vara slutförd senast den 2 oktober 2016.

Begäran att få pengarna tillbaka måste i båda fallen ha inkommit senst den 15 december 2016.

Examensprov våren 2016

Om man skriver provet baserat på den avancerade kursen i engelska måste preparandkursen ha slutförts senast den 17 mars 2016.

Om man skriver det grundläggande provet måste kursen vara slutförd senast den 31 mars 2016.

Begäran att få pengarna tillbaka måste i båda fallen ha inkommit senast den 10 juni 2016.

Att studera engelska har många fördelar. Ju större del av kursen du slutför innan hörförståelsen, desto fler fördelar kan du ta del av. För att få pengarna tillbaka måste du dock endast ha slutfört kursen innan ovan angivna datum. När du har klarat av en av de sju delkurserna får du ett diplom på mejlen för just den kursen.

Om du vill få pengarna tillbaka måste du ta en skärmbild i Wilma eller skanna in antingen dina skriftliga betyg (som du får av din skola), utdraget från examensprovregistret eller det officiella examensprovcertifikatet och bifoga det i ett mejl som du skickar till info@worddive.com. Mejlet måste även inkludera kontonumret till det konto som du vill få pengarna utbetalda till.

Den bifogade filen måste inkludera följande uppgifter: namn på kandidaten, kandidatens examensprovnummer, examensnivå (avancerad eller grundläggande) och det uppnådda betyget. De övriga betygen kan censureras om man så vill. (Kandidatens examensprovnummer behöver inte inkluderas om kandidaten bifogar det officiella examensprovcertifikatet.)

Vi förbehåller oss rätten att be om studentens tillåtelse att kontakta skolan eller examensprovnämnden för att kontrollera betygen. Vi kan komma att utföra stickprov för att säkerställa att de betyg vi får in är korrekta.

Återbetalningen kommer att finnas tillgänglig på studentens konto senast en vecka efter det att WordDive har blivit informerad om hans eller hennes betyg.

ABI-provet våren 2017

En ABI-kurs utan betygsgaranti kan köpas redan idag om du vill börja öva inför vårens ABI-prov så snart som möjligt. Genom att börja ABI-kursen tidigare får du mer tid att studera och kan dra nytta av de nya kunskaperna när du skriver dina sista gymnasieprov. ABI-kursen inför vårens ABI-prov kan köpas från vår köpsida. En ABI-kurs som inkluderar WordDives betygsgaranti släpps i oktober.

BÖRJA »

Pröva gratis i 14 dagar!

Fortsätter inte automatiskt.

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
 • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
 • Studietakten anpassas efter individen.
 • Språket kommer lätt och naturligt.