Zdasz angielski na min. 90 %
albo dostaniesz pieniądze
z powrotem!

Mikko

Maturalny kurs angielskiego to intensywny samodzielny kurs językowy online, który pomoże Ci rozwinąć umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym. Cena kursu to jedyne 199 zł.

Wykonanie kursu zajmuje około 45 godzin lekcyjnych intensywnej nauki. Czas wykonania zależy również od poziomu zaawansowania uczącego się.

Kurs jest stworzony z myślą o wymaganiach maturalnych na poziomie rozszerzonym, ale gwarantowany wynik dotyczy również maturzystów, którzy piszą maturę na poziomie podstawowym.

Rozpocznij kurs

98 % ubiegłorocznych maturzystów poleca maturalny kurs angielskiego WordDive

Sandra

Maturzystka 2016

Jestem bardzo szczęśliwa, że znalazłam Wasze kursy językowe. Czuję, że moje słownictwo się rozwinęło a umiejętność pisania i mówienia znacznie polepszyły.

reef

Rozpocznij kurs

Jak działa maturalny kurs angielskiego online?

Możesz uczyć się angielskiego we własnym tempie, w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej używając prywatnych danych do logowania. Kurs jest dostępny do dnia pisemnej matury z języka angielskiego.

Zagadnienia maturalne w roku 2017:

Zagadnienia Średni czas nauki
Pisanie wypowiedzi
Świat przyrody 4.5 h
Szkoła i praca 3.5 h
Zdrowie 2 h
Państwo i społeczeństwo 5 h
Zakupy i usługi 2 h
Nauka, technika, media 2.5 h
Sztuka i kultura 2.5 h
Wolny czas i hobby 2 h
Gramatyka i konstrukcje gramatyczne
Phrasal verbs czyli czasowniki frazowe 3 h
Czasy i strona bierna 3.5 h
Zaimki czasu i miejsca 2 h
Zdania imiesłowowe 2 h
Spójniki 2 h
Użycie czasowników 2 h
Rozumienie tekstu słuchanego i pisanego
Wyrażanie opinii 2 h
Zwroty i wyrażenia 2.5 h
Ćwiczenia z lukami 2 h
Razem 45 h

Jednostka lekcyjna odpowiada 45 minutom intensywnej nauki.

Treści kursu są przejrzyście ustrukturyzowane. Dodatkowo student ma możliwość śledzenia własnych postępów dzięki prostej i czytelnej grafice.

Jeśli rozpoczniesz kurs już dzisiaj, ukończysz go w porę przed egzaminem maturalnym ćwicząc średnim tempem po przez Dni w tygodniu.

Maturzysta, który wykupi maturalny kurs angielskiego, może aktywować bezpłatny materiał dodatkowy odpowiadający jego zainteresowaniom.

Ukończenie dodatkowego materiału nie jest wymagane w przypadku sytuacji, kiedy kupujący ubiega się o zwrot opłaty za kurs.

Co sprawia, że kurs maturalny WordDive jest tak skuteczny?

Maturalny kurs pomaga rozwinąć umiejętności z języka angielskiego, tak aby odpowiadały one wymaganiom maturalnym. Kurs został opracowany na analizie kluczowych na egzaminie maturalnym umiejętności z ostatnich 10 lat.

Autorzy kursu są ekspertami w dziedzinie języków obcych, a sam kurs oparty jest na autorskiej metodzie WordDive, która aktywuje podczas nauki języka wszystkie zmysły. Wszystko to sprawia, że nauka języka jest szybka a afekty trwałe.

Program kursu rozpoznaje umiejętności językowe uczącego się i dopasowuje do nich tempo nauki oraz ćwiczenia.

Czy wszyscy otrzymują z matury z języka angielskiego co najmniej 90 %?

Pomimo wysokiej jakości maturalnego kursu angielskiego, nie wszyscy uczący się uzyskują gwarantowany wynik
(co najmniej 90 %). Jeśli zaczynając kurs znasz jedynie podstawy angielskiego lub podczas samego egzaminu coś się nie powiedzie, uzyskanie świetnego wyniku może być trudne.

Maturalny kurs angielskiego rozwija jednak znacząco umiejętności językowe i tym samym zwiększa możliwości uzyskania świetnego wyniku na maturze! Jeśli Twój wynik będzie poniżej 90 % z którejkolwiek, pisemnej lub ustnej, części egzaminu, zwrócimy Ci w całości cenę kursu.

Dodatkowe informacje
o kursie i warunki oferty

Osoba, która przystępuje do matury z języka angielskiego oraz ukończy maturalny kurs WordDive najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin maturalny z języka angielskiego i która nie uzyska gwarantowanego wyniku 90 % z którejkolwiek części egzaminu maturalnego z języka angielskiego, jest uprawniona do zwrotu opłaty za kurs.

Wniosek o zwrot opłaty za kurs należy złożyć terminie:

Wybierz datę egzaminu

Wybierz poziom egzaminu maturalnego

Egzaminy maturalne :

Maturalny kurs angielskiego powinen zostać ukończony najpóźniej .

Wniosek o zwrot opłaty za kurs powinien zostać złożony najpóźniej 30.7..

Wniosek o zwrot opłaty za kurs należy wysłać na adres e-mailowy info@worddive.com. Do wniosku o zwrot opłaty za kurs należy dołączyć skan lub zdjęcie świadectwa dojrzałości.

Więcej informacji i kontakt: info@worddive.com